Top 7 ví dụ về quyết định hành chính nhà nước 2023

Top 1: Lấy-ví-dụ-về-quyết-định-hành-chính-cá-biệt-Nhóm-1 - Studocu

Tác giả: studocu.com - Nhận 222 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lấy ví dụ về Quyết định hành chính cá. biệt và thông qua ví dụ đó phân tích. tính hợp pháp,tính hợp lý của Quyết. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT-ĐẠI HỌC HUẾ. Nhóm học phần:Luật hành chính. Giảng viên:Thsễn Khắc Hùng. Nhóm sinh viên thực hiện:. Nhóm trưởng:Nguyễn Thị Như Quỳnh. Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Thừa Thiên Huế,ngày 21 tháng 11 năm 20202.. IÌM HIỂU VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH:. 1. Khái niệm và đặc điểm quyết định hành chính.. 1 Khái niệm quyết định hành chính.. 1 Các đặc điểm của quyết định hành chính.. 2. Phân loại quyết định hành chính.. 2 Căn cứ vào tính chất pháp lý.. 2 Căn cứ vào thẩm quyền ban hành.. IIẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT LÀ GÌ? VÍ DỤ VỀ QUYẾT. ĐỊNH HÀNH. CHÍNH CÁ BIỆT VÀ THÔNG QUA VÍ DỤ ĐÓ PHÂN. TÍCH TÍNH HỢP PHÁP,TÍNH HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH. 1ết định hành chính cá biệt là gì?. 2í dụ về quyết định hành chính cá biệt.. 3ân tích tính hợp pháp,tính hợp lý của quyết định hành chính thông qua ví. 2. Phân loại quyết định hành chính:. *Quyết định hành chính có nhiều đặc điểm tính chất nên việc phân loại các quyết. 2 Căn cứ vào tính chất pháp lý:. 2 Căn cứ vào thẩm quyền ban hành:. II. QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁC BIỆT LÀ GÌ? VÍ DỤ VỀ. QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÁ BIỆT VÀ THÔNG QUA VÍ DỤ ĐÓ. PHÂN TÍCH TÍNH HỢP PHÁP,TÍNH HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH. HÀNH CHÍNH QUA VÍ DỤ:. 1. Quyết định hành chính cá biệt là. 2í dụ về quyết định hành chính cá biệt.. 3. Phân tích tính hợp pháp,tính hợp lý của quyết định hành chính thông qua.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (2) University · Course · ĐỀ TÀI: · Lấy ví dụ về Quyết định hành chính cá · biệt và thông qua ví dụ đó phân tích · tính hợp pháp,tính hợp lý của Quyết · định hành chính ...Xếp hạng 5,0 sao (2) University · Course · ĐỀ TÀI: · Lấy ví dụ về Quyết định hành chính cá · biệt và thông qua ví dụ đó phân tích · tính hợp pháp,tính hợp lý của Quyết · định hành chính ... ...

Top 2: Quyết định hành chính là gì? Ví dụ về quyết định hành chính

Tác giả: luathoangphi.vn - Nhận 132 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quyết định hành chính là gì?. Đặc điểm của quyết định hành chính?. Vai trò của quyết định hành chính. Ví dụ quyết định hành chính. Các loại quyết định hành chính. Phân biệt quyết định hành chính với quyết định. khác. Thứ nhất: Quyết định hành chính đưa ra chủ trương lớn trong lĩnh vực quản lí hành chính.. Thứ hai: Quyết định hành chính điều tiết các vấn đề thực tiễn.. Thứ ba: Quyết định hành chính góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển xã hội.. – Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan lập pháp.. – Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan tư pháp..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề ...Đặc điểm của quyết định hành... · Ví dụ quyết định hành chínhQuyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề ...Đặc điểm của quyết định hành... · Ví dụ quyết định hành chính ...

