Trạng quỳnh chuẩn bị món ăn mầm đá cho chúa như thế nào

Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá"? Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào? Cuối cùng, chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc bài: "Mầm đá"

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(1) Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá"?

(2) Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?

(3) Cuối cùng, chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?       Bài làm:

(1) Chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá" vìchúa Trịnh nghe tên món ăn là "mầm đá" thấy rất lạ nên muốn ăn thử

(2)Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa Trịnh:

  • Sai người đi lấy đá đem về ninh
  • Còn Quỳnh về nhà kiếm một lọ tương thật ngon, đề hai chứ "Đại phong" rồi giấy trong phủ chúa

(3)Cuối cùng, chúa không được ăn "mầm đá" vì đá có hầm bao nhiêu lâu cũng không thể ăn được, và đây chỉ là một mẹo của Trạng Quỳnh để chúa đói lả đi, ăn ngon miệng hơn mà thôi.