Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly

Show

Đề bài

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 77, 78, 79 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng những chính sách trong cuộc cải cách của Hồ Quý Ly

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Chính trị

- Thay thế dần võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần có tài năng và thân cận với mình.

- Đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

- Đặt lệ cử quan triều đình về các lộ thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng quan hay giáng chức.

Kinh tế

- tài chính

- Phát hành tiền giấy thay tiền đồng.

- Ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

Xã hội

- Ban hành chính sách hạn nô: hạn chế nô tì được nuôi của vương hầu, quý tộc, quan lại.

Văn hóa - giáo dục

- Bắt cá nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

- Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

- Sửa đổi chế độ thi cử, học tập.

Quân sự

- Làm lại sổ đinh để tăng cường quân số.

- Sản xuất vũ khí, chế tạo súng thần cơ, làm thuyền chiến mới.

- Bố trí phòng thủ nơi hiểm yếu, xây dựng một số thành kiên cố.

* Nhận xét: những cải cách của Hồ Quý Ly khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả thời gian trước và sau khi nhà Hồ được thành lập.

Loigiaihay.com

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân, nô tì ở nửa sau thế kỉ XIV nói lên điều gì? Tại sao ?

  Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới.

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ?

  Nhận xét về Vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Em hãy trình bày tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội nước ta ở nửa sau thế kỉ XIV.

  - Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đẽ điểu. Các công trình thuỷ lợi không còn được nhà nước chăm lo, tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng, thậm chí cả vợ con cho quý tộc và địa chủ.

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào? Tại sao có tình trạng đó?

  Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào? Tại sao có tình trạng đó?

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

  Tóm tắt mục 1. Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

  ◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .Triều đình có đầy đủ các bộ ,tự ,các khoa và các cơ quan chuyên môn.

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý - Trần?

  - Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị,

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ

  - Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ờ kinh đô Thăng Long. Ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần ở những điểm nào ?

  - Chú ý ở triều đình, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành và điều hành công việc, kể cả quyền của tể tướng, tổng chỉ huy quân đội và sáu bộ

Ý nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly

Mục 3

3. Ý nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly

Trước tình trạng suy sụp của nhà Trần và cuộc khủng hoảng xã hội cuối thế kỉ XIV, Hồ Quý Ly đã thực hiện cuộc cải cách khá toàn diện để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha.

- Tác dụng:

+ Ổn định tình hình xã hội.

+ Hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc.

+ Văn hóa, giáo dục mang đậm tính dân tộc.

+ Làm suy yếu thế lực họ Trần.

- Hạn chế:

Chưa triệt để, chưa phù hợp với thực tế, chưa giải quyết dược những yêu cầu bức thiết của cuộc sống của đông đảo nhân dân, không hợp với lòng dân.

=> Triều Hồ khó vững.

ND chính

Ý nghĩa và tác dụng các cải cách của Hồ Quý Ly.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duyÝ nghĩa, tác dụng cải cách của Hồ Quý Ly

Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

Loigiaihay.com

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

  Em có nhận xét gì về chính sách quân sự, quốc phòng của Hồ Quý Ly?

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

  Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

  Tóm tắt mục 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Nhà Hồ thành lập (1400)

  Tóm tắt mục 1. Nhà Hồ thành lập (1400)

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

  Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

  ◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất so với trước .Triều đình có đầy đủ các bộ ,tự ,các khoa và các cơ quan chuyên môn.

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác thời Lý - Trần?

  - Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị,

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ

  - Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ờ kinh đô Thăng Long. Ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

 • Việt cam nghĩ của em về những cải cách của Hồ Quý Ly

  Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần ở những điểm nào ?

  - Chú ý ở triều đình, vua trực tiếp nắm mọi quyền hành và điều hành công việc, kể cả quyền của tể tướng, tổng chỉ huy quân đội và sáu bộ