Vở ô li Bài tập Toán lớp 5 quyển 2 Bài 111

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 5 VBT toán 5 bài 91 : Diện tích hình thang với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình thang

[1]

[2]

[3]

Đáy lớn

2,8m

1,5m

\[ \displaystyle {1 \over 3}\]dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

\[ \displaystyle {1 \over 5}\]dm

Chiều cao

0,5m

5dm

\[ \displaystyle {1 \over 2}\]dm

Diện tích

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

                \[ \displaystyle S = \dfrac{{\left[ {a + b} \right] \times h}}{2}\] 

trong đó \[ \displaystyle S\] là diện tích; \[ \displaystyle a,\,b\] là độ dài các cạnh đáy; \[ \displaystyle h\] là chiều cao. [\[a; \;b;\;h\] cùng đơn vị đo]

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thang [1] là :

\[ \displaystyle \eqalign{
& S  = {{\left[ {2,8 + 1,6} \right] \times 0,5} \over 2} = 1,1\;[{m^2} }] \]

Đổi \[5dm = 0,5m\]

Diện tích hình thang [2] là :

 \[ \displaystyle S = {{\left[ {1,5 + 0,8} \right] \times 0,5} \over 2} = 0,575\,[{m^2}]\]

Diện tích hình thang [3] là :

 \[ \displaystyle S = {{\left[ {{1 \over 3} + {1 \over 5}} \right] \times {1 \over 2}} \over 2} = {2 \over {15}}\;[{dm^2}]\]

Hình thang

[1]

[2]

[3]

Đáy lớn

2,8m

1,5m

\[ \displaystyle {1 \over 3}\]dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

\[ \displaystyle {1 \over 5}\]dm

Chiều cao

0,5m

5dm

\[ \displaystyle {1 \over 2}\] dm

Diện tích

1,1m2

0,575m2

\[ \displaystyle {2 \over {15}}{dm^2}\]

Chia sẻ

Bình luận

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay Báo lỗi - Góp ý

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 91 : Ki-lô-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ

Bình luận

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay Báo lỗi - Góp ý

Prev Article Next Article

THẦY ĐỨC có hơn 2500 CLIP DẠY TOÁN, LÝ, HÓA, ANH TỪ LỚP 1-12, CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO.

source

Xem ngay video Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC.

THẦY ĐỨC có hơn 2500 CLIP DẠY TOÁN, LÝ, HÓA, ANH TỪ LỚP 1-12, CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO.

Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC. “, được lấy từ nguồn: //www.youtube.com/watch?v=_AVTzxWeCbY

Tags của Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC.: #Vở #Bài #tập #Toán #lớp #quyển #Bài #SÁNH #HAI #PHÂN #SỐ #KHÁC #MẪU #SỐ #trang #20TOÁN #THẦY #ĐỨC

Bài viết Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC. có nội dung như sau: THẦY ĐỨC có hơn 2500 CLIP DẠY TOÁN, LÝ, HÓA, ANH TỪ LỚP 1-12, CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO.

Từ khóa của Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC.: toán lớp 4

Thông tin khác của Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC.:
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2022-01-22 10:45:00 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: //www.youtubepp.com/watch?v=_AVTzxWeCbY , thẻ tag: #Vở #Bài #tập #Toán #lớp #quyển #Bài #SÁNH #HAI #PHÂN #SỐ #KHÁC #MẪU #SỐ #trang #20TOÁN #THẦY #ĐỨC

Cảm ơn bạn đã xem video: Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 quyển 2 – Bài 109 SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ trang 20|TOÁN THẦY ĐỨC..

Prev Article Next Article

600dm2 = 6m2 500cm2 = 5dm2 5 000 OOOm2 = 5km2 3. Bài 91. KI-LÔ-MÉT VUÔNG 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trông: Đọc Viết Bốn trăm hai mươi lăm ki-lô-mét vuông 425km2 Hai nghìn không trăm chín mươi ki-lô-mét vuông 2090km2 Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 921km2 Ba trăm hai mươi tư nghìn ki-lô-mét vuông 324 OOOkm2 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9m2 = 900dm2 4m2 25dm2 = 425dm2 3km2 = 3 000 OOOm2 Người ta xây khu công nghiệp trên một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5km và chiều rộng là 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ? Tóm tắt 5km 2km Bài giải Diện tích khu công nghiệp là: 5x2 =10 [km2] Đáp số: 10km2 4. Đánh dấu [x] vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ: Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng: 4dm2 2500cm2 4m2 H □ □ Diện tích của Thủ đô Hà Nội [theo số liệu năm 2011 — Wikipedia] khoảng: 3329cm2 3329dm2 3329km2 □ □ • □

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 91

  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 1
  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 2
  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 3
  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 4

Giải vở bài tập Toán 4 bài 91: Ki - lô - mét vuông là lời giải trang 9 Vở bài tập Toán tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em biết cách đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 90: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập [SBT] Toán lớp 4 tập 2

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki - lô - mét vuông

Hai nghìn không trăm chín mươi ki - lô - mét vuông

921 km2

324 000 km2

Phương pháp giải:

Để đọc hoặc viết các số đo diện tích ta đọc hoặc viết số đo trước, sau đó đọc hoặc viết tên đơn vị đo diện tích.

Đáp án

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki - lô - mét vuông

425 km2

Hai nghìn không trăm chín mươi ki - lô - mét vuông

2090 km2

Chín trăm hai mươi mốt ki - lô-mét vuông

921 km2

Ba trăm hai mươi tư nghìn ki - lô - mét vuông

324 000 km2

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9m2 = …..dm2

600dm2 = …m2

4m2 25dm2 = …. dm2

500cm2 =….dm2

3km2 = ……….. m2

5 000 000m2 = …..km2

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 1km2 = 1000000m2 ;

1m2 = 100dm2 ; 1dm2 = 100cm2

Đáp án

9m2 = 900dm2

600dm2 = 6m2

4m2 25dm2 = 425 dm2

500cm2 = 5dm2

3km2 = 3 000 000 m2

5 000 000m2 = 5 km2

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 3

Người ta xây khu công nghiệp trên một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Tóm tắt:

S = a × b = ?

Bài giải

Diện tích khu công nghiệp là:

5 × 2 = 10 [km2]

Đáp số: 10 km2

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 4

Đánh dấu [x] vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

a] Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:

4 dm2 □

2500cm2 □

4m2 □

b] Diện tích của Thủ đô Hà Nội [theo số liệu năm 2011] khoảng:

3329 cm2 □

3329 dm2 □

3329 km2 □

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế để dự đoán diện tích của trang sách hoặc diện tích của Thủ đô Hà Nội.

Đáp án

a] Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng: Chọn 4dm2

b] Diện tích của Thủ đô Hà Nội [theo số liệu năm 2011] khoảng: Chọn 3329km2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 92: Luyện tập Ki - lô - mét vuông

Giải vở bài tập Toán 4 bài 91: Ki - lô - mét vuông có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập cách giải các dạng toán về quy đổi số đo độ dài ki lô mét vuông, toán có lời văn và các dạng bài tập tương ứng Giải bài tập SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông hệ thống lại các kiến thức Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Vở ô li Bài tập Toán lớp 5 quyển 2 Bài 111