Giải bài tập toán lớp 5 sách giáo khoa năm 2024

Tài liệu Giải Toán lớp 5 dưới đây của Taimienphi.vn với bài giải xuyên suốt nội dung học từ bài đầu tiên cho tới bài cuối cùng của Toán lớp 5. Các em có thể tham khảo bài giải toán 5 này để xem cách làm, đối chiếu với bài làm của mình. Khi giải Toán lớp 5 SGK thành thạo, các em sẽ dễ dàng chinh phục điểm cao môn Toán mà không cần phải ôn luyện ở đâu.

Bài viết liên quan

  • Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5
  • Giải bài tập trang 51 SGK Đại Số 10
  • Giải bài tập trang 128, 129, 130 SGK Đại Số 10
  • Giải bài tập trang 26 SGK Đại Số 10
  • Giải toán lớp 5 trang 75 SGK, Giải toán về tỉ số phần trăm, bài 1, 2, 3

Nhắm đáp ứng nhu cầu học tốt Toán 5 của các em, Taimienphi.vn cùng những giáo viên chuyên môn xin giới thiệu đến các em học sinh và các thầy cô giáo phần giải bài tập Toán lớp 5 theo SGK. Mọi khó khăn cần hỗ trợ, xin vui lòng comment (bình luận) dưới bài viết. Nhóm biên tập sẽ giúp thầy cô và các em giải đáp các thắc mắc cần hỗ trợ.

Mục lục phần giải toán lớp 5

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

- Giải bài tập trang 4 SGK toán 5 - Ôn tập: Khái niệm về phân số - Giải bài tập trang 6 SGK toán 5 - Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - Giải bài tập trang 7 SGK toán 5 - Ôn tập: So sánh hai phân số - Giải bài tập trang 7 SGK toán 5 (tiếp) - Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Giải bài tập trang 8 SGK toán 5 - Phân số thập phân - Giải bài tập trang 9 SGK toán 5 - Luyện tập trang 9 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 10 SGK toán 5 - Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - Giải bài tập trang 11 SGK toán 5 - Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - Giải bài tập trang 12, 13 SGK toán 5 - Hỗn số - Giải bài tập trang 13, 14 SGK toán 5 - Hỗn số (tiếp theo) - Giải bài tập 14 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 14 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 15 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 15 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 15, 16 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 16, 17 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 16, 17 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 18 Toán 5 - Ôn tập về giải toán - Giải bài tập trang 19 Toán 5 - Ôn tập và bổ sung về giải toán - Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 21 Toán 5 - Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) - Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 21 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 22, 23 Toán 5 - Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài - Giải bài tập trang 24 Toán 5 - Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng - Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 24, 25 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 26, 27 SGK toán 5 - Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - Giải bài tập trang 28 SGK toán 5 - Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích - Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 28, 29 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 29, 30 SGK toán 5 - Héc-ta - Giải bài tập trang 30 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 30 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 31 SGK Toán 5,Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 31, 32 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 32 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

- Giải bài tập trang 34, 35 SGK toán 5 - Khái niệm số thập phân - Giải bài tập trang 37 SGK toán 5 - Khái niệm số thập phân (tiếp theo) - Giải bài tập trang 38 SGK toán 5 - Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 38, 39 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 40 SGK toán 5 - Số thập phân bằng nhau - Giải bài tập trang 42 SGK toán 5 - So sánh hai số thập phân - Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 43 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5, luyện tập chung - Luyện tập chung trang 43 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 44 SGK toán 5 - Viết các số đo dưới dạng số thập phân - Giải bài tập trang 45 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 45 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 45 SGK toán 5 - Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Giải bài tập trang 46, 47 SGK toán 5 - Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Giải bài tập trang 47 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 48 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 48 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 48, 49 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 48, 49 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 50 SGK toán 5 - Cộng hai số thập phân - Giải bài tập trang 50 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 50 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 51, 52 SGK toán 5 - Tổng nhiều số thập phân - Giải bài tập trang 52 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 52 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 54 SGK toán 5 - Trừ hai số thập phân - Giải bài tập trang 54 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 54 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 55 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 56 SGK toán 5 - Nhân một số thập phận với một số tự nhiên - Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 - Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.. - Giải bài tập trang 58 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 58 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 58, 59 SGK toán 5 - Nhân một số thập phân với một số thập phân - Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 60 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 61 SGK Toán 5 - Luyện tập trang 61 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 61, 62 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5 - Luyện tập chung trang 62 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 64 SGK toán 5 - Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Giải bài tập trang 64 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 64 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 66 SGK toán 5 - Chia một số thập phân cho 10,100,1000.. - Giải bài tập trang 68 SGK toán 5 - Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 68 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 70 SGK toán 5 - Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Giải bài tập trang 70 SGK Toán 5, Luyện tập - Luyện tập trang 70 SGK Toán 5 - Giải bài tập trang 71 SGK toán 5 - Chia một số thập phân cho một số thập phân - Giải Toán lớp 5 trang 72 - Luyện tập trang 72 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 72, Luyện tập chung - Luyện tập chung trang 72 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 73 - Luyện tập chung trang 73 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 74 - Tỉ số phần trăm - Giải Toán lớp 5 trang 75 - Giải toán về tỉ số phần trăm - Giải Toán lớp 5 trang 76 - - Giải Toán lớp 5 trang 77 - Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Giải Toán lớp 5 trang 77, Luyện tập - Luyện tập trang 77 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 78 - Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Giải Toán lớp 5 trang 79, Luyện tập - Luyện tập trang 79 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 79, 80 - Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 80 - Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 82 - Giới thiệu máy tính bỏ túi - Giải Toán lớp 5 trang 83, 84 - Sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải toán về tỉ số phần trăm

