Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Câu 1:Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?

A. Độ gợn sóng nhỏ, tần số gợn sóng 100 Hz, dễ lọc.

B. Điôt không cần phải có điện áp ngược gấp đôi biên độ điện áp làm việc.

C. Biến áp nguồn không có yêu cầu đặc biệt.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

Câu 2:Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:

A. Tìm hiểu yêu cầu mạch thiết kế.

B. Đưa ra phương án

C. Chọn phương án hợp lí nhất

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 3:Trong công thức tính điện áp ra của biến áp khi không tải, ∆UĐ là kí hiệu của độ sụt áp trên mấy điôt?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Câu 4:Thiết kế mạch điện tử được tiến hành theo mấy bước:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A

Câu 5:Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm:

A. Thiết kế mạch nguyên lí

B. Thiết kế mạch lắp ráp

C. Cả 2 đáp án đều đúng

D. Cả 2 đáp án đều sai

Đáp án: C

Câu 6:Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:

A. Linh kiện bố trí khoa học và hợp lí.

B. Vẽ đường dây dẫn điện để nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lí.

C. Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

Câu 7:Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

A. Mạch chỉnh lưu dùng 1 điôt.

B. Mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt.

C. Mạch chỉnh lưu cầu.

D. Mạch chỉnh lưu bất kì.

Đáp án: C

Câu 8:Thiết kế mạch điện tử đơn giản thực hiện theo mấy nguyên tắc:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: C

Câu 9:Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.

B. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

C. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.

D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án: D

Câu 10:Yếu tố nào sau đây không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Hoạt động ổn định và chính xác.

B. Linh kiện có sẵn trên thị trường.

C. Mạch thiết kế phức tạp.

D. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

Đáp án: C. Vì mạch thiết kế đơn giản và tin cậy.

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản hay, ngắn gọn

Trang trước Trang sau
  • Giải Công nghệ 12 Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản
  • Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 9 (có đáp án): Thiết kế mạch điện tử đơn giản

I - NGUYÊN TẮC CHUNG

Thiết kế mạch điện tử cần tuân thủ nguyên tắc:

- Bám sát, đáp ứng yêu cầu thiết kế.

- Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

- Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa.

- Hoạt đông chính xác.

- Linh kiện có sẵn trên thị trường

II - CÁC BƯỚC THIẾT KẾ

Thiết kế một mạch điện tử ta cần thực hiện theo 2 bước:

1. Thiết kế mạch nguyên lí

Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

Đưa ra một số phương án để thực hiện.

Chọn phương án hợp lý nhất.

Tính toán chọn các linh kiện hợp lý.

2. Thiết kế mạch lắp ráp

Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc:

- Bố trí các linh kiện trên bảng mạch một cách khoa học và hợp lí.

- Vẽ các đường dây dẫn điện nối các linh kiện theo đúng sơ đồ nguyên lí.

- Dây dẫn không bị chồng chéo và là ngắn nhất.

Hiện nay người ta có thể thiết kế các mạch điện tử bằng các phần mềm thiết kế nhanh và khoa học ví dụ các phần mềm ProTel, Workbench.

III - THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU

Yêu cầu thiết kế: điện áp vào 220V, 50Hz; điện áp ra một chiều 12V, dòng điện tải 1A

1. Lựa chọn sơ đồ thiết kế

Khi thiết kế mạch nguồn điện một chiều, việc chọn sơ đồ chỉnh lưu là quan trọng nhất. Có ba sơ đồ chỉnh lưu như giới thiệu, người ta thường chọn sơ đồ chỉnh lưu cầu vì chất lượng tốt và dễ thực hiện.

2. Sơ đồ bộ nguồn

Sơ đồ bộ nguồn có dạng như hình 9.1

Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

3. Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch

a) Biến áp

- Công suất biến áp:

P = kBA. Utải . Itải = 1,3.12.1=15,6 W

kBA- là hệ số công suất biến áp, chọn kBA = 1,3.

- Điện áp vào: U1 = 220V, tần số 50Hz.

- Điện áp ra:

Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

b) Điot

- Dòng điện diot:

Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

Chọn hệ số dòng điện kI = 10.

Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

- Điện áp ngược:

Chọn hệ số kU = 1,8

Từ các thông số trên, tra Sổ tay linh kiện điện tử để chọn diot: 1N1089 có UN = 100V, Idm = 5 A,

c) Tụ điện:

Chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt nhưng phải chịu được mức điện áp:

Tra bảng thông số các linh kiện điện tử ta chọn tụ có thông số: C = 1000 μF;Uđm =25V

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 9 (có đáp án): Thiết kế mạch điện tử đơn giản

Trang trước Trang sau
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản (hay, chi tiết)

Câu 1: Thiết kế mạch điện tử đơn giản thực hiện theo mấy nguyên tắc:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 2: Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.

B. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

C. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.