Top 3: Ví dụ về quyết định hành chính - Luật ACC

Tác giả: accgroup.vn - Nhận 105 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quyết định hành chính nào không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong tố tụng hành chính?. Khiếu kiện quyết định hành chính nào thuộc thẩm quyền của Tòa án. cấp huyện?. Khiếu kiện quyết định hành chính nào thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh? Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng Hành chính 2015 có quy định như sau:Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực
Khớp với kết quả tìm kiếm: Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm ...Quyết định hành chính là gì? · Quyết định hành chính nào...Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm ...Quyết định hành chính là gì? · Quyết định hành chính nào... ...

Top 4: Quyết định hành chính là gì? Khái niệm, đặc điểm và phân loại?

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 140 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2. Đặc điểm của quyết định hành chính:. 3. Phân loại quyết định hành chính: Khái niệm quyết định hành chính? Đặc điểm của quyết định hành chính? Phân loại các loại quyết định hành chính? Quy định về cơ quan hành chính, thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính.Quyết định hành chính là một trong những cụm từ pháp luật không còn xa lạ gì với cuộc sống thường ngày cũng như trong lĩnh vực luật pháp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm và hiểu được chính xác về khái niệm cũng như  đặc điểm và
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 10, 2022 · Ví dụ: Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý cho các đơn vị và cá nhân cụ thể của Chủ tịch nước, Thủ tướng ...16 thg 10, 2022 · Ví dụ: Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý cho các đơn vị và cá nhân cụ thể của Chủ tịch nước, Thủ tướng ... ...

Top 5: Quyết định cá biệt là gì? Mẫu quyết định hành chính cá biệt được áp ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 245 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quyết định cá biệt là gì?. Mẫu. quyết định hành chính cá biệt được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực hiện nay? Mẫu quyết định hành chính cá biệt được áp dụng phổ biến nhất hiện nay? Khi soạn thảo quyết định hành chính cá biệt cần lưu ý những gì? - Đây là câu hỏi của bạn Nhựt Hùng. Quyết định là gì?Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về khái niệm quyết định, tuy nhiên, trên cơ sở pháp luật hiện hành, bạn có thể hiểu Quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt, vừa là văn bả
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 8, 2022 · - Các căn cứ khác để ban hành Quyết định: ghi rõ số, ngày tháng năm và nội dung của văn bản dùng làm căn cứ ban hành (ví dụ: Căn cứ Quyết định ...12 thg 8, 2022 · - Các căn cứ khác để ban hành Quyết định: ghi rõ số, ngày tháng năm và nội dung của văn bản dùng làm căn cứ ban hành (ví dụ: Căn cứ Quyết định ... ...

Top 6: Một số vấn đề về các loại quyết định hành chính - Trang chủ

Tác giả: tailieu.ttbd.gov.vn - Nhận 213 lượt đánh giá
Tóm tắt: Để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thường xuyên ban hành các quyết định hành chính. Thông qua quyết định hành chính, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền đưa ra những biện pháp quản lý, xác định quyền, nghĩa vụ của đối tượng quản lý. Vì vậy, chất lượng của quyết định hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nên việc phân biệt các quyết định hành chính với những loại quyết. định khác là rất
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 6, 2017 · Để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thường xuyên ban hành các quyết ...18 thg 6, 2017 · Để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thường xuyên ban hành các quyết ... ...

Top 7: Xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành ...

Tác giả: tapchitoaan.vn - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Đối tượng bị kiệnĐể quản lý Nhà nước theo một trật tự ổn định và hài hòa thì cơ quan Nhà nước hoặc người có chức vụ trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định hành chính (QĐHC) hoặc hành vi hành chính (HVHC) nhằm tác động đến đối tượng chịu sự quản lý của Nhà nước.QĐHC là văn bản do cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính Nhà nước ban hành hoặc. người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quả
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 7, 2022 · Ví dụ như: Hành vi xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông của Trưởng công an xã (hành động) hoặc hành vi không xem xét cấp giấy chứng nhận ...18 thg 7, 2022 · Ví dụ như: Hành vi xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông của Trưởng công an xã (hành động) hoặc hành vi không xem xét cấp giấy chứng nhận ... ...