Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi hình dạng của ảnh bằng cách cắt xén ảnh đó thành một hình cụ thể. Ảnh được cắt tỉa tự động để tô hình học của hình đã chọn trong khi vẫn giữ nguyên các tỷ lệ.

(Nếu bạn muốn cắt xén cùng một ảnh thành nhiều hình, hãy tạo bản sao của ảnh và cắt xén riêng từng ảnh thành hình mong muốn.)

Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word

 1. Sử dụng Chèn > Ảnh để thêm hình ảnh vào tệp Microsoft 365 (chẳng hạn như tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint hoặc thư email Outlook của bạn).
 2. Bấm vào ảnh Bạn có thể cắt xén nhiều ảnh cùng một lúc nhưng phải cắt xén về cùng một hình. (Nhưng trong Word, điều này rất khó, vì bạn không thể chọn nhiều ảnh có tùy chọn bố trí Cùng Dòng với Văn bản mặc định.)
 3. Bấm vào Công cụ ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên bên dưới Cắt xén.
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
 4. Trên menu xuất hiện sau đó, chọn Xén về hình dạng, rồi bấm vào hình bạn muốn cắt xén thành. Hình được áp dụng ngay cho hình ảnh.
 5. Tiếp theo, sử dụng > Khớp hoặc Xén > Tô để thay đổi lượng ảnh khớp bên trong hình bạn đã áp dụng:
  • Điền vào Tô toàn bộ hình dạng với ảnh. Một số cạnh bên ngoài của ảnh có thể bị cắt xén. Sẽ không có bất kỳ khoảng trống nào ở lề của hình dạng.
  • Phù hợp với Làm cho toàn bộ ảnh khớp bên trong hình trong khi vẫn duy trì tỷ lệ khung ảnh gốc của ảnh. Có thể có khoảng trống ở lề của hình. (Núm điều khiển xén màu đen xuất hiện trên các cạnh và góc của ảnh khi bạn chọn tùy chọn Khớp hoặc Tô.)
 6. Bạn có thể điều chỉnh vị trí của ảnh trong khung bằng cách chọn ảnh và kéo ảnh đến nơi bạn muốn. Ví dụ: điều này có thể giúp bạn căn giữa phần quan trọng nhất của ảnh trong hình bạn đã áp dụng cho ảnh.
 7. Cắt xén lề của hình ảnh bằng cách kéo núm điều khiển xén màu đen như sau: Mô tả Hành động Cắt xén một mép ảnh Kéo núm điều khiển cắt xén mép ảnh hướng vào trong Cắt xén hai mép ảnh liền kề cùng một lúc Kéo núm điều khiển cắt xén góc hướng vào trong Cắt xén đều nhau trên cả hai mép ảnh song song cùng lúc Nhấn và giữ Ctrl khi kéo núm điều khiển cắt xén mép ảnh hướng vào trong
 8. Bấm vào nút Cắt xén một lần nữa khi đã hoàn thành.

Bắt đầu với hình và thêm hình ảnh vào đó

Bạn có thể thêm ảnh dưới dạng tô cho một hình, rồi chỉnh sửa hoặc cắt xén hình đó.

Thêm ảnh vào hình

 1. Thêm hình vào tài liệu của bạn (xem mục Thêm hình để biết hướng dẫn), rồi bấm vào hình đó để chọn.
 2. Bấm vào Công cụ vẽ > Định dạng, trong nhóm Kiểu hình, bấm vào Tô hình > Ảnh.
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
 3. Chọn loại ảnh bạn muốn (như Từ một tệp hoặc Ảnh trực tuyến), rồi dẫn hướng đến ảnh bạn muốn, sau đó chèn ảnh.

Đổi kích cỡ hình

Để thay đổi kích thước của hình đã tô, đồng thời duy trì định dạng cơ bản của hình đó, hãy chọn hình, rồi kéo núm điều khiển đổi cỡ bất kỳ.

Chọn cách ảnh khớp với hình

Nếu ảnh của bạn bị lệch, xén hoặc không tô hình theo cách bạn muốn, hãy sử dụng các công cụ Khớp và Tô trên menu Cắt xén để tinh chỉnh:

 1. Bấm vào hình được tạo bằng Tô hình > Ảnh.
 2. Bấm vào Công cụ ảnh > Định dạng, rồi trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên bên dưới Cắt xén. Menu sẽ xuất hiện hiển thị tùy chọn cắt xén.

