VỚI Học kỳ mùa thu Boulder 2023LịchNgàySự kiện17-18tháng 8Thứ Năm-Thứ Sáu. Định hướng mùa thu 2023 Ngày 21 tháng 8 Thứ Hai. Lớp học bắt đầungày 25 tháng 8Thứ Sáu. Kết thúc hạn chế thả vào ngày 27 tháng 8Chủ nhật. Kết thúc Thêm mà không ghi đè Ngày 28 tháng 8 Thứ Hai. Thêm bằng ghi đè bắt đầu hôm nayNgày 4 tháng 9Thứ Hai. Ngày nghỉ - Văn phòng Đại học Đóng cửa - Nghỉ học Ngày 6 tháng 9 Thứ Tư. điều tra dân số; . Kế hoạch mùa xuân 2024 phía trước bắt đầu vào ngày 23 tháng 10Thứ Hai. Đăng ký mùa xuân 2024 bắt đầu vào thứ Sáu ngày 10 tháng 11. Thời gian rút tiền kết thúc khóa học ("CÓ"), Hạn chót lặp lại/sửa chữa ngày 18 tháng 11 Thứ bảy. Bắt đầu kỳ nghỉ mùa thu, không có lớp học vào tuần tới 23-24 tháng 11 Thứ Năm-Thứ Sáu. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 Thứ Hai. Lớp học bắt đầu lại vào ngày 8 tháng 12 Thứ sáu. Ngày học cuối cùng; . Kỳ thi cuối kỳ ngày 15-17 tháng 12 Thứ Sáu-Chủ Nhật. Bắt đầu vào thứ ba ngày 19 tháng 12. Hạn nộp điểm 25-27 tháng 12 Thứ Hai-Thứ Tư. Kỳ nghỉ - Văn phòng trường đại học đóng cửa

Học kỳ mùa xuân - 2024

LịchNgàySự kiệnNgày 1 tháng 1Thứ Hai. Ngày nghỉ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ Ba ngày 2 tháng 1. Kế hoạch Mùa hè 2024 Phía trước Bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 1 Thứ Năm-Thứ Sáu. Định hướng - Tư vấn và Đăng ký cho Sinh viên mớiNgày 15 tháng 1Thứ Hai. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ ba ngày 16 tháng 1. Lớp học bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 Thứ Sáu. Kết thúc hạn chế thả vào Chủ nhật ngày 21 tháng 1. Kết thúc Thêm mà không ghi đè Ngày 22 tháng 1 Thứ Hai. Thêm bằng ghi đè bắt đầu từ hôm nayNgày 31 tháng 1Thứ Tư. điều tra dân số; . Ngày thành lập - Sinh nhật lần thứ 152 của CSU 9 tháng 3 Thứ Bảy. Kỳ nghỉ xuân bắt đầu - Không có lớp học vào tuần tớiNgày 18 tháng 3Thứ Hai. Các lớp học tiếp tục lại ngày 12 tháng 4 Thứ Sáu. Thời gian rút lui kết thúc khóa học ("CÓ"), Hạn chót lặp lại/sửa chữa ngày 3 tháng 5 Thứ Sáu. Ngày học cuối cùng; . Kỳ thi cuối kỳ ngày 10-12 tháng 5 Thứ Sáu-Chủ Nhật. Bắt đầu vào thứ ba ngày 14 tháng 5. Điểm đến hạn

Khóa hè - 2024

LịchNgàySự kiện13tháng 5Thứ Hai. Kỳ hạn 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần đầu tiên bắt đầu vào ngày 27 tháng 5 Thứ Hai. Ngày lễ - Văn phòng trường đại học đóng cửa - Không có lớp học Chủ nhật ngày 9 tháng 6. Học kỳ 4 tuần đầu tiên kết thúc vào ngày 10 tháng 6 Thứ Hai. Kỳ học thứ 2 4 tuần và 8 tuần bắt đầu vào ngày 19 tháng 6Thứ Tư. Ngày lễ - Văn phòng trường đại học đóng cửa - Nghỉ học Ngày 19 tháng 6 Thứ tư. Điều tra dân sốNgày 4 tháng 7Thứ năm. Ngày lễ - Văn phòng trường đại học đóng cửa - Không có lớp họcNgày 7 tháng 7Chủ nhật. Kỳ hạn 4 tuần thứ 2 và kỳ hạn 8 tuần đầu tiên kết thúc vào ngày 8 tháng 7 Thứ Hai. Học kỳ 4 tuần thứ 3 bắt đầu vào ngày 28 tháng 7 Chủ nhật. Hạn chót Lặp lại/Sửa chữa Ngày 4 tháng 8 Chủ nhật. Kỳ hạn thứ 3 4 tuần, kỳ thứ 2 8 tuần, 12 tuần Kết thúc ngày 6 tháng 8 Thứ Ba. Điểm đến hạn

