happy little clouds là gì - Nghĩa của từ happy little clouds

happy little clouds có nghĩa là

Bob Ross là đám mây nhỏ hạnh phúc nhất mà thế giới từng thấy.Anh ta củ cải con quỷ trong số họ ghét những kẻ thù ghét và không bao giờ phạm sai lầm, chỉ có những tai nạn nhỏ hạnh phúc.Chúc bạn ngày mới tốt lành

Thí dụ

Bob: Nhận được bạn không có sơn mỏng hơn và sau đó ... chỉ là đánh bại quỷ ra khỏi nó (Chuckles) và bây giờ chúng ta chỉ vẽ một số đám mây nhỏ hạnh phúc ... không quan trọng .... dooon 't vấn đề