tyjuan là gì - Nghĩa của từ tyjuan

tyjuan có nghĩa là

Abautiful nam đen, rất gợi cảm, và rất giỏi về tình dục.Có một tinh ranh dày rất lớn.

Thí dụ

Người đàn ông rằng Tyjuantất cả mọi thứ.

tyjuan có nghĩa là

Tyjuan là một cậu bé ăn ass

Thí dụ

Người đàn ông rằng Tyjuantất cả mọi thứ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết tyjuan là gì - Nghĩa của từ tyjuan