Học kỳ mùa thu - 2024

LịchNgàySự kiện15-16tháng 8Thứ Năm-Thứ Sáu. Định hướng mùa thu 2024 Ngày 19 tháng 8 Thứ Hai. Lớp học bắt đầu ngày 23 tháng 8 Thứ Sáu. Kết thúc khóa học bị hạn chế bỏ vào ngày 25 tháng 8Chủ nhật. Thêm mà không ghi đè Hạn chót ngày 26 tháng 8Thứ Hai. Thêm bằng ghi đè bắt đầu hôm nayNgày 4 tháng 9Thứ Tư. điều tra dân số; . Bắt đầu đăng ký mùa xuân 2025 vào ngày 8 tháng 11Thứ Sáu. Thời hạn rút lui kết thúc khóa học; . Bắt đầu kỳ nghỉ mùa thu - Không có lớp học vào tuần tới 28-29 tháng 11 Thứ Năm-Thứ Sáu. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ Hai ngày 2 tháng 12. Lớp học tiếp tục vào ngày 6 tháng 12 Thứ Sáu. Ngày học cuối cùng; . Kỳ thi cuối kỳ ngày 13-15 tháng 12 Thứ Sáu-Chủ Nhật. Bắt đầu Thứ ba ngày 17 tháng 12. Hạn nộp điểm 25-27 tháng 12 Thứ Tư-Thứ Sáu. Kỳ nghỉ - Văn phòng trường đại học đóng cửa

LịchNgàySự kiệnNgày 1 tháng 1Thứ Tư. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 1 Thứ Năm-Thứ Sáu. Định hướng - Tư vấn và Đăng ký cho Sinh viên mớiNgày 20 tháng 1Thứ Hai. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ Ba ngày 21 tháng 1. Lớp học bắt đầu vào thứ Sáu ngày 24 tháng 1. Kết thúc hạn chế thả vào Chủ nhật ngày 26 tháng 1. Kết thúc Thêm mà không ghi đè Ngày 27 tháng 1 Thứ Hai. Thêm bằng ghi đè bắt đầu hôm nayNgày 5 tháng 2Thứ Tư. điều tra dân số; . Ngày thành lập 15 tháng 3 Thứ bảy. Kỳ nghỉ xuân bắt đầu - Nghỉ học vào tuần tới Thứ Hai ngày 24 tháng 3. Các lớp học tiếp tục lại ngày 18 tháng 4 Thứ Sáu. Hạn chót rút lui khóa học cá nhân; . Lớp học kết thúc; . Kỳ thi cuối kỳ ngày 16-18 tháng 5 Thứ Sáu-Chủ Nhật. Bắt đầu vào thứ ba ngày 20 tháng 5. Điểm đến hạn

Khóa hè - 2025

LịchNgàySự kiện19 tháng 5Thứ Hai. Kỳ hạn 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần đầu tiên bắt đầu vào ngày 26 tháng 5 Thứ Hai. Ngày nghỉ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ Sáu ngày 13 tháng 6. Học kỳ 4 tuần đầu tiên kết thúc vào ngày 16 tháng 6 Thứ Hai. Kỳ học thứ 2 4 tuần và 8 tuần bắt đầu vào ngày 19 tháng 6 Thứ năm. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ Tư ngày 25 tháng 1. Điều tra dân sốNgày 4 tháng 7Thứ sáu. Ngày lễ - Văn phòng Đại học Đóng cửa vào Thứ Năm ngày 10 tháng 7. Kỳ hạn 4 tuần thứ 2 và kỳ hạn 8 tuần đầu tiên kết thúc vào ngày 14 tháng 7Thứ Hai. Học kỳ 4 tuần thứ 3 bắt đầuNgày 3 tháng 8Chủ Nhật. Hạn chót Lặp lại/Sửa chữa Ngày 8 tháng 8 Thứ sáu. Kỳ hạn thứ 3 4 tuần, kỳ thứ 2 8 tuần, 12 tuần Kết thúc ngày 12 tháng 8Thứ Ba. Điểm đến hạn

Các lớp học ở Boulder mùa thu năm 2023 bắt đầu vào ngày nào?

Lớp học mùa thu 2023 bắt đầu . Tháng 8. 28 (Thứ Hai. )

Có bao nhiêu sinh viên tại Boulder 2023?

Số lượng tuyển sinh sơ bộ tại Boulder hiện ở mức 36.780 sinh viên . Dữ liệu được trình bày trong tuần này tại cuộc họp Hội đồng quản trị CU, được tổ chức vào thứ Năm và thứ Sáu tại CU Denver.

Lễ tốt nghiệp Boulder năm 2023 là ngày nào?

Lễ Khai giảng Mùa xuân 2023 diễn ra Thứ Năm, ngày 11 tháng 5 , tại Folsom Field.

CU Boulder có chọn lọc không?

Việc tuyển sinh của Đại học Colorado Boulder có tỷ lệ chấp nhận là 79% và tỷ lệ chấp nhận sớm là 93. 7% . Một nửa số ứng viên được nhận vào Đại học Colorado Boulder đã nộp điểm kiểm tra có điểm SAT từ 1160 đến 1390 hoặc điểm ACT từ 26 đến 31.