0xf57ccad8122b898a147cc8601b1eca88b1662c7e - Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP

0xf57ccad8122b898a147cc8601b1eca88b1662c7e là địa chỉ hợp đồng của token Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP kí hiệu cvxFxsFrax-f thuộc nền tảng eth

Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP ký hiệu cvxFxsFrax-f - Nền tảng eth

Token Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP có mã ký hiệu là cvxFxsFrax-f hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP/cvxFxsFrax-f thực hiện 1 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 24,367.56 USD (19.49 ETH)

Token Info

Thanh khoản

Chú ý: bạn có giao dịch với token này. Tuy nhiên vui lòng kiểm tra chéo thông tin tổng người sở hữu, số người đã giao dịch và các thông tin khác trước khi quyết định giao dịch
 • Lượng giao dịch (24h): 1
 • Giá (USD): 4.72139578
 • Giá (ETH): 0.00378791
 • Volume USD (24h): 24,367.55817944
 • Volume ETH (24h): 19.48845829
 • Liquidity USD: 8,173,337.29383880
 • Liquidity ETH: 6,557.34856022

Độ hứng thú

 • Số người đã tìm kiếm và quan tâm: 55 người
 • Số người bình luận: 0 lần
 • Số người đánh giá tích cực : 0 lần
 • Số người đánh giá tiêu cực : 0 lần
Nếu bạn là người đầu tư, hoặc có ý định đầu tư vào Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP (cvxFxsFrax-f) vui lòng xem kỹ thông tin về dự án. Thông tin chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, Vui lòng cân nhắc trước khi đầu tư

Ý kiến của bạn về dự án Curve.fi Factory Crypto Pool: cvxFxs/FraxBP (cvxFxsFrax-f)

Thông tin website này do cộng đồng đóng góp, vì thế nếu bạn nhận thấy thông tin sai lệch, vui lòng bấm vào đây để yêu cầu xóa bài viết