transylvanian bread maker là gì - Nghĩa của từ transylvanian bread maker

transylvanian bread maker có nghĩa là

Khi bạn đang thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng trên một người phụ nữ trong khi mặc giả răng và trong khi cô ấy bị nhiễm trùng nấm men.

Thí dụ

Cổ họng của tôi đã ngứa kể từ khi tôi đưa cho cô ấy một nhà sản xuất bánh mì Transylvanian.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết transylvanian bread maker là gì - Nghĩa của từ transylvanian bread maker