Từ các số 123456 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn.

 • A. 182
 • B. 180
 • C. 190
 • D. 192

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B

Gọi số cần lập là : \(x = \overline {abcd} \)

Vì \(x\) chẵn nên có \(3\) cách chọn \(d\). Ứng với mỗi cách chọn \(d\) sẽ có

\(A_5^3\) cách chọn \(a,b,c\). Vậy có \(3.A_5^3 = 180\) số.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

ADSENSE

Mã câu hỏi: 14163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - ĐS và GT 11

  10 câu hỏi | 30 phút

  Bắt đầu thi

 

 

Từ các số 123456 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi ở hai đầu ghế
 • Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3
 • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn
 • Đội tuyển HSG của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 HS khối 12, 6 HS khối 11 và 5 HS khối10.
 • Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi  người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay
 • Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau.   
 • Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam.
 • Có bao nhiêu cách xếp (n) người ngồi vào một bàn tròn.
 • Tìm số nguyên dương (n) sao cho A_n^2 - A_n^1 = 8
 • Giải phương trình 3C_{x + 1}^2 + x{P_2} = 4A_x^2

ADSENSE

ADMICRO

Từ các số 123456 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số

Bộ đề thi nổi bật

Từ các số 123456 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số