friend counting là gì - Nghĩa của từ friend counting

friend counting có nghĩa là

Khi một người thông báo -1 về số lượng bạn bè trên Facebook do ai đó vô hiệu hóa hoặc chặn;Các hành vi điển hình của một người cố gắng quá mức để giữ lại mức độ phổ biến không tồn tại.

Thí dụ

Dave- Vì vậy, tôi nhận thấy bạn vô hiệu hóa Facebook của bạn vào một ngày khác. Gray- ừ, tôi nghĩ rằng nó quá mất tập trung.Đợi đã, bạn đã thế nào - Dave- Bạn đang nghĩ cái quái gì vậy? Vâng, Dave là bạn đếm.