Vì sao Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp phong kiến thống trị

Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?


A.

Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền

B.

Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông

C.

Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn

D.

 Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận

Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc cũng như ở một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam?


A.

Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận.

B.

Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông.

C.

Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn.

D.

Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền.

- Nho giáo, còn gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống quan điểm về đạo đức, triết học, chính do Khổng Tử và các học trò của mình đề xướng, phát triển, hoàn thiện. - Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung Quốc suốt hai nghìn năm vì: nó tạo ra hệ thống tôn ti trật tự, lễ giáo phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến là tam cương (quan hệ vua- tôi, cha- con, chồng vợ) và ngũ thường (lễ, nhân, nghĩa, trí, tín)

Đáp án cần chọn là: C

Lời giải:

 - Nho giáo, còn gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống quan điểm về đạo đức, triết học do Khổng Tử và các học trò của mình đề xướng, phát triển, hoàn thiện.

- Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung Quốc suốt 2000 năm vì: nó tạo ra hệ thống tôn ti trật tự, lễ giáo phục vụ cho sự thống trị của giai cấp phong kiến là tam cương (quan hệ vua- tôi, cha- con, chồng - vợ) và ngũ thường (lễ, nhân, nghĩa, trí, tín)

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dưới triều Tần, nông dân được phân hóa thành các bộ phận chính nào?

Hai chức quan cao nhất giúp vua trị nước dưới triều Tần bao gồm

Người nông dân dưới thời Đường nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ

Trung Quốc trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất dưới triều đại nào?

Cuộc khởi nghĩa làm cho nhà Minh sụp đổ do ai lãnh đạo?

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của người Trung Quốc bao gồm

Việc tăng cường chính quyền phong kiến dưới thời Đường nhằm mục đích gì?

Chế độ tuyển chọn quan lại dưới thời Đường dựa theo hình thức nào?

“Con đường tơ lụa” ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?

Ý nào sau đây không thuộc nội dung cơ bản của Nho giáo?

Nhà Thanh ở Trung Quốc được xem là

Công cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần mang ý nghĩa gì quan trọng?

Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi

Nền kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh có đặc điểm gì nổi bật?

Chính sách của các triều đại phong kiến Tần, Hán, Đường có điểm gì chung?

Dưới thời Đường, “con đường tơ lụa” có ý nghĩa là

Đặc điểm cơ bản của bộ phận nông dân lĩnh canh là

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được xác lập vào thời kì nào?

Triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc do người Mãn Thanh lập ra?

Nét nổi bật của chế độ phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh- Thanh là gì?

Kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh – Thanh có đặc điểm gì nổi bật?

Giai cấp địa chủ ở Trung Quốc được hình thành từ tầng lớp nào?

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là

Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh vượng nhất vào thời kì nào?

Chính sách đối nội của nhà Đường có điểm tiến bộ gì so với nhà Tần- Hán?

Chính sách đối ngoại xuyên suốt của các triều đại phong kiến Trung Quốc là

Nhà thơ nào được mệnh danh là Tiên thơ của nền văn học Trung Quốc

Vì sao Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp phong kiến thống trị

60 điểm

NguyenChiHieu

Tại sao Nho giáo lại trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc và một số nước phương Đông khác, trong đó có Việt Nam? A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền B. Phù hợp với tư tưởng đạo đức truyền thống của người phương Đông C. Nội dung tư tưởng có tính tiến bộ, nhân văn hơn hẳn

D. Có tác dụng giáo dục con người phải thực hiện bổn phận

Tổng hợp câu trả lời (1)

Đáp án cần chọn là: A. Là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền Các triều đại phong kiến Trung Quốc đều chú trọng củng cố quyền lực tối cao của nhà vua và dòng họ. Đồng thời củng cố bộ máy chính quyền làm sao với tay xuống tận các địa phương. Đi liền với những chính sách này, các triều đại phong kiến cần có một hệ tư tưởng đi kèm. Nho giáo bao gồm các quan niệm về quan hệ vua – tôi, cha – con, chồng vợ là giường mối, kỉ cương đạo đức phong kiến. Nho giáo mặc dù sau này có ít nhều thay đổi qua các thời đại nhưng vẫn là công cụ tinh thần để bảo vệ chế độ phong kiến… => Nho giáo trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Trung Quốc bởi nó là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước phong kiến tập quyền.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  • Nội dung nào sau đây không thuộc đặc điểm của Người tối cổ ở Việt Nam? A. Sống thành từng bầy. B. Săn bắt thú rừng để sống. C. Hái lượm hoa quả để sống. D. Biết trồng
  • Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp tương đối phát triển C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước
  • Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của lãnh địa phong kiến? A. Cư dân chủ yếu trong lãnh địa là thợ thủ công và thương nhân. B. Là một khu đất rộng lớn, gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần. C. Đất lãnh chúa có lâu đài, dinh thự, nhà thờ, có hào sâu, tường cao bao quanh D. Đất khẩu phần được giao cho nông nô cày cấy để thu tô thuế
  • Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm A. nông dân công xã và quý tộc. B. các tầng lớp trong xã hội. C. toàn quý tộc. D. toàn tăng lữ.
  • Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về người Khơ – me ở vương quốc Cam-pu-chia? A. Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia. B. Giỏi săn bắn, quen đào ao, đắp trữ hồ nước. C. Sinh sống ở phía Bắc Cam-pu-chia ngày nay. D. Sớm tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa.
  • Ý không phản ánh đúng nét nổi bật của Campuchia thời kì phát triển nhất (thế kỉ IX - XV) là A. Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định B. Đạt được nhiều thành tựu về văn hóa (xây dựng đền, tháp,…) C. Chuyển kinh đô từ Phnôm Pênh về Ăng-co D. Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ của vương quốc.
  • Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân giữa thế kỉ XIX có điểm hạn chế gì? A. Phân tán, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng vô sản. B. Phân tán, thiếu thống nhất về mặt tư tưởng. C. Tập trung, chịu ảnh hưởng của khuynh hướng phi vô sản. D. Tập trung, thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn.
  • Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc A. Giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm B. Bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề C. Đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa D. Đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên.
  • Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh là gì? A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi. B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. C. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt hiếu chiến. D. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.
  • Các giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Đông bao gồm A. Quý tộc, quan lại, nông dân công xã. B. Vua, quý tộc, nô lệ. C. Chủ nô, nông dân tự do, nô lệ. D. Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

xem thêm