Top 9 hai điện tích q1=8.10^-8 q2=-8.10^-8 đặt tại a b trong không khí ab=4cm 2022

C. 12,73.105 V/m

.

Cho hình vuông ABCD cạnh a, tại A và C đặt các điện tích q1=q3 = q>0. Cần đặt ở B điện tích bằng bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng 0.

.

Top 1: 8.10^-8 C đặt tại A và B trong không khí, biết AB = 4cm. Tìm vecto cường ...

Tác giả: lazi.vn - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tìm x (Vật lý - Lớp 7) 2 trả lờiTính tốc độ trung bình của z (Vật lý - Lớp 10) 1 trả lời
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện tích q1 = 8.10^-8 C và q2 = -8.10^-8 C đặt tại A và B trong không khí, biết AB = 4cm. Tìm vecto cường độ điện trường tại C trên đường trung trực ... ...

Top 2: 8.10^-8 C đặt tại A,B trong không khí, AB=4cm. Tìm vector cường độ điện ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 127 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*nếu câu trả lời hữu ích nhé!mingyang rất mong câu trả lời từ bạn. Viết trả lờiXEM GIẢI BÀI TẬP SGK LÝ 11 - TẠI ĐÂY
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện tích q1=8.10^-8 C, q2= -8.10^-8 C đặt tại A,B trong không khí, AB=4cm. Tìm vector cường độ điện trường tại C trên ... ...

Top 3: 8.10^(-8)C đặt tại A và B trong không khí biết AB = 4cm

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 185 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ A. q1 =−2,7.10−8C,q3 =−6,4.10−8C B. q1 =2,7.10−8C,q3 =6,4.10−8C C. q1 =-6,4.10−8C,q3 =-2,7.10−8C D. q1 =6,4.10−8C,q3 =2,7.10−8CXem đáp án »30/03/2021403
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện tích q1=8.10−8C, q2=-8.10−8C đặt tại A và B trong không khí biết AB = 4cm. Tìm vectơ cường độ điện trường tại ... ...

Top 4: 8.10^(-8)C đặt tại A và B trong không khí biết AB = 4cm...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 182 lượt đánh giá
Tóm tắt: 19/06/20219,048C. 12,73.105 V/mĐáp án chính xácCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cho hình vuông ABCD cạnh a, tại A và C đặt các điện tích q1=q3 = q>0. Cần đặt ở B điện tích bằng bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng 0.Xem đáp án »19/06/2021899Cho q1=4.10−10C, q2=−4.10−10C, đặt tại A và B trong ko khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ (E→) tại điểm N, biết rằng NAB là một tam giác đều.Xem đáp án »19/06/2021422Hai điện tích q1=q2=6,4.10−10C, đặt tại 2 đỉnh B và C của một tam giác đều ABC
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện tích q1=8.10−8C, q2=-8.10−8C đặt tại A và B trong không khí biết AB = 4cm. Tìm vectơ cường độ điện trường tại ... ...

Top 5: Hai điện tích q1=8.10^-8 q2=-8.10^-8 đặt tại a b trong không khí ab=10cm

Tác giả: chuyencu.com - Nhận 173 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Độ lớn lực tác dụng lên q3=8.10-8Cđặt tại C (với CA = 4 cm và CB = 10 cm) gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,030 N. B. 0,036 N. C. 0,042 N. ...

Top 6: Hai điện tích q1 2.10 8 q2 8.10^-8 đặt tại ab trong không khí, ab 4cm

Tác giả: biquyetxaynha.com - Nhận 175 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8×10-⁸C đặt tại A,B trong không khí, AB=4cm. Tìm vectơ ... 10. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C và q2 - hoidapvietjack.com; 11. 8.10^-8C đặt tại A và B ... ...

Top 7: Hai điện tích q1 4.10 8 q2=-8.10 8 đặt tại ab trong không khí ab=4cm

Tác giả: thattruyen.com - Nhận 170 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện tích q1 = -4.10-8 C, q2 = 4. 10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4 cm trong không khí. Xác định ... ...

Top 8: Hai điện tích q1 = 8. 10-8 C, q2 = -8. 10-8 C đặt tại A và B tron

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 105 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành hình chữ nhật ABCD cạnh \(AD = a = 3cm;AB = b = 4cm\). Các điện tích \(q_1\,;\,q_2\,;\,q_3\)được đặt lần lượt tại A, B, C. Biết \(q_2 = - 12,5.10^{ - 8}C\) và cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng \(0.\) Tính \({q_1};{q_2}\)?
Khớp với kết quả tìm kiếm: 10-8 C đặt tại A và B trong không khí biết AB = 4 cm. Tìm vectơ cường độ điện trường tại C trên đường trung trực của AB và cách AB 2 cm? Câu 6319 ... ...

Top 9: 2 điện tích q1=8.10^-8 q2=-8.10^-8 đặt tại a và b

Tác giả: muatrau.com - Nhận 126 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện tích q1=8.10−8C, q2=−8.10−8Cđặt tại A và B trong không khí biết AB = 4cm. Tìm vectơ cường độ điện trường tại C trên đường trung trực của AB và cách ... ...