Chứng từ thanh toán qua ngân hang dwocj hiêu là năm 2024

Theo một cuộc thảo luận diễn ra trên Cộng đồng hóa đơn điện tử, một vài cá nhân vẫn chưa hiểu rõ về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trong bài viết này, Hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giải đáp thắc về vấn đề này cũng như chia sẻ thêm về điều kiện và các hình thức của nó. Quý bạn đọc cùng theo dõi nhé.

Chứng từ thanh toán qua ngân hang dwocj hiêu là năm 2024

Nội dung bài viết

1. Định nghĩa chứng từ không dùng tiền mặt

Chứng từ không dùng tiền mặt là loại chứng từ thể hiện hành động thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng các hình thức khác nhau mà không phải sử dụng tiền mặt.

2. Điều kiện sử dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC đã quy định cụ thể như sau:

“….chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT)…..”

3. Các hình thức chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC đã hướng dẫn như sau:

Thứ nhất, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Đây là hình thức chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như:

  • Séc
  • Ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu
  • Thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng
  • Sim điện thoại (ví điện tử)
  • Hoặc các hình thức thanh toán khác theo quy định

Lưu ý:

Tài khoản trong chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua và bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Thứ hai, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác

Chứng từ thanh toán qua ngân hang dwocj hiêu là năm 2024

Lưu ý:

Hình thức thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba qua ngân hàng bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định.

Về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt:

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trên đây, EasyInvoice đã nêu ra định nghĩa, điều kiện và các hình thức của chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Hy vọng thông tin trên hữu ích tới các doanh nghiệp trong công tác khai thuế và chứng từ. Chúc Quý doanh nghiệp thành công.

Chứng từ thanh toán qua ngân hang dwocj hiêu là năm 2024

Để được nhận tư vấn MIỄN PHÍ về Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, Quý khách vui lòng liên hệ theo số hotline: 1900 33 69 – 1900 56 56 53. Nhân viên của SoftDreams rất mong được phục vụ Quý doanh nghiệp.

Theo quy định đối với các hóa đơn có giá trị trên 20tr mới thanh toán qua ngân hàng mà không được dùng tiền mặt thì mới được xem là chứng từ hợp lý để khấu trừ thuế TNDN. Vậy chứng từ thanh toán qua ngân hàng là như thế nào và các hình thức thanh toán qua ngân hàng bao gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé

Chứng từ thanh toán qua ngân hang dwocj hiêu là năm 2024

Theo Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC thì: “Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật….” Ví dụ:

– Các chứng từ chứng minh việc chuyển tiền qua ngân hàng như là: Séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử)…

2. Các hình thức thanh toán khác, bao gồm

– Thứ nhất: Mua HHDV theo hình thức bù trừ giữa giá trị HHDV mua vào và giá trị HHDV bán ra , vay mượn hàng. Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý: + Phương thức thanh toán này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng + Phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ. Ngoài ra còn cần các giấy tờ như phiếu xuất nhập kho, biên bản giao nhận…. + Nếu bù trừ công nợ qua bên thứ 3: Phải có biên bản công nợ của 03 (ba) bên. \=> Các giấy tờ này sẽ làm căn cứ để khấu trừ thuế. – Thứ 2: Mua HHDV theo hình thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ 3. Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý: + Phương thức này quy định cụ thể trong hợp đồng. + Phải có hợp đồng vay mượn tiền dưới hình thức văn bản. + Phải có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền (Bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị HH, DV mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ). – Thứ 3: Mua hàng hoá dịch vụ được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng. (Bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) Điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý: + Việc thanh toán uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ 3 này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản. + Bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của Pháp luật. Lưu ý: Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trởlên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. – Thứ tư: Mua HH, DV được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) MỘT SỐ LƯU Ý: – Đối với mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên hoặc trường hợp mua nhiều lần trong cùng một ngày củacùng một nhà cung cấp nếu tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 20 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN: Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào được tính vào chi phí hợp lý thì: + Phải có hóa đơn chứng từ theo đúng quy định (và thỏa mãn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT) + Phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. – Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ 20 triệu đồng trở lên, DN căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. + Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì DN vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. + Đến khi thanh toán nếu DN không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ). – Tài khoản của bên mua và bên bán phải mang tên Công ty, đối với trường hợp là doanh nghiệp tư nhân thì tài khoản có thể mang tên chủ DN, cụ thể: + Bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua (mang tên công ty, hoặc của chủ DN tư nhân) sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân; hoặc + Bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán (mang tên tài khoản công ty, hoặc tên chủ DN tư nhân) Thì hai trường hợp này cũng được xem là thanh toán qua ngân hàng (Thanh toán không dùng tiền mặt) – Nếu chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định => sẽ KHÔNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán do ai phát hành?

Tại Việt Nam, loại chứng từ này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát hành.

Thanh toán quốc tế cần chứng từ gì?

Bộ chứng từ thanh toán quốc tế bao gồm những gì?.

Hóa đơn thương mại..

Vận đơn đường biển..

Bảng kê chi tiết..

Phiếu đóng gói..

Giấy chứng nhận chất lượng..

Giấy chứng nhận số lượng..

Giấy chứng nhận trọng lượng..

Tờ khai hải quan..

Thanh toán qua ngân hàng là như thế nào?

- Thanh toán qua thẻ ngân hàng Đây là cách thanh toán mà bạn có thể sử dụng thẻ ATM, Visa, Master Card để thanh toán dịch vụ tại các cửa hàng có đặt điểm chấp nhận thẻ (POS). Ngoài ra bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng, Visa hay Master Card để thanh toán trên các website kinh doanh online trong nước và quốc tế.

Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là hình thức thanh toán sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số như: Ví điện tử, MobileBanking, InternetBanking...