weenor là gì - Nghĩa của từ weenor

weenor có nghĩa là

Cách thực sự để đánh vần Weiner.có thể được sử dụng để mô tả dương vật.hoặc đơn giản là một chó nóng.hoặc ai đó là một tiếng kêu.

Thí dụ

Hút của tôi weenor.hoặc chúng ta hãy đi mua weenors.Bạn là một Weenor.

weenor có nghĩa là

Thường nói bởi những người nghĩ họ thực sự buồn cười

Thí dụ

Hút của tôi weenor.hoặc chúng ta hãy đi mua weenors.Bạn là một Weenor. Thường nói bởi những người nghĩ họ thực sự buồn cười