Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tuần 11 Bài 19

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 2 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Với giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 44 – 45 Bài 19: Chữ A và những người bạn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát chương trình vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập môn Tiếng Việt lớp 2.

Câu 1. (trang 44 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1)

Sắp xếp các ý sau theo trình tự của bài đọc (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống ở dưới).

– Chữ A mơ ước tự mình làm ra một cuốn sách. ☐

– Chữ A nhận vai trò của các bạn B, C, D, Đ, E, ……. ☐

– Chữ A nhắn nhủ các bạn nhỏ chăm chỉ đọc sách. ☐

– Chữ A nói về vị trí của mình trong bảng chữ cái Tiếng Việt. ☐

Trả lời

Trình tự của bài đọc là:

– Chữ A mơ ước tự mình làm ra một cuốn sách. 2

– Chữ A nhận vai trò của các bạn B, C, D, Đ, E, ……. 3

– Chữ A nhắn nhủ các bạn nhỏ chăm chỉ đọc sách. 4

– Chữ A nói về vị trí của mình trong bảng chữ cái Tiếng Việt. 1

Câu 2. (trang 44 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1)

Viết tiếp để có lời cảm ơn của chữ A với các bạn chữ.

Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã ……………………………

Trả lời

Cảm ơn các bạn! Nhờ có các bạn, chúng ta đã tạo nên những trang sách hay cho mọi người.

Câu 3. (trang 44 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1)

Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào ô thích hợp.

(ngạc nhiên, gặp, nhắc, vui sướng, làm quen, sửng sốt, làm ra, nói)

– Từ ngữ chỉ hoạt động: ………………………………………………………………………………………..

– Từ ngữ chỉ cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………

Trả lời

– Từ ngữ chỉ hoạt động: gặp, nhắc, làm quen, làm ra, nói.

– Từ ngữ chỉ cảm xúc: ngạc nhiên, vui sướng, sửng sốt.

Câu 4. (trang 44 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1)

Viết từ ngữ chỉ cảm xúc phù hợp với từng gương mặt sau:

………………………… ……………………. ……………………. ……………………..

Trả lời

vui vẻ tức giận ngạc nhiên buồn bã

Câu 5. (trang 45 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1)

Viết 2 câu có sử dụng từ ngữ ở bài tập 4.

Trả lời

Hôm nay, bé đi học vui vẻ.

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 kết nối tri thức

Giải Âm nhạc 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Anh 2 chân trời sáng tạo

Giải tự nhiên xã hội 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Đạo đức 2 cánh diều

Giải hoạt động trải nghiệm 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Anh 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Anh 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Đạo đức 2 chân trời sáng tạo

Giải giáo dục thể chất 2 kết nối tri thức

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 1 cánh diều

Giải mĩ thuật 2 chân trời sáng tạo

Giải Âm nhạc 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Đạo đức 2 kết nối tri thức

Giải VBT Âm nhạc 2 cánh diều

Giải tự nhiên xã hội 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải hoạt động trải nghiệm 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Âm nhạc 2 chân trời sáng tạo

Giải tiếng Anh 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải giáo dục thể chất 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Âm nhạc 2 kết nối tri thức

Giải mĩ thuật 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều

Giải toán 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải VBT Mĩ thuật 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải toán 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải VBT Mĩ thuật 2 chân trời sáng tạo

Giải hoạt động trải nghiệm 2 cánh diều

Giải VBT Tiếng Việt 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải toán 2 kết nối tri thức

Giải VBT mĩ thuật 2 kết nối tri thức

Giải giáo dục thể chất 2 cánh diều

Giải VBT toán 2 tập 1 cánh diều

Giải tiếng Việt 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 1 cánh diều

Giải toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải tiếng Việt 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải toán 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 1 kết nối tri thức

Giải toán 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 2 cánh diều

Giải đạo đức 2 kết nối tri thức

Giải toán 2 tập 1 cánh diều

Giải VBT tập viết 2 tập 2 cánh diều

Giải tiếng Việt 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải tự nhiên xã hội 2 kết nối tri thức

Giải toán 2 tập 2 cánh diều

Giải VBT tập viết 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải tiếng Việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT toán 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 cánh diều

Giải tiếng Anh 2 kết nối tri thức

Giải VBT tập viết 2 tập 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 chân trời sáng tạo

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 chân trời sáng tạo

Giải mĩ thuật 2 kết nối tri thức

Giải tiếng Việt 2 tập 1 cánh diều

Giải VBT Tiếng Anh 2 cánh diều

Giải đạo đức 2 chân trời sáng tạo