  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word

  • Chọn Khớp nếu bạn muốn ảnh khớp với hình nhiều nhất có thể; tỷ lệ khung ảnh gốc sẽ được duy trì, nhưng bạn có thể có khoảng trống bên trong hình.
  • Chọn Tô để khớp hình bên trong các viền của ảnh, cắt xén ngay lập tức tất cả mọi thứ bên ngoài hình. Bạn có thể kéo ảnh để thay đổi phần ảnh hiển thị trong hình.
 3. Nếu muốn, bạn có thể điều chỉnh vùng cắt xén bằng cách sử dụng núm điều khiển cắt xén, như được mô tả bên .
 4. Khi đã hoàn thành, nhấn Esc hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài ảnh trong tài liệu.

Sử dụng tính năng chỉnh sửa điểm sửa hoặc cắt xén hình

Mặc dù các công cụ cắt xén không sẵn dùng cho hình nhưng bạn có thể sử dụng công cụ Điểm Sửa để tùy chỉnh hình dạng.

 1. Chọn hình bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Bấm Vào Định dạng Hình dạng, rồi trong nhóm Chèn Hình dạng, chọn Chỉnh sửa hình
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
  \>Điểm chỉnh sửa.
 3. Kéo các điểm đỉnh của hình (xuất hiện dưới dạng các dấu chấm đen xung quanh chu vi của hình) cho đến khi hình có diện mạo đúng như bạn muốn.
 4. Để xóa một điểm đỉnh, giữ Ctrl, rồi bấm vào điểm đỉnh đó. Để thêm một điểm đỉnh, hãy giữ CTRL, đồng thời bấm vào vị trí bất kỳ trên chu vi của hình không có điểm đỉnh.

Xem thêm

Cắt xén ảnh trong Microsoft 365

Cắt rời hoặc che một phần ảnh

Nếu bạn muốn thay đổi viền ngoài của ảnh để tạo hình dạng (như hình tròn hoặc hình chữ nhật tròn), hãy sử dụng công cụ cắt xén trên dải băng

Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
.

Bạn có thể cắt xén thành hình dạng Word, PowerPoint, hoặc Excel.

Cắt xén thành hình cụ thể

Nhanh chóng thay đổi hình của ảnh bằng cách cắt xén ảnh đó thành hình cụ thể. Ảnh được cắt tỉa tự động để tô hình học của hình đã chọn trong khi vẫn giữ nguyên các tỷ lệ.

Nếu bạn muốn cắt xén cùng một ảnh thành nhiều hình, hãy tạo bản sao của ảnh đó, rồi cắt xén riêng từng ảnh thành hình mong muốn.

 1. Sử dụng Chèn > Ảnh để thêm hình ảnh vào một tệp Office (chẳng hạn như tài liệu Word, bản thuyết trình PowerPoint hoặc sổ làm việc Excel).
 2. Trong tệp của bạn, hãy chọn ảnh bạn muốn cắt xén.
 3. Trên tab Định dạng ảnh, bấm vào mũi tên cạnh Cắt xén.
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
  (Nếu bạn không thấy tab Định dạng ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn ảnh (không phải hình).)
 4. Trỏ tới Cắt xén thành hình, rồi bấm vào hình bạn muốn cắt xén thành.
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
  Hình được áp dụng ngay cho hình ảnh.
 5. Nếu bạn muốn điều chỉnh hình, hãy bấm lại vào nút Cắt xén trên dải băng. Núm điều khiển cắt xén màu đen xuất hiện trên các cạnh và góc của ảnh.
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
 6. Cắt xén hình ảnh bằng cách kéo núm điều khiển cắt xén vào trong. Nếu bạn kéo một trong các núm điều khiển góc, nó sẽ xén hai cạnh liền kề cùng một lúc.

Cắt xén để khớp hoặc tô hình

Sau khi đã thêm ảnh vào hình dạng, bạn có thể chọn cách ảnh khớp với hình bằng cách sử dụng các công cụ Khớp và Tô để tinh chỉnh.

 1. Trong tệp của bạn, hãy chọn ảnh bạn muốn có trong hình.
 2. Trên tab Định dạng ảnh, bấm vào mũi tên cạnh Cắt xén.
  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
  Nếu bạn không thấy tab Định dạng ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn ảnh (không phải hình).
 3. Bấm vào Tô hoặc Khớp, rồi bấm vào bên ngoài ảnh.

  Hướng dẫn cắt dán ghép hình trong word
  Tùy chọn Mô tả Tô Loại bỏ (hoặc "cắt xén") một phần của ảnh nhưng vẫn tô toàn bộ hình dạng. Phù hợp với Làm cho toàn bộ ảnh khớp với hình. Tỷ lệ khung ảnh gốc được duy trì nhưng bạn có thể có khoảng trống trong hình của mình.

  Bạn đang sử dụng ứng dụng nào? |

Word: Khớp ảnh bên trong hình

Word dành cho web không có tính năng "xén thành hình" mà ứng dụng trên máy tính có, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng các kiểu ảnh nhanh để áp dụng một số hình cơ bản cho ảnh, như được mô tả ở đây: