balnazzar là gì - Nghĩa của từ balnazzar

balnazzar có nghĩa là

Một cái mông khủng khiếp vương quốc rằng wow câm người chơi chơi trên.

Thí dụ

ZX: Tôi rất vui vì tôi tắt Balnazzar, bây giờ tôi thực sự có thể chơi với những người chơi giỏi.