CHƯƠNG III: HÌNH HỌC

- Giải Toán lớp 5 trang 86 - Hình tam giác - Giải Toán lớp 5 trang 88 - Diện tích hình tam giác - Giải Toán lớp 5 trang 88, 89 - Luyện tập trang 88, 89 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 89, 90 - Luyện tập chung trang 89, 90 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 91, 92 - Hình thang - Giải Toán lớp 5 trang 93, 94 - Diện tích hình thang - Giải Toán lớp 5 trang 94 - Luyện tập trang 94 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 95 - Luyện tập chung trang 95 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 96, 97 - Hình tròn, đường tròn - Giải Toán lớp 5 trang 98 - Chu vi hình tròn - Giải Toán lớp 5 trang 99 - Luyện tập trang 99 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 100 - Diện tích hình tròn - Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập - Luyện tập trang 100 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 100, 101 SGK - Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 102 - Giới thiệu biểu đồ hình quạt - Giải Toán lớp 5 trang 104 - Luyện tập về tính diện tích - Giải Toán lớp 5 trang 105, 106 - Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 trang 106 - Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 108 - Hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Giải Toán lớp 5 trang 110 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Giải Toán lớp 5 trang 110, Luyện tập - Luyện tập trang 110 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 111 - Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Giải Toán lớp 5 trang 112 - Luyện tập trang 112 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 113 - Luyện tập chung trang 113 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 115 - Thể tích của một hình - Giải Toán lớp 5 trang 116, 117 - Xăng ti mét khối. Đề xi mét khối - Giải Toán lớp 5 trang 118 - Mét khối - Giải Toán lớp 5 trang 119 - Luyện tập trang 119 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 121 - Thể tích hình hộp chữ nhật - Giải Toán lớp 5 trang 122, 123 - Thể tích hình lập phương - Giải Toán lớp 5 trang 123 - Luyện tập chung trang 123 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 124, 125 - Luyện tập chung trang 124, 125 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 126 - Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu - Giải Toán lớp 5 trang 127 - Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 128 - Luyện tập chung trang 128 SGK Toán 5

CHƯƠNG IV: SỐ ĐO THỜI GIAN, CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

- Giải Toán lớp 5 trang 130, 131 - Bảng đơn vị đo thời gian - Giải Toán lớp 5 trang 132 - Cộng số đo thời gian - Giải Toán lớp 5 trang 133 - Trừ số đo thời gian - Giải Toán lớp 5 trang 134 - Luyện tập trang 134 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 135 - Nhân số đo thời gian với một số - Giải Toán lớp 5 trang 136 - Chia số đo thời gian cho một số - Giải Toán lớp 5 trang 137 - Luyện tập trang 137 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 137, 138 - Luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 139 - Vận tốc - Giải Toán lớp 5 trang 139, 140 - Luyện tập trang 139, 140 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 141 - Quãng đường - Giải Toán lớp 5 trang 141, 142 - Luyện tập trang 141, 142 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 143 - Thời gian - Giải Toán lớp 5 trang 143, Luyện tập - Luyện tập trang 143 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 144 - Luyện tập chung trang 144 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 144, 145 - Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 145, 146 - Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5

