Câu hỏi và bài tập gdcd 10 bài 7 trang năm 2024

Đảm bảo lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, đáp ứng điều kiện giảng dạy đại trà bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Hệ thống tài nguyên hỗ trợ giảng dạy, học liệu điện tử đầy đủ, phong phú và được cập nhật thường xuyên, bao gồm:

- Sách học sinh, Sách giáo viên, Sách bài tập;

- Sách Mềm – Hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập;

- Thiết bị dạy học: Bộ thẻ từ, Bộ quân rối, Tranh tình huống;

- Phân phối chương trình, Giáo án giờ lên lớp, Bài giảng powerpoint, Tiết giảng minh họa;

- Hệ thống hỗ trợ, tập huấn sử dụng sách đồng bộ qua các kênh online và offline.

 1. Mỗi cá nhân có quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.
 1. Các doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lí thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình.
 1. Các cá nhân có quyền chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lí thuế, công chức quản lí thuế theo quy định của pháp luật.
 1. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

đ. Thuế trực thu bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế bảo vệ môi trường.

 1. Thuế có vai trò kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả.
 • Luyện tập 2 trang 43 SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Công ti A vừa nhập một lô hàng có trị giá lên đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đến hải quan sân bay công ti chỉ khai nhập ít hơn số lượng cũng như trị giá của lô hàng nhằm mục đích trốn thuế. Chi cục Hải quan tiến hành kiểm tra, phát hiện có sự sai sót lớn và tiến hành xử phạt hành chính công ti A theo đúng quy định của pháp luật. - Em có nhận xét gì về hành vi của Công ti A trong trường hợp trên? - Em đồng tình hay không đồng tình với cách xử lí của Chi cục? Vì sao?
 • Luyện tập 3 trang 43 SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo Em hãy nhận xét hành vi thực hiện pháp luật về thuế của chủ thể kinh tế trong các trường hợp dưới đây: Trường hợp 1. Doanh nghiệp N có tổng doanh thu hằng năm lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chậm đóng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu. Trường hợp 2. Anh A làm công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thu nhập hằng tháng hơn 50 triệu đồng. Anh luôn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ và đúng thời hạn cho cơ quan thuế ở địa phương. Trường hợp 3. Chị B mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng thời trang nhưng chưa thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp 4. Công ti M không công bố các thông tin về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ thông tin công khai về thuế theo quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước
 • Luyện tập 4 trang 43 SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo Em hãy lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thuế trực thu và thuế gián thu. Lấy ví dụ minh họa.
 • Vận dụng 1 trang 43 SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo Em hãy tìm thông tin và liệt kê các loại thuế được tính khi người thân trong gia đình hoặc một cá nhân có nhu cầu mua các mặt hàng điện tử, xe ô tô, xe gắn máy,...
 • Vận dụng 2 trang 43 SGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo Em hãy vẽ sơ đồ tư duy về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế để tuyên truyền cho bạn bè, người thân.
 • Giải bài tập Củng cố 1 trang 41 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Phát biểu nào sau đây không đúng về thuế?
 • Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối vói các tổ chức và các cá nhân.
 • Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế.
 • Thuế là một khoản thu của Nhà nước từ người có thu nhập cao chia sẻ lại cho những người thu nhập thấp.
 • Thuế là một khoản tiền công quỹ phải nộp cho Nhà nước.
 • Giải bài tập Củng cố 2 trang 41 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Phát biểu nào không đúng về thuế?
 • Thuế là tiền để cần thiết để duy trì quyền lực chính trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
 • Thuế dựa vào thực trạng của nền kinh tế (GDP, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất, thu nhập, lãi suất,...).
 • Thuế là quyền lực quốc gia trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.
 • Thuế quyết định sức mạnh quốc gia.
 • Giải bài tập Củng cố 3 trang 41 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST ... là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Giải bài tập Củng cố 4 trang 42 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Thuế thu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện Nhà nước cần thiết điều tiết tiêu dùng là ...
 • thuế giá trị gia tăng
 • thuế thu nhập doanh nghiệp
 • thuế xuất nhập khẩu
 • thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Giải bài tập Củng cố 5 trang 42 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Loại thuế nào do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp
 • Thuế trực thu
 • Thuế Nhà nước
 • Thuế gián thu
 • Thuế địa phương
 • Giải bài tập Củng cố 6 trang 42 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Vai trò nào sau đây không phải của thuế?
 • Thuế là nguồn thu quan trọng nhất mang tính chất ổn định lâu dài cho ngân sách nhà nước.
 • Thuế là công cụ kích thích đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 • Thuế thực hiện công bằng an sinh xã hội.
 • Thuế là công cụ hiệu quả nhất để điều tiết thu nhập.
 • Giải bài tập Củng cố 7 trang 42 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Những chủ thể nào dưới đây phải nộp thuế?
 • Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhất, nộp các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tổ chức, cá nhân khẩu trừ thuế theo ngân sách nhà nước. d.Tất cả đều đúng.
 • Giải bài tập Củng cố 8 trang 42 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Người đóng thuế có những quyền lợi nào sau đây?
 • Quyền thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
 • Quyền được nộp tiền thuế chậm, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.
 • Quyền được giữ bí mật thông tin.
 • Tất cả đều đúng.
 • Giải bài tập Củng cố 9 trang 43 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Nghĩa vụ nào không đúng trong việc đóng thuế
 • Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp thuế đúng thời hạn.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ
 • Kiểm toán theo định kì để đảm bảo tính trung thực, đầy đủ trong quản lí.
 • Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lí thuế, công chức quản lí thuế theo quy định của pháp luật.
 • Giải bài tập Củng cố 10 trang 43 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân được gọi là ...
 • thuế trực thu.
 • thuế Nhà nước.
 • thuế gián thu.
 • thuế địa phương.
 • Giải bài tập Luyện tập 1 trang 43 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Bạn đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
 • Công ti bán hàng cho khách hàng nhưng khách hàng không cần lấy thuế nên không cần xuất hoá đơn, giảm trừ phần đó vào giá trị thanh toán cho khách.
 • Doanh nghiệp C đã kê khai thêm các khoản chi phí để giảm trừ phần thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan nhà nước.
 • Những năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ đã tự nguyện trong phần kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân một cách đầy đủ, đúng thời hạn, đóng góp giá trị tích cực cho ngân sách nhà nước.
 • Việc tăng thuế thu nhập cá nhân làm giảm chi tiêu của cá nhân, làm giảm nhu cầu trên thị trường ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế.
 • Giải bài tập Luyện tập 2 trang 44 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Dựa vào hình thức thu thuế, sắp xếp các loại thuế vào 2 cột cho phù hợp.
  Câu hỏi và bài tập gdcd 10 bài 7 trang năm 2024
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế sử dụng đất
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Giải bài tập Luyện tập 3 trang 44 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. Trường hợp 1. Anh D là nhân viên chính thức tại Công ti T. Ngoài ra, anh còn làm thêm tại 2 công ti khác. Anh D nghĩ mình chỉ cần nộp thuế của mình tại Công ti T là đủ. Theo em, hành động của anh D là đúng hay sai? Vì sao? Trường hợp 2. Ông B là chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng 1 năm , hết thời hạn ông về nước. Ông cho rằng mình không phải đóng thuế vì chỉ làm việc một năm. Theo em, ông B có phải đóng thuế không? Vì sao? Trường hợp 3. Công ti X là công ti với 100% vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Công ti X vẫn báo lỗ trong suốt 10 năm qua nhằm hạn chế đóng thuế cho cơ quan nhà nước. - Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của Công ti X? - Theo em, Nhà nước cần làm gì để giải quyết tình trạng này?
 • Giải bài tập Luyện tập 4 trang 45 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu. Anh B làm việc ở công ti nước ngoài, thu nhập hằng năm là 300 triệu Công ti có trừ 10% trong tổng thu nhập. Anh B băn khoăn về việc khoản trừ của công ti và quy định đóng thuế thu nhập cá nhân. Dựa vào những quy định của pháp luật, em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của anh B trong việc thực hiện pháp luật về thuế.
 • Giải bài tập Vận dụng trang 46 SBT Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân Trời Sáng Tạo - CTST Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) chia sẻ hiểu biết của em về đối tượng chịu thuế và người nộp thuế của một loại thuế mà em biết (thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nông nghiệp...)