Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số

Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày liên tiếp ở Nghệ An. Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn mẫu số liệu đó

16/04/2023

 • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số

  Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu đó

  16/04/2023

 • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số

  Tính phương sai và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu đó. Cho biết kết quả thi của bạn nào ổn định hơn

  16/04/2023

 • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số

  Sách bài tập Toán 10 Bài 4 (Cánh diều): Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản

  16/04/2023

 • Giải bài tập Toán lớp 10 Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây

  Bạn đang xem: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập được bao nhiêu số chẵn: a) Gồm ba chữ số

  Bài 2 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập được bao nhiêu số chẵn: a) Gồm ba chữ số? b) Gồm ba chữ số đôi một khác nhau?

  Lời giải:

  a) Để lập số chẵn gồm ba chữ số, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

  + Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).

  + Chọn chữ số hàng chục: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

  + Chọn chữ số hàng trăm: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

  Vậy có 3 . 7 . 7 = 147 số.

  b) Để lập số chẵn gồm ba chữ số đôi một khác nhau, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

  + Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).

  + Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị, còn lại 6 chữ số, chọn một trong 6 chữ số đó).

  + Chọn chữ số hàng trăm: có 5 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị và hàng chục, còn lại 5 chữ số, chọn một trong 5 chữ số đó).

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn.

  • A. 182
  • B. 180
  • C. 190
  • D. 192

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số cần lập là : \(x = \overline {abcd} \)

  Vì \(x\) chẵn nên có \(3\) cách chọn \(d\). Ứng với mỗi cách chọn \(d\) sẽ có

  \(A_5^3\) cách chọn \(a,b,c\). Vậy có \(3.A_5^3 = 180\) số.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

  Mã câu hỏi: 14163

  Loại bài: Bài tập

  Chủ đề :

  Môn học: Toán Học

  Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

  • Trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - ĐS và GT 11

   10 câu hỏi | 30 phút

   Bắt đầu thi

   

   

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số

   

  CÂU HỎI KHÁC

  • Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi ở hai đầu ghế
  • Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3
  • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn
  • Đội tuyển HSG của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 HS khối 12, 6 HS khối 11 và 5 HS khối10.
  • Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi  người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay
  • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau.   
  • Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam.
  • Có bao nhiêu cách xếp (n) người ngồi vào một bàn tròn.
  • Tìm số nguyên dương (n) sao cho A_n^2 - A_n^1 = 8
  • Giải phương trình 3C_{x + 1}^2 + x{P_2} = 4A_x^2

  ADSENSE

  ADMICRO

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số

  Bộ đề thi nổi bật

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số