Trong các câu sau câu nào sai cho một chùm tia sáng song song

Trong các câu sau đây, câu nào sai

Câu hỏi: Trong các câu sau đây, câu nào sai? Cho một chùm tia sáng song song chiếu xiên góc tới mặt phân cách giữa hai môi trường

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách

B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ hơn góc tới i

C. Chiết suấtn2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suấtn1 vàn2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Chọn đáp án C.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Khúc xạ ánh sáng có đáp án !!

Lớp 11 Vật lý Lớp 11 - Vật lý

18/06/2021 237

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách

B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ hơn góc tới i

C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều

Đáp án chính xác

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất n1 và n2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) có chiết suất tuyệt đối n1 đến mặt phân cách với môi trường trong suốt (2) có có chiết suất tuyệt đối n2, với góc tới là i thì góc khúc xạ là r. Nếu n21 là chiết suất tỉ đối của môi trường (2) đối với môi trường (1) thì chiết suất tỉ đối của môi trường (1) đối với môi trường (2) bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 6,447

Nếu tăng góc tới lên hai lần thì góc khúc xạ sẽ

Xem đáp án » 18/06/2021 3,624

Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i trong trường họp này được xác định bởi công thức

Xem đáp án » 18/06/2021 3,241

Khi có khúc xạ liên tiếp qua nhiều môi trường có các mặt phân cách song song với nhau thì biểu thức nsini (với i là góc tới ở vùng có chiết suất n) thuộc về các môi trường

Xem đáp án » 18/06/2021 2,082

Hai bản trong suốt có các mặt song song được bố trí tiếp giáp nhau như hình vẽ. Các chiết suất là n1≠n2. Một tia sáng truyền qua hai bản với góc tới i1 và góc ló i2 thì

Trong các câu sau câu nào sai cho một chùm tia sáng song song

Xem đáp án » 18/06/2021 1,536

Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau như hình vẽ. Trong các điều kiện đó, giữa các góc i và r có hệ thức nào?

Trong các câu sau câu nào sai cho một chùm tia sáng song song

Xem đáp án » 18/06/2021 1,481

Chọn phương án sai khi nói về hiện tượng khúc xạ

Xem đáp án » 18/06/2021 1,467

Trong các câu sau đây, câu nào sai? Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Xem đáp án » 18/06/2021 1,120

Hãy chỉ ra câu sai.

Xem đáp án » 18/06/2021 1,016

Cho một bản hai mặt song song có chiết suất n, bề dày e, đặt trong không khí. Xét một tia sáng SI từ một điểm sáng S tới bản tại I với góc tới là i1, tia sáng khúc xạ đi qua bản và ló ra theo tia JR với góc ló i2 thì

Trong các câu sau câu nào sai cho một chùm tia sáng song song

Xem đáp án » 18/06/2021 874

Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia phản xạ?

Trong các câu sau câu nào sai cho một chùm tia sáng song song

Xem đáp án » 18/06/2021 767

Trong hiện tượng khúc xạ, góc khúc xạ

Xem đáp án » 18/06/2021 764

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Xem đáp án » 18/06/2021 723

Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất m sang môi trường có chiết suất n2>n1 với góc tới i (0 < i < 90°) thì

Xem đáp án » 18/06/2021 710

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới

Xem đáp án » 18/06/2021 706

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trong các câu sau câu nào sai cho một chùm tia sáng song song