Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được bao nhiêu tiền

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2023 là bao nhiêu? Khi nào đảng viên được tặng huy hiệu đảng? – Hà Thu (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được bao nhiêu tiền

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2023

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2023 như sau:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở (2.700.000 đồng)

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở (3.600.000 đồng)

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở (5.400.000 đồng)

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở (6.300.000 đồng)

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở (9.000.000 đồng)

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở (10.800.000 đồng)

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở (14.400.000 đồng)

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở (18.000.000 đồng)

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở (27.000.000 đồng)

Căn cứ: Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015

2. Quy tặng về tặng Huy hiệu Đảng

- Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30,40,45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

- Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

- Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng

+ Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

+ Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

+ Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần thì gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

+ Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

+ Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

- Trách nhiệm của cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng

+ Cấp ủy cơ sở:

++ Làm thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

++ Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

++ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, xoá tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

+ Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở:

++ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.

++ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.

+ Tỉnh ủy và tương đương:

++ Xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

++ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.

++ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.

++ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Với số lượng hơn 03 triệu Đảng viên của nước ta, vấn đề phụ cấp huy hiệu Đảng là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Vậy từ ngày 01/7/2023 - thời điểm tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng phụ cấp huy hiệu Đảng sẽ tăng bao nhiêu?

1. Đảng viên được tặng những loại huy hiệu nào?

Để biết phụ cấp huy hiệu Đảng là bao nhiêu, trước hết cần phải biết huy hiệu Đảng là gì, gồm những loại nào.

Theo đó, hiệu nay, không có định nghĩa cụ thể huy hiệu Đảng là gì. Tuy nhiên, căn cứ vào các văn bản của Đảng, có thể hiểu, huy hiệu Đảng là một loại chứng nhận quá trình cống hiến, đóng góp của Đảng viên.

Các loại huy hiệu Đảng hiện đang được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định chi tiết tại Điều 18 Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2021. Cụ thể, huy hiệu Đảng tương đương với năm tuổi Đảng như sau: 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được bao nhiêu tiền
Đảng viên có tổng cộng 12 loại huy hiệu Đảng (Ảnh minh hoạ)

Đồng thời, số hiệu của huy hiệu Đảng sẽ gồm ký hiệu của Đảng bộ trực thuộc Trung ương và chữ số nằm trong cụm số theo từng loại huy hiệu Đảng.

Trong đó, ký hiệu của Đảng bộ trực thuộc Trung ương được nêu trong Quy định của Ban Tổ chức Trung ương về ký hiệu, số hiệu và cụm số của Đảng bộ cấp tỉnh và Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, ký hiệu huy hiệu Đảng tương ứng với 12 loại huy hiệu Đảng như sau:

STT

Huy hiệu Đảng

Số hiệu

Ví dụ của Đảng bộ TP. Hà Nội

1

30 năm

Từ 00000001 - 99999999 (08 chữ số);

Từ HN 00000001 đến HN 99999999

2

40 năm

Từ 0000001 - 9999999 (07 chữ số)

3

45 năm

Từ E0000001 - E9999999 (07 chữ số, có chữ E đầu dãy số);

4

50 năm

Từ 000001 - 999999 (06 chữ số)

Từ HN 000001 đến HN 999999

5

55 năm

Từ D000001 - D999999 (06 chữ số, có chữ D đầu dãy số)

Từ HN D000001 đến HN D999999

6

60 năm

Từ 00001 - 99999 (05 chữ số)

7

65 năm

Từ C00001 - C99999 (05 chữ số, có chữ C đầu dãy số)

Từ HN C00001 đến HN C99999

8

70 năm

Từ 0001 - 9999 (04 chữ số)

9

75 năm

Từ B0001 - B9999 (04 chữ số, có chữ B đầu dãy số)

10

80 năm

Từ 001 - 999 (03 chữ số)

11

85 năm

Từ A001 - A999 (03 chữ số, có chữ A đầu dãy số)

12

90 năm

Từ 001 - 999 (03 chữ số)

Lưu ý: Việc quy định số huy hiệu Đảng trong danh sách tặng huy hiệu Đảng của các huyện uỷ được thực hiện theo nguyên tắc: Theo từng loại huy hiệu Đảng, liên tục, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự thời gian xét tặng huy hiệu Đảng mà không chia cụm số huy hiệu Đảng tho các huyện uỷ riêng.

2. Phụ cấp huy hiệu Đảng từ ngày 01/7/2023 như thế nào?

Căn cứ khoản 18.3 Điều 18 Hướng dẫn số 01 năm 2021 và điểm a khoản 1.5 Điều 1 Hướng dẫn số 12-HD/TW năm 2022, mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu Đảng được thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Hiện nay, mức tiền thưởng đang áp dụng tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015. Cụ thể, mức phụ cấp huy hiệu Đảng hay chính là mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu Đảng của Đảng viên được tính theo số lần tương ứng với mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2023 trở đi, khi mức lương tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức phụ cấp huy hiệu Đảng cũng được tăng theo và được thể hiện cụ thể tại bảng dưới đây:

STT

Loại huy hiệu

Hệ số

Mức phụ cấp

1

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5

2.700.000 đồng

2

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0

3.600.000 đồng

3

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0

5.400.000 đồng

4

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5

6.300.000 đồng

5

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0

9.000.000 đồng

6

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0

10.800.000 đồng

7

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0

14.400.000 đồng

8

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0

18.000.000 đồng

9

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0

27.000.000 đồng

Theo bảng nêu trên, mức tiền thưởng huy hiệu Đảng thấp nhất là huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng tương đương hệ số 1,5 lần mức lương cơ sở, là 2,7 triệu đồng; mức tiền thưởng huy hiệu Đảng cao nhất là huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng tương đương 15,0 lần mức lương cơ sở và là 27,0 triệu đồng.

