Cách sửa lỗi đột kích không thể tải version.ini năm 2024

Khách vi

Cách sửa lỗi đột kích không thể tải version.ini năm 2024
Khách viếng thăm

Cách 1 : Vào ổ C:/Window/systemm32/drivers/etc/host ( Khi mở file host nó sẽ ra 1 cái bảng chọn file để open file host thì bạn chọn Notepad nhé ) \=> Nếu thấy dòng 222.225. (gì gì đó ko nhớ nữa) .dl.cf.vtc.vn \=> Xoá nó đi rùi save lại \=> Vào game Nếu trong file host không có dòng đó hoặc xóa rồi mà vẫn bị ( thường thì xóa là hết nhưng có nhiều máy vẫn không khắc phục được ) thì bạn qua cách 2 Cách 2 : Vào ổ C:/ xoá folder CFlog Vào Mydocument xoá folder CrossFire \=> Vào game Nếu đã làm như trên mà vẫn bị thì bạn qua cách 3 Cách 3 : Bạn nhìn trên thanh công cụ dưới màn hình desktop của bạn nhìn cuối góc màn hình bên phải bạn thấy có cái 2 cái màn hình chớp chớp không ? Bạn mở cái đó lên bạn chọn phần Support -> chọn Repair . Thế là xong . Nếu mà vẫn còn bị ( Hix , máy này hết cách chữa ) thì chỉ còn biện pháp cuối cùng đó là cách 4 Cách 4 : Cài lại CF ! Thấy hay thì thank mình nha

Cách 1 : Bạn vào C:\Windows\system32\drivers\etc\

Xóa file host đi là xong ! (khá thông dụng. )

Cách 2 :

----Bước 1: • Vào hệ thống C:\Windows\system32\drivers\etc\ Mở file hosts ra với Notepad xóa hết nội dung trong đó và chèn đoạn này và Save đè lên lại:

Trích:

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. #

For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

---bước 2: Vào mục CF mở file Version.ini ra và xóa hết sau đó chèn lên code này:

Trích:

[VERSION] LatestVersion = 1051 MinimalVersion= 1026 CoreVersion = 26 IsLoginUpdate = 0

[DOWNLOAD] server1 \= [You must be registered and logged in to see this link.]

[SERVER] INDEX1 = 1 URL1 \= [You must be registered and logged in to see this link.] COUNT = 1 IP1 \=222.255.15.174 PORT1 =13006

[HGW] PORT=16666 SERVER1=222.255.15.142

SERVER2=222.255.15.133 SERVER3=222.255.15.134 SERVER4=222.255.15.135

SERVER5=222.255.15.136 SERVER6=222.255.15.137 SERVER7=222.255.15.138

SERVER8=222.255.15.139 POD1=10 POD2=10 POD3=10 POD4=10

POD5=10 POD6=10 POD7=10 POD8=10

Vậy là hết bị Version.ini nhé. mình mới bị hồi sáng này nên thử rất hiệu quả