D. Cả 3 đáp án trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 3: Yếu tố nào sau đây không thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Hoạt động ổn định và chính xác.

B. Linh kiện có sẵn trên thị trường.

C. Mạch thiết kế phức tạp.

D. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C. Vì mạch thiết kế đơn giản và tin cậy.

Câu 4: Thiết kế mạch điện tử được tiến hành theo mấy bước:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng: Các bước của thiết kế gồm:

A. Thiết kế mạch nguyên lí

B. Thiết kế mạch lắp ráp

C. Cả 2 đáp án đều đúng

D. Cả 2 đáp án đều sai

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 6: Mạch lắp ráp phải đảm bảo nguyên tắc:

A. Linh kiện bố trí khoa học và hợp lí.

B. Vẽ đường dây dẫn điện để nối các linh kiện theo sơ đồ nguyên lí.

C. Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.

D. Cả 3 đáp án trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 7: Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

A. Mạch chỉnh lưu dùng 1 điôt.

B. Mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt.

C. Mạch chỉnh lưu cầu.

D. Mạch chỉnh lưu bất kì.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 8: Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?

A. Độ gợn sóng nhỏ, tần số gợn sóng 100 Hz, dễ lọc.

B. Điôt không cần phải có điện áp ngược gấp đôi biên độ điện áp làm việc.

C. Biến áp nguồn không có yêu cầu đặc biệt.

D. Cả 3 đáp án trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 9: Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải:

A. Tìm hiểu yêu cầu mạch thiết kế.

B. Đưa ra phương án

C. Chọn phương án hợp lí nhất

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 10: Trong công thức tính điện áp ra của biến áp khi không tải, ∆UĐ là kí hiệu của độ sụt áp trên mấy điôt?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Vì sao doanh nghiệp ô tô Việt khó tìm linh kiện ở “sân nhà”?

  • Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường
    Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường
    Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường
  • In bài viết
  • Xem với cỡ chữ lớn hơn[+] chữ nhỏ[-]

Mỗi năm phải bỏ ra hàng tỷ USD nhập khẩu linh, phụ kiện ô tô về lắp ráp nhưng Việt Nam cũng đồng thời xuất khẩu hàng tỷ USD nhóm mặt hàng này.

Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

Ống xả ô tô - sản phẩm xuất khẩu của Tổ hợp Cơ khí THACO

Nghịch lý ở chỗ, trong khi giá trị xuất khẩu linh phụ kiện ô tô cao hơn cả nhập khẩu thì các doanh nghiệp (DN) ô tô trong nước vẫn phải tìm nguồn hàng từ nước ngoài để lắp ráp khiến không chỉ giá thành sản xuất cao hơn các nước trong khu vực mà tỷ lệ nội địa hóa cũng gặp nhiều khó khăn.

Xuất khẩu nhiều, DN ô tô vẫn phụ thuộc linh kiện bên ngoài

Dù mỗi năm phải bỏ ra hàng tỷ USD nhập khẩu linh, phụ kiện ô tô về lắp ráp nhưng Việt Nam cũng đồng thời xuất khẩu hàng tỷ USD nhóm mặt hàng này. Cụ thể, năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng linh kiện phụ tùng ô tô của Việt Nam đạt kỷ lục 5,645 tỷ USD, cao hơn nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD/năm. Câu hỏi đặt ra, vì sao linh kiện phụ tùng ô tô xuất khẩu từ Việt Nam có giá trị rất cao nhưng công nghiệp phụ trợ vẫn chưa phát triển, chưa có nhiều DN phụ trợ trong nước tham gia vào chuỗi sản xuất ô tô của các hãng xe trong nước?

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng tiểu ban Chính sách của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho hay, các mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô sản xuất tại Việt Nam hầu hết thuộc loại đơn giản, gia công nhiều, chủ yếu như dây điện, các chi tiết nhựa… Hầu hết những linh kiện này đều được đưa vào khu chế xuất và từ những linh kiện phụ tùng này, các công ty tại khu chế xuất (chuyên sản xuất hàng xuất khẩu) áp dụng công nghệ cao, ráp thêm các linh kiện có yếu tố bản quyền thì mới thành cụm linh kiện hoàn chỉnh mà các hãng có thể lắp được cho ô tô. Do đó, dù giá trị xuất khẩu rất tốt nhưng khi bán vào nội địa cho nhà sản xuất xe Việt Nam thì được tính là DN trong nước nhập khẩu bộ dây điện.

“Công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam vẫn chưa phát triển được cũng vì nhiều DN trong nước vẫn chưa làm được 1 cụm linh kiện hoàn chỉnh, mới chỉ tham gia vào công đoạn, đóng góp chi tiết trong đó”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay, các nhà cung cấp trong nước hầu hết mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% linh kiện cho xe sản xuất lắp ráp như ghế, dây điện… còn lại là nhập khẩu. Trong khi đó tại Thái Lan hay Indonesia, tỷ lệ này lên tới 90%.

