Hướng dẫn thực hiện thông tư 43 2023 tt-bgdđt năm 2024

Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

  • Trích yếu: Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Số hiệu: 43/2021/TT-BGDĐT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
  • Ngày ban hành: 30/12/2021
  • Ngày hiệu lực: 14/02/2022
  • Cơ quan BH: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  • Đính kèm: Tải về

Văn bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

42/2021/TT-BGDĐT

30/12/2021

14/02/2022

41/2021/TT-BGDĐT

30/12/2021

14/02/2022

40/2021/TT-BGDĐT

30/12/2021

14/02/2022

39/2021/TT-BGDĐT

30/12/2021

14/02/2022

37/2021/TT-BGDĐT

30/12/2021

14/02/2022

35/2021/TT-BGDĐT

06/12/2021

21/01/2022

34/2021/TT-BGDĐT

30/11/2021

15/01/2022

2242/QĐ-TTg

31/12/2021

31/12/2021

2240/QĐ-TTg

30/12/2021

30/12/2021

2238/QĐ-TTg

30/12/2021

30/12/2021

2222/QĐ-TTg

30/12/2021

30/12/2021

168/NQ-CP

31/12/2021

31/12/2021

165/NQ-CP

30/12/2021

30/12/2021

128/2021/NĐ-CP

30/12/2021

01/01/2022

127/2021/NĐ-CP

30/12/2021

01/01/2022

2161/QĐ-TTg

22/12/2021

22/12/2021

2158/QĐ-TTg

21/12/2021

21/12/2021

2157/QĐ-TTg

21/12/2021

21/12/2021

2152/QĐ-TTg

21/12/2021

21/12/2021

2148/QĐ-TTg

20/12/2021

20/12/2021

Chủ trương, chính sách mới

Hướng dẫn thực hiện thông tư 43 2023 tt-bgdđt năm 2024

Bảo đảm cho mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ học tập

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.