CHƯƠNG V: ÔN TẬP

- Giải Toán lớp 5 trang 147, 148 - Ôn tập về số tự nhiên - Giải Toán lớp 5 trang 148, 149 - Ôn tập về phân số - Giải Toán lớp 5 trang 149, 150 - Ôn tập về phân số (tiếp theo) - Giải Toán lớp 5 trang 150, 151 - Ôn tập về số thập phân - Giải Toán lớp 5 trang 151 - Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - Giải Toán lớp 5 trang 152, 153 - Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - Giải Toán lớp 5 trang 153, 154 - Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - Giải Toán lớp 5 trang 154 - Ôn tập về đo diện tích - Giải Toán lớp 5 trang 155 - Ôn tập về đo thể tích - Giải Toán lớp 5 trang 155, 156 - Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Giải Toán lớp 5 trang 156, 157 - Ôn tập về đo thời gian - Giải Toán lớp 5 trang 158, 159 - Phép cộng - Giải Toán lớp 5 sang 159, 160 - Phép trừ - Giải Toán lớp 5 trang 160, 161 - Luyện tập trang 160, 161 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 162 - Phép nhân - Giải Toán lớp 5 trang 162, Luyện tập - Luyện tập trang 162 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 163, 164 - Phép chia - Giải Toán lớp 5 trang 164, 165 - Luyện tập trang 164 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 165 - Luyện tập trang 165 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 165, 166 - Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian - Giải Toán lớp 5 trang 166, 167 - Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - Giải Toán lớp 5 trang 167 - Luyện tập trang 167 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 168 - Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - Giải Toán lớp 5 trang 169 - Luyện tập trang 169 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 169, 170 - Luyện tập chung trang 169, 170 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 170 - Một số dạng bài toán đã học - Giải Toán lớp 5 trang 171 - Luyện tập trang 171 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 171, 172 - Luyện tập trang 171, 172 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 172 - Luyện tập trang 172 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 - Ôn tập về biểu đồ - Giải Toán lớp 5 trang 175 - Luyện tập chung trang 175 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 176 - Luyện tập chung trang 176 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 - Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 177, 178 - Luyện tập chung trang 177, 178 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 178, 179 - Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5 - Giải Toán lớp 5 trang 179, 180 - Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

Trong sách giải toán 5 bao gồm đầy đủ tất cả những kiến thức cũng như bài tập cả phần số học và hình học. Giải bài tập toán 5 với những kiến thức từ học kì 1 đến học kì 2 trình bày chi tiết, lần lượt và đầy đủ nhất. Cùng với đó những bài tập toán lớp 5 có lời giải với nhiều hình thức giải khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 có thể lựa chọn cho mình cách giải bài tập và học tập tốt nhất. Đặc biệt trong quá trình tự học toán ở nhà thì sách giải toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao sẽ hỗ trợ quá trình học tập ngày càng có kết quả tốt hơn.

Giải bài tập toán lớp 5 sách giáo khoa năm 2024

Giải toán lớp 5, giải bài tập toán lớp 5, học tốt toán 5 số học, hình học

Giải toán 5 có nội dung bao gồm 5 chương với đầy đủ những nội dung từng phần đại số và hình học, từ số thập phân đến cấc phép tính với số thập phân, phép chia, phần hình học tổng hợp cùng với những dạng bài tập về số đo thời gian các bài toán chuyển động đều được cập nhật chi tiết và cụ thể nhất. Trong các bài giải toán lớp 5 các bạn học sinh hoàn toàn yên tâm với những nội dung kiến thức cốt lõi và các cách giải bài tập hợp lý nhất để ứng dụng cho nhu cầu giải toán của mình.

Sách giải toán 5 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 với mục đích hỗ trợ quá trình học tập và giải bài tập toán lớp 5 dễ dàng và hiệu quả nhất. Với sách giải toán lớp 5 được hệ thống toàn bộ các dạng bài tập cũng như kiến thức trong chương trình sách giáo khoa các bạn hoàn toàn có thể yên tâm ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết sách giải bài tập toán lớp 5 được chúng tôi cập nhật ở trên đây.

Thông qua sách giải bài tập toán lớp 5 các em học sinh cũng có thể sử dụng để tự mình làm bài tập và so sánh với những đáp án và cách giải trong tài liệu, giải vở bài tập toán 5 đầy đủ để có thể dễ dàng tự mình đánh giá khả năng học tập và làm bài của mình. Qua đó có thể đưa ra những phương pháp ôn luyện và củng cố kiến thức cho mình dễ dàng và hợp lý hơn. Cùng với tài liệu giải bài tập toán 5 các em học sinh cũng có thể tìm hiểu các cách giải toán lớp 5 trên mạng để việc học tập của mình dễ dàng và có kết quả tốt nhất.

Bộ sách giáo khoa lớp 5 giá bao nhiêu tiền?

Bộ sách giáo khoa lớp 5 năm học 2023 -2024 :.

Bộ sách bài tập lớp 5 gồm những gì?

Dưới đây là danh sách tổng hợp các dụng cụ học tập lớp 5 mà ba mẹ nên chuẩn bị cho con..

1.1. Bộ sách giáo khoa. ... .

1.2. Bút viết và hộp bút. ... .

1.3. Vở viết, giấy kiểm tra. ... .

1.4. Cặp sách. ... .

1.5. Bảng và khăn lau bảng. ... .

1.6. Một số bộ đồ dùng học tập lớp 5 khác..