Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024

Tất cả các trường THCS-THPT đều đánh giá, xếp loại học sinh bằng điểm trung bình. Trong đó, mỗi môn học đều có nhiều cột điểm để tính điểm trung bình môn. Vậy cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 như thế nào? Hãy xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết hôm nay nhé!

Xem thêm: Cách tính phần trăm (%) và ví dụ cụ thể chính xác nhất 2024

Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT

Vào ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, sửa đổi quy chế đánh giá và xếp loại học sinh các bậc THCS và THPT. Theo đó, điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được tính theo công thức sau:

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024
Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT

Trong đó:

 • TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên của môn học trong từng học kỳ (gồm điểm kiểm tra miệng và 15 phút).
 • ĐĐGgk: Điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ của môn học trong từng học kỳ.
 • ĐĐGck: Điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ của môn học trong từng học kỳ.
 • SĐĐGtx = Số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên của môn học trong từng học kỳ.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1

Dựa vào công thức tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) như trên, bạn có thể tính được ĐTB môn học kỳ 1 2022-2023. Trước khi tính toán, bạn cần thu thập và ghi lại các loại điểm số của từng môn học.

Ví dụ 1: Bạn B có bảng điểm môn Toán học kỳ 1 như sau:

 • Điểm kiểm tra miệng: 8 và 9.
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 8 và 10.
 • Điểm kiểm tra giữa kỳ: 8,5.
 • Điểm kiểm tra cuối kỳ: 8.

Thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn Toán là:

 • ĐTBmhk1 = [(8 + 9 + 8 + 10) + 2 x 8,5 + 3 x 8] / (4 + 5) = 8,4 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024

Ví dụ 2: Bạn D có bảng điểm môn Tiếng Anh như sau:

 • Điểm kiểm tra miệng: 7 và 9.
 • Điểm kiểm tra 15 phút: 8 và 8.
 • Điểm kiểm tra giữa kỳ: 8.
 • Điểm kiểm tra cuối kỳ: 8,5.

Thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn Tiếng Anh là:

 • ĐTBmhk1 = [(7 + 9 + 8 + 8) + 2 x 8 + 3 x 8,5] / (4 + 5) = 8,2.

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024

Cách tính điểm trung bình môn cả năm học

Sau khi có được điểm trung bình môn học kỳ 1 và học kỳ 2, bạn có thể tính được điểm trung bình môn cả năm. Để tính ĐTB cả năm THCS-THPT, hãy áp dụng công thức sau đây:

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024
Công thức tính ĐTB môn cả năm THCS 2023

Trong đó:

 • ĐTBmhk1 = Điểm trung bình môn học kỳ 1 (tính theo hệ số 1).
 • ĐTBmhk2 = Điểm trung bình môn học kỳ 2 (tính theo hệ số 2).

Để làm rõ công thức trên, hãy theo dõi ví dụ cụ thể bên dưới:

Bạn C có điểm trung bình môn Văn học kỳ 1 và học kỳ 2 lần lượt là: ĐTBmhk1 = 7,5; ĐTBmhk2 = 8,5. Thì điểm trung bình môn Văn cả năm học là:

ĐTBmcn = (7,5 + 2 x 8,5) / 3 = 8,2 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Cách tính điểm trung bình môn bằng Excel

Ngoài cách áp dụng các công thức tính điểm trung bình môn học kỳ, bạn nên xây dựng các bảng tính Excel để dùng cho nhiều môn học và nhiều học kỳ khác nhau. Việc tính điểm trung bình môn bằng Excel luôn cho kết quả nhanh và chính xác hơn. Sau đây là các bước để bạn xây dựng bảng tính Excel để tính điểm trung bình môn:

Bước 1: Xây dựng bảng tính Excel ban đầu

Bảng tính này sẽ chứa các thông tin cơ bản gồm tên môn học và tên các cột điểm số (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ). Trong đó, số cột điểm KT miệng và KT 15 phút thường là 2-3 cột, tùy vào quy định của trường học và giáo viên.

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024
Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 bằng Excel.

Bước 2: Đưa dữ liệu vào bảng tính Excel

Lúc này, hãy đưa các điểm số của từng môn học vào đúng cột điểm. Hầu hết các điểm số THCS và THPT đều làm tròn đến số thập phân thứ nhất.

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024

Bước 3: Xây dựng công thức tính điểm trung bình môn học kỳ

Tại cột tính điểm trung bình môn học kỳ, bạn cần xây dựng công thức tính đúng. Cụ thể như sau:

Tại ô I4, nhập công thức: =(SUM(C4:F4)+G4*2+H4*3)/(4+5)

Trong đó:

 • SUM(C4:F4): Tổng điểm kiểm tra thường xuyên (tổng ĐKT miệng và 15’).
 • G4*2: Điểm kiểm tra giữa kỳ tính theo hệ số 2.
 • H4*3: Điểm kiểm tra cuối kỳ tính theo hệ số 3.
 • (4+5): Tổng số bài kiểm tra thường xuyên + 5.

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024

Bước 4: Tính điểm trung bình môn học kỳ

Lúc này, bạn chỉ cần kéo thả công thức tại ô I4 cho các ô còn lại trong cột ĐTBmhk1. Như vậy, bạn đã có bảng tính Excel tính điểm trung bình môn học kỳ 1. Hãy áp dụng bảng tính này để tính điểm trung bình môn học kỳ 2.

Cách tính điểm trung bình môn bằng excel năm 2024

Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn biết cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 THCS và THPT. Bạn có thể áp dụng công thức và tính điểm thủ công, hoặc xây dựng bảng tính Excel theo hướng dẫn. Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nếu bạn có thắc mắc nào khác nhé!

Làm sao để tính điểm trung bình môn trống Excel?

Hàm thức tính điểm trung bình trong excel Tính điểm trung bình của học sinh Trần Thị B. Với điểm trong các ô lần lượt là B2; C2; D2; E2. Bạn chỉ cần nhập vào ô F2 với công thức: \= Average[ B2,C2,D2,E2] và bạn sẽ có kết quả cho phép tính điểm trung bình.

Tính điểm trung bình hàm gì?

Cú pháp của hàm: =Average(number1,[number2],…). Bước 1: Bạn nhập hàm Average vào ô mà mình muốn nhận kết quả điểm trung bình. Bước 2: Bạn click chuột vào các ô mà bạn muốn tính điểm trung bình hoặc kéo chuột từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng của vùng dữ liệu mà bạn muốn tính điểm trung bình.

Trống MS Excel muốn tính trung bình cộng dụng công thức gì?

Trả về trung bình (trung bình cộng) của các đối số. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A20 có chứa số, thì công thức \=AVERAGE(A1:A20) trả về trung bình của các số này.

Hàm INT để làm gì?

Hàm INT là một hàm dùng để lấy giá trị phần nguyên của số đồng thời cũng làm tròn đến số nguyên gần với đó nhất. Hàm này thường được sử dụng để xử lý các kết quả của phép chia trong Excel.