Vì sao DN phụ trợ chưa thể “bắt tay” với hãng xe?

Vì sao linh kiện có sẵn trên thị trường

Robot đang sơn linh kiện nhựa - một sản phẩm xuất khẩu của THACO

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Dũng, Tổng giám đốc Ford Việt Nam cho hay, Ford Việt Nam hiện có 23 nhà cung cấp trong nước cho các chi tiết phụ tùng ô tô. Trong đó 8 nhà cung cấp FDI và 15 nhà cung cấp có vốn 100% nội địa.

“Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) cho biết, năm 2019 đơn vị tiếp tục gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và đã xuất khẩu 14,5 triệu USD linh, phụ kiện ô tô. Kế hoạch năm 2020 xuất khẩu 21 triệu USD và doanh số xuất khẩu sẽ gia tăng ít nhất 3 lần trong những năm tiếp theo.

Hiện, VinFast có hợp tác với 8 đơn vị cung cấp linh kiện phụ tùng cho ô tô. Hầu hết các nhà cung cấp linh kiện này là các DN FDI đặt nhà máy trong khuôn viên tổ hợp của VinFast. Chỉ duy nhất một công ty nội địa 100% cung ứng sản phẩm chi tiết nhựa cho xe VinFast là một đơn vị liên doanh giữa VinFast và Tập đoàn An Phát.”


Theo lãnh đạo Ford Việt Nam, tuy xuất khẩu linh kiện phụ tùng ô tô đạt giá trị lớn song nhiều DN phụ trợ trong nước không thể trở thành đối tác của hãng bởi giá cả chưa cạnh tranh so với nguồn nhập khẩu bởi sản lượng ô tô của Việt Nam vẫn còn thấp. Điều này khiến các nhà cung cấp chưa thể đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ và con người đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của các hãng với quy mô thị trường nhỏ như vậy. Bên cạnh đó, một số mặt hàng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao thì chất lượng của nhà cung cấp nội địa không đáp ứng được và mạng lưới các nhà cung cấp có khả năng cung ứng lớn cho ngành ô tô còn quá mỏng.

Để tăng cường thêm nhà cung cấp phụ trợ cho DN ô tô, hiện một số DN đang xem xét phối hợp với các DN sản xuất phụ trợ, làm linh kiện phụ tùng cho xe máy để tham gia sản xuất linh, phụ kiện cho ngành ô tô nếu dư công suất.

Theo ông Hiếu, các DN này đã có sẵn công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm và nếu để làm thêm linh kiện phụ tùng cho ô tô sẽ không phải tốn thêm nhiều chi phí đầu tư. “Có một hãng ô tô cũng đã đạt được thỏa thuận với Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, chuyên sản xuất các loại đèn và linh kiện đèn cho xe máy như Honda, sẽ sản xuất thêm đèn cho hãng này. Tuy nhiên, phía Stanley cũng yêu cầu mẫu xe đó phải có sản lượng cao thì mới chấp nhận làm”, ông Hiếu thông tin thêm.

Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho hay, hiện tại, hãng đang có 5 DN phụ trợ Việt Nam cung cấp một số loại linh kiện, phụ tùng cho xe sản xuất lắp ráp trong nước. Cho đến nay, sản phẩm của 5 nhà cung cấp này cung ứng cho TMV để sản xuất, lắp ráp ô tô đều có giá thành ngang với nhập khẩu. “Nếu có nhà cung cấp nào chào hàng, đáp ứng được các tiêu chí như chất lượng, giá cả phù hợp thì hãng sẽ sẵn sàng sử dụng” đại diện TMV nói và cho biết thêm, có nhiều nhà cung cấp Việt Nam tới chào hàng nhưng do sản xuất số lượng ít, giá cao hơn nhiều so với nhập khẩu nên không hợp tác được.

Với tư cách lãnh đạo nhà sản xuất lốp nội địa có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất hiện nay, ông Phạm Hồng Phú, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) cho hay, hãng đã xuất khẩu vào Mỹ nhiều năm, như năm vừa qua xuất hơn 1 triệu lốp với kim ngạch khoảng 40 triệu USD. Để được xuất khẩu vào Mỹ, Casumina phải được Mỹ cấp cho mã DOT (Chứng nhận của cơ quan quản lý giao thông Mỹ) khi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng dòng sản phẩm được phép bán vào thị trường nước này. “Về cơ bản phải đạt tiêu chuẩn chạy được trên cao tốc Mỹ đạt ngưỡng tốc độ 250km/h. Đạt được tiêu chuẩn Mỹ thì gần như sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn của các quốc gia khác. Trong năm nay, Casumina sẽ tiến đến cung cấp lốp cho một số dòng xe du lịch thương hiệu Nhật như Innova, Fortuner với tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương lốp xuất sang Mỹ”, ông Phú cho biết thêm.