Do đó, càng vào Đảng lâu năm thì mức tiền thương tương đương với huy hiệu Đảng càng cao.

Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được bao nhiêu tiền
Mức phụ cấp huy hiêu Đảng cao nhất là 27,0 triệu đồng (Ảnh minh hoạ)

3. Các vấn đề khác liên quan đến huy hiệu Đảng

3.1 Các trường hợp tặng huy hiệu Đảng đặc biệt

Căn cứ Hướng dẫn số 01, một số trường hợp tặng huy hiệu Đảng đặc biệt được Ban Bí thư hướng dẫn chi tiết như sau:

- Đảng viên bị bệnh nặng: Được xét tặng huy hiệu Đảng sớm nhưng không sớm quá 12 tháng so với quy định với các loại huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 60, 65 tuổi Đảng. Riêng huy hiệu Đảng 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng thì Đảng viên bị bệnh nặng được tặng sớm nhưng không quá 24 tháng so với thời gian quy định.

Ví dụ: Đảng viên A bị bệnh nặng, đang có 29 năm tuổi Đảng thì được xét tặng sớm huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên B đang có 68 năm tuổi Đảng mà bị bệnh nặng thì có thể được xem xét xét tặng huy hiệu Đảng 70 năm tuổi Đảng sớm.

- Đảng viên từ trần: Được xét tặng huy hiệu Đảng sớm nhưng không được quá 12 tháng so với quy định.

Ví dụ như trường hợp của Đảng viên A, bị bệnh nặng và từ trần thì Đảng viên A đang có 59 năm tuổi Đảng sẽ được xem xét tặng huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng.

3.2 Thời điểm trao tặng huy hiệu Đảng

Cả Hướng dẫn 01 và hướng dẫn 12 nêu trên đều quy định, Đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn gồm:

 • Ngày 03/02 (ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam);
 • Ngày 19/5 (ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh);
 • Ngày 02/9 (ngày Quốc khánh);
 • Ngày 07/11 (ngày truyền thống của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương).

- Trường hợp đặc biệt: Do Ban Thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh xem xét, quyết định.

2 trường hợp được trao huy hiệu và phụ cấp huy hiệu Đảng (Ảnh minh hoạ)

3.3 Huy hiệu Đảng được sử dụng trong các dịp nào?

Do ý nghĩa đặc biệt của huy hiệu Đảng nên Đảng viên có thể sử dụng huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, các ngày lễ của dân tộc, trong các đại hội, hội nghị của Đảng và các ngày kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân Đàng viên đó.

Ngoài ra, khi Đảng viên từ trần, gia đình Đảng viên đó được giữ lại huy hiệu Đảng để lưu niệm. Nếu làm mất huy hiệu Đảng và có lý do chính đáng thì được xét cấp lại. Đặc biệt, nếu Đảng viên đó bị đưa ra khỏi Đảng thì người đó phải giao lại huy hiệu Đảng cho tổ chức Đảng.

3.4 Quy định về lễ trao tặng huy hiệu Đảng

- Trang trí buổi lễ trao tặng: Khi thực hiện trao tặng huy hiệu Đảng, chi bộ phải thực hiện trang trí buổi lễ như lễ kết nạp Đảng viên: Tổ chức trang nghiêm, được trang trí nhìn từ dưới lên theo thứ tự sau đây:

 • Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”;
 • Bên trái là cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh;
 • Bên phải là ảnh Mác - Lênin
 • Tiêu đề của buổi lễ là “Lễ trao tặng huy hiệu Đảng”.

- Nội dung của buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng:

 • Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức buổi lễ là làm lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên đáp ứng điều kiện, yêu cầu;
 • Giới thiệu đại biểu tham dự;
 • Đọc quyết định tặng huy hiệu Đảng (đồng chí đại diện Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở);
 • Trao tặng huy hiệu Đảng cho Đảng viên và phát biểu ý kiến (do đồng chí thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên thực hiện);
 • Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng phát biểu ý kiến của mình và ký vào sổ tặng huy hiệu Đảng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở.
 • Chào cờ, bế mạc.

- Thành phần dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng: Toàn bộ Đảng viên. Với Đảng bộ có nhiều Đảng viên thì tất cả Đảng viên của chi bộ có Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng cùng đại diện của các chi bộ khác.

Đặc biệt, nếu Đảng viên đáp ứng điều kiện và được trao tặng huy hiệu Đảng nhưng già, yếu hoặc vì lý do sức khoẻ không thể đến dự lễ trang thì có thể tổ chức trao huy hiệu Đảng tại gia đình, đảm bảo chu đáo, trang trọng.

Tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được bao nhiêu tiền?

Về mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng cho đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở; Huy hiệu 55 ...

Bao nhiêu năm thì được nhận huy hiệu Đảng?

Tính đến ngày 25/7/2016 (ngày ban hành Quy định số 29-QĐ/TW), đảng viên có đủ 45 tuổi đảng đến dưới 50 tuổi đảng (tính theo tháng) được xét tặng Huy hiệu 45 tuổi đảng.