Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Chương trình Cử nhân Kinh tế Kế hoạch & Đầu tư của Đại học Kinh tế TP.HCM trang bị cho người học các công cụ phân tích kinh tế, kỹ năng thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, kỹ năng xây dựng các kế hoạch phát triển cho doanh nghiệp, và đặc biệt là kỹ năng để thực hiện tiếp thị cho địa phương và vùng. Điểm mạnh của chương trình là khả năng áp dụng nhanh kiến thức kinh tế vào thực tiễn. Các sinh viên tốt nghiệp đều đáp ứng tốt những đòi hỏi ngành nghề và thăng tiến cao trong công việc. Ra đời cùng thời điểm thành lập của trường đại học Kinh Tế, chuyên ngành Kế Hoạch – Đầu Tư có mạng lưới đông đảo cựu sinh viên thành đạt trong nhiều ngành nghề khác nhau từ khu vực tư cho tới khu vực công.

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Doanh nghiệp: Quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược công ty; quản trị các chiến lược chức năng chẳng hạn chiến lược marketing và chiến lược vận hành.
 • Khởi nghiệp: Thực hiện khảo sát thị trường; Đánh giá và quản lý dự án đầu tư; Đánh giá kết quả kinh doanh và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Ngân hàng: Thẩm định dự án đầu tư; Quản lý danh mục đầu tư; và Thẩm định trị giá tài sản.
 • Các sở ban ngành: Hoạch định và đánh giá tác động các chính sách kinh tế; Quảng bá địa phương/vùng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
 • Các tổ chức phi chính phủ: Đánh giá tác động các dự án kinh tế xã hội về phát triển cơ sở hạ tầng hay giảm nghèo đói do ngân hàng Phát Triển Châu Á tài trợ.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

1. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên phải hoàn tất 122 tín chỉ để hoàn tất chương trình cử nhân ngành kinh tế Kế Hoạch – Đầu Tư

2. Cấu trúc chương trình

2.1 Khối lượng kiến thức

 • Phân tích định lượng
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Đầu tư tài chính và phát triển
 • Thẩm định và quản trị dự án
 • Luật kinh doanh và đầu tư
 • Chính sách kinh tế
 • Kinh tế học

2.2 Chương trình chi tiết

THỨ TỰ TÊN HỌC PHẦN TÍN CHỈ I Học phần bắt buộc khoa Kinh Tế 23 1 Phương pháp nghiên cứu kinh tế 3 2 Kinh tế vi mô 3 3 Kinh tế vĩ mô 3 4 Kinh tế vi mô 2 3 5 Kinh tế vĩ mô 2 3 6 Thẩm định dự án 3 7 Phân tích lợi ích – Chi phí 3 8 Báo cáo ngoại khóa 2 II Học phần chính trị 11 9 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 3 10 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 11 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 III Học phần ngoại ngữ 16 13 Ngoại ngữ 1 4 14 Ngoại ngữ 2 4 15 Ngoại ngữ 3 4 16 Ngoại ngữ 4 4 IV Học phần bổ trợ 30 17 Quản trị học 3 18 Toán dành cho kinh tế và quản trị 3 19 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 20 Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu 3 21 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 22 Kinh tế lượng 3 23 Tài chính doanh nghiệp 3 24 Marketing căn bản 3 25 Nguyên lý kế toán 3 26 Luật kinh doanh 3 V Học phần bắt buộc của bộ môn Kế Hoạch Đầu Tư 21 27 Thực hành thẩm định dự án 3 28 Kế hoạch và chính sách công 3 29 Phát triển và marketing địa phương 3 30 Kinh tế phát triển 3 31 Kinh tế quốc tế 3 32 Đánh giá tác động các chương trình phát triển 3 33 Luật đầu tư 3 VI Học phần tự chọn 9 34a Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 3 34b Kinh tế bất động sản 3 35a Quản trị dự án 3 35b Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng 3 36a Kinh tế lượng ứng dụng 3 36b Đầu tư tài chính 3 37a Kinh tế học đô thị 3 37b Kinh tế công 3 37c Kinh tế môi trường 3 VII Khóa luận tốt nghiệp 10

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đang có được những bước chuyển mình đáng kể. Toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, xu hướng đầu tư theo dự án đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường. Trước tình hình đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ chuyên viên kinh tế đầu tư chuyên nghiệp nhằm tham vấn cho lãnh đạo, cho khách hàng tiềm năng. Do vậy, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư vô cùng rộng mở.

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Thông tin tuyển sinh ngành Kinh tế đầu tư năm 2021

Ngành Kinh tế đầu tư học gì?

Kinh tế đầu tư là ngành đào tạo người học trở thành những cử nhân kinh tế quản lý hoạt động đầu tư chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo ngành này cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về kinh tế, kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư. Chương trình chú trọng phát triển năng lực tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quá trình đầu tư, cụ thể là năng lực phân tích, hoạch định, thẩm định, thực thi và quản lý các dự án đầu tư, chính sách và chương trình đầu tư tại các tổ chức kinh tế-xã hội trong và ngoài nước.

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế đầu tư làm việc gì?

Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư tương đối rộng mở vì kế hoạch phát triển kinh tế và các hoạt động của một dự án, mà bất cứ hoạt động kinh tế nào cũng cần phải lên kế hoạch và lập thành dự án. Cụ thể, sinh viên ngành Kinh tế đầu tư ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí như:

– Chuyên viên về hoạt động đầu tư tại bộ phận kế hoạch, dự án trong các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, ngân hang;

– Cán bộ, chuyên viên tư vấn về đầu tư, giám sát hoạt động dự án trong công ty tư vấn đầu tư chuyên nghiệp;

– Chuyên viên tư vấn đầu tư tại trung tâm xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại các địa phương, hoặc trung ương;

– Cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế;

– Nghiên cứu viên và giảng viên trong ngành kinh tế đầu tư tại các trường đại học, các viện, học viện.

Tại sao chọn ngành Kinh tế tài chính tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam?

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp I) được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956, là một trường đào tạo đa ngành, đa bậc học, trường đại học trọng điểm quốc gia. Học viện có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tâm huyết với nghề, trên 80% giảng viên của Học viện được đào tạo tại các nước có nền khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới như: Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hà Lan…

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Từ năm 2019 đến năm 2022, Học viện triển khai dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và thể chế do WB tài trợ

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Giảng viên Học viện thường xuyên tham gia hội thảo tại nước ngoài

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngành Kinh tế đầu tư được đưa vào giảng dạy từ năm 2014 gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế đầu tư và Kế hoạch đầu tư. Cả 2 chuyên ngành này đều được thiết kế chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, kết hợp và tham khảo từ các chương trình đào tạo Kinh tế đầu tư của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

Theo học ngành này, ngoài kiến thức chuyên ngành, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng mềm, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện vì cộng đồng và giao lưu sinh viên quốc tế. Đặc biệt, sinh viên có cơ hội nhận được các suất học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài năng, học bổng quyết tâm vượt khó với tổng giá trị lên đến 30 tỷ đồng/1 năm.

Kinh tế đầu tư là học gì năm 2024

Nếu bạn yêu thích ngành Kinh tế đầu tư và yêu thích Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hãy đăng ký nguyện vọng theo các thông tin sau:

Học chuyên ngành Kinh tế đầu tư ra trường làm gì?

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận các công việc như: Chuyên viên lập và quản lý dự án đầu tư; Nhân viên tín dụng, quản trị rủi ro tại ngân hàng; Chuyên viên thẩm định, xét duyệt dự án đầu tư; Chuyên viên phân tích đầu tư; Chuyên viên hoạch định quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế từ trung ương đến địa ...

Kinh doanh quốc tế cần học những gì?

Ngành kinh doanh quốc tế học gì?.

Những nguyên tắc về quản trị đa văn hóa..

Nguyên tắc cơ bản về tài chính..

Quản trị Logistic và xuất nhập khẩu..

Phân tích chiến thuật và hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế.

Đầu tư quốc tế và phát triển kinh tế.

Luật kinh doanh quốc tế.

Marketing quốc tế.

Thương mại điện tử.

Kinh tế đầu tư thi môn gì?

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế đầu tư Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Kinh tế đầu tư: A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lý)

Kinh tế đầu tư làm việc ở đâu?

Ngành Kinh tế đầu tư đào tạo người học trở thành nhân lực chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực kinh tế đầu tư tại các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế và cả khối tư nhân.