Vai trò quan trọng nhất của công nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là: A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. C. Tạo việc làm cho người lao động.

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

02/01/2022 221

A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Đáp án chính xác

C. Tạo việc làm cho người lao động.

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Hướng dẫn: Mục I, SGK/103 địa lí 10 cơ bản. Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

 Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

Xem đáp án » 02/01/2022 1,452

Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

Xem đáp án » 02/01/2022 1,398

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

Xem đáp án » 02/01/2022 509

Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

Xem đáp án » 02/01/2022 295

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

Xem đáp án » 02/01/2022 234

Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên

Xem đáp án » 02/01/2022 233

Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

Xem đáp án » 02/01/2022 208

Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc

Xem đáp án » 02/01/2022 190

Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

Xem đáp án » 02/01/2022 189

Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

Xem đáp án » 02/01/2022 187

Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm

Xem đáp án » 02/01/2022 172

Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới

Xem đáp án » 02/01/2022 147

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

Xem đáp án » 02/01/2022 146

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

Xem đáp án » 02/01/2022 132

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Có thể bạn quan tâm

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không nghành nào có thể thay thế được là đảm bảo sự tồn tại và phát triern của xã hội loài người.

A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

Bạn Đang Xem: Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

B. Tạo việc làm cho người lao động.

C. Cung cấp nguyên liệu cho các nghành công nghiệp

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu

Các câu hỏi tương tự

02/01/2022 162

A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Đáp án chính xác

C. Tạo việc làm cho người lao động.

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Hướng dẫn: Mục I, SGK/103 địa lí 10 cơ bản. Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

Xem đáp án » 02/01/2022 1,119

 Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là

Xem đáp án » 02/01/2022 1,083

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

Xem đáp án » 02/01/2022 362

Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

Xem đáp án » 02/01/2022 173

Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên

Xem đáp án » 02/01/2022 161

Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

Xem đáp án » 02/01/2022 143

Xem Thêm : Gọi video từ Facebook Messenger trên nền tảng iOS 10

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

Xem đáp án » 02/01/2022 134

Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

Xem đáp án » 02/01/2022 133

Tai biến thiên nhiên và điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ làm

Xem đáp án » 02/01/2022 132

Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

Xem đáp án » 02/01/2022 119

Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc

Xem đáp án » 02/01/2022 113

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

Xem đáp án » 02/01/2022 106

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

Xem đáp án » 02/01/2022 96

Tập quán ăn uống của con người có liên quan rất rõ rệt tới

Xem đáp án » 02/01/2022 96

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là: A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. B. Cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

C. Tạo việc làm cho người lao động.

D. Sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu để tăng nguồn thu ngoại tệ.

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được là

A.

cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

B.

cung cấp lương thực và thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

C.

tạo việc làm cho người lao động.

D.

sản xuất ra cho những mặt hàng xuất khẩu tăng nguồn thu ngoại tệ.

Hướng dẫn: Mục I, SGK/103 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

Xem Thêm : So sánh kích thước apple watch 3 và 4

Năng suất vật nuôi, cây trồng phát triển nhanh nhờ vào

Cây lương thực chính được trồng nhiều ở Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nga, Úc là

Hình thức chăn nuôi hiện nay đem lại hiệu quả cao.

Nguồn lực bên ngoài (ngoại lực), bao gồm

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là

Mục đích chính của việc chăn nuôi cừu là

Mục đích chính của việc chăn nuôi cừu là

Điểm giống nhau về vai trò của ngành thủy sản và chăn nuôi là

Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp

Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?

Cơ cấu vật nuôi của một quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào ?

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Blog