Bệnh viện đa khoa huyện chiêm hóa mã số thuế năm 2024

STT Họ tên Học vị Chuyên ngành Năm sinh Chức vụ - Cơ quan Chi tiết 901 Nguyễn Ngọc Thạch Bác sĩ chuyên khoa cấp I Dược lý, dược lâm sàng 1972 Trưởng khoa - Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên 902 Quan Thanh Huy Bác sĩ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 1965 Bác sĩ - Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Bình 903 Phùng Thị Quý Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1972 Trưởng khoa - Phòng khám Đa khoa khu vực Tháng Mười, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn 904 Nguyễn Hùng Sơn Bác sĩ chuyên khoa cấp I Dược 1966 Trưởng khoa - Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Sơn 905 Hà Thị Bích Ngọc Bác sĩ chuyên khoa cấp I Sản khoa 1968 Phó Giám đốc - Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 906 Trần Quang Hùng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Tai - Mũi - Họng 1969 Trưởng khoa - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 907 Ma Ngọc Dương Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1963 Trưởng khoa - Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 908 Nguyễn Thị Hiền Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1969 Trưởng khoa - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 909 Hà Đức Chấp Bác sĩ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 1957 Bác sĩ - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 910 Hà Xuân Tiêu Bác sĩ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 1968 Trưởng khoa - Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 911 Ma Công Cử Bác sĩ chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức 1979 Trưởng khoa - Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 912 Hà Thị Hồng Thuỷ Bác sĩ chuyên khoa cấp I Sản khoa 1975 Trưởng khoa - Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 913 Trương Thị Việt Hằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1977 Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 914 Hoàng Thị Luy Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1963 Trưởng khoa - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 915 Hà Thị Hương Bác sĩ chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng 1972 Trưởng khoa - Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 916 Bùi Thị Thanh Quế Bác sĩ chuyên khoa cấp I Huyết học truyền máu 1975 Trưởng khoa - Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 917 Lục Văn Giang Bác sĩ chuyên khoa cấp I Chẩn đoán hình ảnh 1974 Trưởng khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 918 Ma Công Thuỳ Bác sĩ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 1974 Phó Trưởng khoa - Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 919 Bàn Thị Tình Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nhi khoa 1983 Bác sĩ - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 920 Hà Thành Tuyết Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y học cổ truyền 1971 Bác sĩ - Khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa 921 Hà Huyết Đường Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y học dự phòng 1972 Giám đốc - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Sơn 922 Hoàng Thị Nhung Bác sĩ chuyên khoa cấp I Sản khoa 1971 Giám đốc - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Tuyên Quang 923 Nông Xuân Ninh Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y học dự phòng 1959 Giám đốc - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Hàm Yên 924 Phúc Thị Nhung Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng 1967 Giám đốc - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Na Hang 925 Nguyễn Thị Hà Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng 1975 Viên chức - Trạm Y tế xã Hoàng Khai, Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 926 Nguyễn Đại Đồng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng 1972 Trạm trưởng - Trạm Y tế xã Chân Sơn, Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 927 Trần Kim Oanh Bác sĩ chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng 1967 Trạm trưởng - Trạm Y tế xã Thái Bình, Trung tâm y tế huyện Yên Sơn 928 Ngô Văn Chiến Bác sĩ chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng 1968 Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình 929 Hứa Văn Kiên Bác sĩ chuyên khoa cấp I Da liễu 1969 Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình 930 Đoàn Thị Dung Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1969 Trưởng khoa - Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình 931 Phan Thanh Tùng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1962 Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên 932 Khổng Vũ Hùng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Tai mũi họng 1971 Trạm trưởng - Trạm Y tế xã Thái Hòa, Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên 933 Nông Văn Khủ Bác sĩ chuyên khoa cấp I Tai mũi họng 1964 Trạm trưởng - Trạm y tế xã Minh Hương, Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên 934 Mai Thị Hồng Thúy Bác sĩ chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng 1973 Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế Thành phố Tuyên Quang 935 Hoàng Bảo Huyền Bác sĩ chuyên khoa cấp I Tai mũi họng 1972 Trạm trưởng - Trạm Y tế phường Ỷ La, Trung tâm Y tế Thành phố Tuyên Quang 936 Vũ Thu Hằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nhi 1964 Trạm trưởng - Trạm Y tế phường Minh Xuân, Trung tâm Y tế Thành phố Tuyên Quang 937 Mạc Hồng Diên Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng 1970 Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương 938 Nguyễn Anh Tuấn Bác sĩ chuyên khoa cấp I Tai mũi họng 1976 Trạm trưởng - Trạm Y tế xã Trung Yên, Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương 939 Nguyễn Thế Phương Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng 1966 Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Na Hang 940 Ma Văn Tiểng Bác sĩ chuyên khoa cấp I Da liễu 1968 Trạm trưởng - Trạm Y tế xã Hồng Thái, Trung tâm Y tế huyện Na Hang 941 Bùi Thị Hoàn Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng 1968 Trạm trưởng - Trạm Y tế xã Năng Khả, Trung tâm Y tế huyện Na Hang 942 Hà Thị Ái Bác sĩ chuyên khoa cấp I Sản khoa 1968 Phó Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 943 Hoàng Văn Sơn Bác sĩ chuyên khoa cấp I Da Liễu 1966 Trưởng khoa - Khoa kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS và Y tế công cộng, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 944 Hà Tiến Đường Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1969 Viên chức - Trạm Y tế xã Trung Hà, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 945 Mai Thị Xuân Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nhi khoa 1972 Viên chức - Trạm Y tế xã Xuân Quang, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa 946 Nguyễn Văn Vinh Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1971 Phó Giám đốc - Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa 947 Nguyễn Đức Nghinh Bác sĩ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 1972 Viên chức - Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa 948 Triệu Văn Huân Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội khoa 1975 Trưởng khoa - Khoa Nội-Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa 949 Nguyễn Thành Vinh Bác sĩ chuyên khoa cấp I Gây mê hồi sức 1970 Phó Giám đốc - Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên 950 Hooàng Văn Úc Bác sĩ chuyên khoa cấp I Ngoại khoa 1968 Phó Giám đốc - Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên