Top 7 chiến dịch việt bắc thu - đông năm 1947 là loại hình chiến dịch gì 2023

Top 1: Nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược trong Chiến dịch Việt Bắc

Tác giả: tapchiqptd.vn - Nhận 238 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến lược trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947Vào cuối năm 1947, tức là chỉ một năm sau Ngày toàn quốc kháng chiến, bằng chiến thắng Việt Bắc, quân và dân ta đã làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, buộc chúng phải đánh kéo dài, sa lầy và thất bại. Đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược đầu tiên của Quân đội ta, được ghi dấu ấn bằng nhiều bài học quý; trong đó, nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến. lược là nét nổi bật. Hội thảo
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 10, 2017 · Thực tế Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 đã chứng minh sự chỉ đạo của Đảng và Bộ Tổng chỉ huy trong giai đoạn chuẩn bị Chiến dịch là hoàn ...6 thg 10, 2017 · Thực tế Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 đã chứng minh sự chỉ đạo của Đảng và Bộ Tổng chỉ huy trong giai đoạn chuẩn bị Chiến dịch là hoàn ... ...

Top 2: Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 | baotintuc.vn

Tác giả: baotintuc.vn - Nhận 156 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947 (từ 7/10 đến 22/12/1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện tại Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương, nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Minh.Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, với ý chí và tinh thần quả cảm, quân và dân ta đã làm thất bại. cuộc tiến công của quân Pháp, góp phần đẩy mạnh phong trào chiến tranh du kích trên toàn chiến trường Việt Bắc.Bản đồ Chiến dịch Việt Bắc. Ảnh: wikiNgày 19/12/1946, cuộc
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 10, 2014 · Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947 (từ 7/10 đến 22/12/1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện tại Việt Nam trong chiến ...7 thg 10, 2014 · Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947 (từ 7/10 đến 22/12/1947) là một chiến dịch quân sự do quân đội Pháp thực hiện tại Việt Nam trong chiến ... ...

Top 3: Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng ...

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diệnIII. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện1. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947)a) Hoàn cảnh lịch sử và âm mưu của Pháp- Tháng 3/1947,. Cao ủy Pháp Bôlae ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công Việt Bắc, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não khá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy.Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. Tóm tắt mục III. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và việc đẩy. ...

Top 4: Chủ động lựa chọn loại hình và thời cơ mở chiến dịch

Tác giả: qdnd.vn - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 75 ngày đêm anh dũng chiến đấu, quân và dân ta đã đánh bại cuộc hành quân của quân Pháp, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não cùng lực lượng chủ lực của kháng chiến, giữ vững khu căn cứ địa Việt Bắc, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch bị sa lầy, bị động kéo dài chiến tranh ngoài ý muốn. Để có được chiến thắng đó, ngay từ mùa Hè năm 1947, sau khi nghiên cứu, phân tích các. hoạt động của quân Pháp, đặc biệt là việc
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 10, 2019 · Bộ chỉ huy Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh kế hoạch tác chiến, bố trí lực lượng chiến dịch. Ảnh tư liệu ...12 thg 10, 2019 · Bộ chỉ huy Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh kế hoạch tác chiến, bố trí lực lượng chiến dịch. Ảnh tư liệu ... ...

Top 5: Chiến dịch phản công Việt Bắc Thu - Đông 1947: Vận dụng cách ...

Tác giả: qdnd.vn - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: QĐND - Thực hiện kế hoạch càn quét, vây bắt các cơ quan đầu não kháng chiến nhằm tiêu diệt chủ lực, đè bẹp ý chí, quyết tâm kháng chiến của quân và dân ta, ngày 7-10-1947, thực dân Pháp huy động hơn 10.000 quân mở cuộc tiến công ồ ạt bằng đường bộ, đường thủy và đường không quy mô lớn lên Việt Bắc. Chấp hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng: “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của thực dân Pháp”, tháng. 10-1947, Bộ Tổng chỉ huy quyết định mở chiến dịch phản công, đánh vận động, đánh du
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 10, 2014 · Đây là chiến dịch đầu tiên của quân đội ta, với loại hình chiến dịch phản công xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ...25 thg 10, 2014 · Đây là chiến dịch đầu tiên của quân đội ta, với loại hình chiến dịch phản công xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ... ...

Top 6: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 góp phần đánh bại chiến lược ...

Tác giả: mod.gov.vn - Nhận 249 lượt đánh giá
Tóm tắt: (Bqp.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 là một trong những sự kiện lịch sử có tầm chiến lược, tác động tích cực đến tiến trình cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, đối với thực dân Pháp, đó là một thất bại nặng nề cả về quân sự lẫn chính trị, là sự sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”.Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội đồng Chính phủ nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 10, 2014 · Đây là căn cứ địa, nơi tập trung cơ quan lãnh đạo kháng chiến, các cơ quan, kho tàng và lực lượng chủ lực của ta đứng chân. Sáng 7/10/1947, cuộc ...26 thg 10, 2014 · Đây là căn cứ địa, nơi tập trung cơ quan lãnh đạo kháng chiến, các cơ quan, kho tàng và lực lượng chủ lực của ta đứng chân. Sáng 7/10/1947, cuộc ... ...

Top 7: KỶ NIỆM 75 NĂM CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU - ÐÔNG (1947

Tác giả: ctd.binhdinh.gov.vn - Nhận 232 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Ðông 1947 là một trong những dấu mốc quan trọng trong 30 năm của cuộc chiến tranh cách mạng giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ chiến thắng này, quân và dân ta đã vượt qua giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tạo tiền đề để đi đến thắng lợi cuối. cùng. Ngày 19.12.1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Quân ta công kích đồng loạt vào các vị trí chiếm đóng của quân Pháp, sau đó nhanh chóng chuyển sang bao vây, ghìm giữ quân địch ở Hà Nội và các địa phương
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 12, 2022 · Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là chiến dịch đầu tiên của QĐND Việt Nam, đánh dấu sự hình thành, phát triển của nghệ thuật chiến dịch. Từ ...19 thg 12, 2022 · Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là chiến dịch đầu tiên của QĐND Việt Nam, đánh dấu sự hình thành, phát triển của nghệ thuật chiến dịch. Từ ... ...