Công văn số 49 về hội giảng cấp mầm non

Ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (gọi chung là Hội thi giáo viên dạy giỏi).

Tài liệu đính kèm: Tải về

Theo Thông tư, từ năm 2020, Hội thi giáo viên dạy giỏi có một số điểm mới như sau:

- Nguyên tắc của Hội thi là dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi.

- Hội thi được tổ chức ở cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Hội thi cấp trường được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do nhà trường tổ chức (trước đây là mỗi năm một lần). Chu kỳ tổ chức Hội thi cấp huyện, cấp tỉnh vẫn không thay đổi (cấp huyện theo chu kỳ 02 một lần, cấp tỉnh theo chu kỳ 04 năm một lần). Bỏ việc tổ chức Liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc với cả cấp mầm non, phổ thông.

- Về nội dung thi: Thông tư đã bỏ quy định báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và bài thi viết kiểm tra năng lực mà thay bằng việc trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em (đối với giáo viên mầm non), hoặc một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy (đối với giáo viên phổ thông) của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Phần thi thực hành giáo viên dạy giỏi, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi (hiện hành là trước ít nhất 01 tuần). Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục, tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có thể vận dụng Quy định này để tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phù hợp với thực tế tại cơ sở giáo dục và địa phương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/02/2020 và thay thế Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/11/2012 ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh về việc về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non, cấp huyện năm học 2021-2022. Sáng nay ngày 24/01/2022 Phòng GDĐT huyện An Minh tổ chức Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022. Đến dự có Ông Lê Văn Cảnh - Phó Trưởng phòng GDĐT và Ông Nguyễn Tấn Hưng - Phó Trưởng phòng GDĐT Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi cùng các đ/c là Ban Giám khảo và 82 thí sinh của 11 đơn vị trường mầm non trên địa bàn huyện.

Công văn số 49 về hội giảng cấp mầm non
Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiện về giảng dạy, chăm sóc trẻ, tổ chức lớp học; khai thác sử sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em; thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Dựa trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi. Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất. Toàn huyện có 82 giáo viên đăng ký tham dự hội thi.

Công văn số 49 về hội giảng cấp mầm non

Công văn số 49 về hội giảng cấp mầm non
(Thí sinh tham dự ở Điểm cầu trường MN Tân Thạnh)

Công văn số 49 về hội giảng cấp mầm non
(Thí sinh tham dự ở điểm cầu trường MN Vân Khánh)

Sau buổi khai mạc các thí sinh sẽ tham thi với nội dung thi được thực hiện chia làm 2 phần:

Phần thứ nhất: Giáo viên tham gia thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. Phần thi thứ hai: Soạn giảng bài giảng điện tử. Tại phần thi soạn giảng, các giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có hiệu quả, tạo sự hứng thú cho trẻ, trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, đạt các yêu cầu về kĩ năng và kiến thức. Các giáo viên dự thi nắm vững nội dung chương trình giáo dục mầm non và thực hiện đúng phương pháp, biết sử dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giờ học sinh động, tạo các tình huống phù hợp, hấp dẫn trẻ, chú trọng đến hình thức tổ chức giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.