Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án năm 2024

Tham vấn trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành 3, phường Đập Đá

Nội dung

  1. 1. 1. Tên dự án

“Khu dân cư Đông Bàn Thành 3, phường Đập Đá” (Gọi tắt là Dự án)

  • 1. 1. Chủ dự án
  • Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Đập Đá
  • Địa chỉ: 80 Huỳnh Đăng Thơ, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
  • Số điện thoại:
  • Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Minh Tâm Chức vụ: Chủ tịch
  • Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 đến năm 2024.
    1. 1. Vị trí địa lý
  • Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện

- Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch: thuộc phường Đập Đá, thị xã An nhơn, tỉnh Bình Định, có giới cận: + Phía Đông giáp: Đất ruộng lúa; + Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện trạng; + Phía Nam giáp: Khu dân cư Đông Bàn Thành 2; + Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện trạng; - Tổng quy mô diện tích lập quy hoạch: 92.482,9 (m²).

Hình 1.1 Vị tri thực hiện Dự án

Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất.

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Stt Loại Đất Diện Tích (m²) Tỉ lệ (%) 1 Đất tín ngưỡng, tôn giáo 5.179,80 5,60 2 Đất ở hiện trạng 2.790,50 3,02 3 Đất mồ mả, nghĩa địa 253,00 0,27 4 Đất trồng lúa nước 80.753,10 87,32 5 Đất trồng hoa màu 417,30 0,45 6 Đất kênh mương, bờ thửa, ao hồ 965,20 1,04 7 Đất trống 2.124,00 2,30 Ranh giới quy hoạch 92.482,90 100,00 Đất đã giải phóng mặt bằng theo dự án ĐBT2 1.806,80 Ranh giới giải phóng mặt bằng 90.676,10

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/500 của Dự án)

File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

- Quy trình hoạt động đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định - ISO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Thông báo Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024. Xem chi tiết./. - Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./. - Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 2) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 31 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./. - Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 2, năm 2023). Xem chi tiết./. - Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật về đất đai trong việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./. - Kết luận Thanh tra v/v chấp hành pháp luật trong việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./. - Báo cáo tình hình thu thập, cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định năm 2023. Xem chi tiết./. - Thông báo v/v công bố biện pháp bảo đảm của các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình (Đợt 21). Xem chi tiết./. - Thông báo Kết quả kiểm tra (đợt 1) hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện bán nhà ở đối với 11 căn nhà ở liên kế đã được xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Xem chi tiết./. - Thông báo v/v chấm dứt ủy quyền cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./. - Thông báo v/v triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết./. - Thông báo v/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết./. - Phổ biến, phát động Cuộc “Đại sứ giảm nhựa” danh cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/10/2023 đến trước 17h00, ngày 30/5/2024. Xem chi tiết./. - Thông báo về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đợt 1, năm 2023). Xem chi tiết./. - Thông báo V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc. Xem chi tiết./. - Danh sách kiểm điểm cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn trong tháng 3/2023. Xem chi tiết./. - Thông báo v/v thực hiện nộp phí, lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dự toán giao tại Kho bạc Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết./. - Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường, xem tại đây - Công khai số điện thoại đường dây nóng thông báo các sự cố về an toàn thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường: + Văn phòng Sở: 0256 3820806 + Văn phòng Đăng ký đất đai: 0256 3823496

1584/QĐ-STNMT

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 461 | lượt tải:39

4147/QĐ-UBND

Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 15/11/2023

lượt xem: 3471 | lượt tải:36

3758/QĐ-UBND

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thời gian đăng: 15/11/2022

lượt xem: 23575 | lượt tải:157

60/2022/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 21/09/2022

lượt xem: 24249 | lượt tải:222

2050/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm xác định rõ ràng với doanh nghiệp ngay từ đầu, liệu dự án và quá trình hoạt động dự án bên doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh hay không.

Đánh giá tác động môi trường bao lâu?

Cụ thể: Trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường duyệt thì với thời hạn tối đa là 45 ngày tính từ lúc khi nhận được giấy tờ đa số sở hữu những loại Công trình đơn thuần. Còn nếu thời hạn đánh giá là 60 ngày nói bắt đầu từ nhận được giấy tờ đối có Công trình phức tạp.

Ai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường?

UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường tiếng Anh là gì?

ĐTM là báo cáo đánh giá tác động môi trường (tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment).