Kinh tế khu vực 1 là gì năm 2024

 1. Trang chủ
 2. Lớp 12
 3. Địa lý

Câu hỏi:

03/08/2019 44,470

 1. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản

Đáp án chính xác

 1. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi
 1. Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng mạnh tỉ trọng ngành lâm nghiệp
 1. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Cơ cấu kinh tế là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề kinh tế và muốn hiểu rõ hơn cơ cấu kinh tế là gì, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có cái nhìn tổng quan hơn.

1. Cơ cấu kinh tế là gì?

1.1 Định nghĩa

Cơ cấu kinh tế là tập hợp mối quan hệ hữu cơ giữa ngành kinh tế, thành phần kinh tế và lãnh thổ. Căn cứ vào các chỉ số của cơ cấu kinh tế để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

Đồng thời, giúp nhà nước đưa ra các chính sách phù hợp để thúc đẩy sự cân bằng, ổn định và phát triển nền kinh tế bền vững.

1.2 Ví dụ về cơ cấu kinh tế

Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2022 so với năm 2021 tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022, do nền kinh tế được khôi phục trở lại. Trong mức tăng trưởng chung của cơ cấu kinh tế, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 5,11%; công nghiệp và đóng góp 38,24%; dịch vụ đóng góp 56,65%.

Tùy theo tình hình, chiến lược phát triển đồng thời bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên chỉ số của cơ cấu kinh tế luôn có sự thay đổi.

Kinh tế khu vực 1 là gì năm 2024
Chỉ số của cơ cấu kinh tế để phản ánh sự phát triển kinh tế của một quốc gia (Ảnh minh hoạ)

1.3 Tầm quan trọng của cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của một đất nước. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng thì không thể chỉ dựa vào một nhóm ngành mà phải phát triển cân bằng, tiên tiến và phù hợp với thời đại của đất nước.

- Cơ cấu kinh tế là giúp phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn. Nhờ đó, các ngành kinh tế có thể tập trung vào sản xuất và phát triển những sản phẩm hoặc dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, đồng thời giảm thiểu các ngành không hiệu quả hoặc không cạnh tranh được.

- Thúc đẩy sự phát triển cơ cấu kinh tế cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm và gia tăng thu nhập cho người dân. Một quốc gia có cơ cấu kinh tế phát triển tốt, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả nguồn lực trong ngoài nước.

2. Cơ cấu kinh tế bao gồm những bộ phận nào?

Kinh tế khu vực 1 là gì năm 2024
Cơ cấu kinh tế gồm có 3 bộ phận: Ngành kinh tế, thành phần kinh tế và lãnh thổ (Ảnh minh hoạ)

2.1 Cơ cấu ngành kinh tế

Cơ cấu ngành kinh tế bao gồm tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế và giữa các nhóm ngành có mối quan hệ qua lại với nhau: Nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Trong đó, ở mỗi quốc gia nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp được xem là nhóm ngành kinh tế chủ đạo, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho các ngành kinh tế khác.

Ở các nước phát triển, hầu hết tập trung mạnh mẽ vào ngành công nghiệp và dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Ngành công nghiệp và xây dựng là nhóm ngành kinh tế có sức tăng trưởng nhanh nhất và đóng góp lớn cho GDP của một quốc gia.

Đồng thời, nhóm ngành dịch vụ cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu con người.

2.2 Cơ cấu thành phần kinh tế

Cơ cấu thành phần kinh tế bao gồm: Kinh tế nhà nước, ngoài nhà nước và tư nhân.

 • Kinh tế nhà nước được quản lý và điều hành bởi cơ quan nhà nước. Trong cơ cấu kinh tế nhà nước, chính phủ tiến hành quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững cho quốc gia.
 • Kinh tế ngoài nhà nước là loại kinh tế được không thuộc quyền sở hữu, không chịu sự chi phối nào của nhà nước, các doanh nghiệp này được tự do hoạt động nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Kinh tế tư nhân là loại kinh tế được sở hữu và điều hành bởi các cá nhân, hộ gia đình hoặc các doanh nghiệp tư nhân phù hợp với nhu cầu của thị trư

2.3 Cơ cấu lãnh thổ

Cơ cấu lãnh thổ là sự phân công lao động trên các khu vực địa lý khác nhau giữa các tỉnh, thành, khu vực… Các đơn vị hành chính, dân cư, tài nguyên và văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ cấu lãnh thổ.

Căn cứ theo nguồn tài nguyên, dân cư, địa hình và khí hậu sẽ tạo ra sự đa dạng trong cơ cấu lãnh thổ. Các khu vực địa lý khác nhau sẽ có các điều kiện và tiềm năng khác nhau để phát triển các ngành kinh tế phù hợp. Dựa vào cơ cấu lãnh thổ để định hướng chính sách, đưa ra các quyết định kinh tế hiệu quả và phù hợp với đặc thù của từng khu vực địa lý khác nhau.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế của một quốc gia

Cơ cấu kinh tế được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau:

 • Các yếu tố kinh tế tổng thể: Những yếu tố kinh tế tổng thể như chính sách kinh tế, lạm phát… có thể ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế của một quốc gia.
 • Yếu tố xã hội và văn hóa: Một quốc gia có văn hóa phát triển sẽ có nhân lực, trình độ cao hơn, đóng góp cho việc phát triển kinh tế.
 • Công nghệ và hạ tầng kinh tế: Một quốc gia có công nghệ tiên tiến sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn. Cơ sở hạ tầng tốt cũng giúp thúc đẩy việc sản xuất và kinh doanh.
 • Nguồn lực lao động: Trình độ lao động và mức độ phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng, ảnh hưởng đến việc phân bố các nhóm ngành trong cơ cấu ngành kinh tế.
 • Tài nguyên tự nhiên, điều kiện địa lý và khí hậu: Một quốc gia có tài nguyên dồi dào là nguồn lợi để phát triển, tạo ra sức mạnh kinh tế. Điều kiện địa lý và khí hậu thuận lợi là tiềm năng cho các ngành kinh tế như nông nghiệp hoặc du lịch.

Kinh tế khu vực 1 là gì năm 2024
Cơ cấu kinh tế bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau (Ảnh minh hoạ)

4. Những thách thức và cơ hội trong việc cải thiện cơ cấu kinh tế

Việc cải thiện cơ cấu kinh tế đồng nghĩa với việc phải đối mặt với một số thách thức và cơ hội.

 • Những thách thức:

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc cải thiện cơ cấu kinh tế là sự khác biệt về mức độ phát triển giữa các khu vực. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về tài nguyên, cơ sở hạ tầng, và nguồn nhân lực giữa các khu vực.

Một thách thức khác là việc đối phó với các sự biến động trong nền kinh tế toàn cầu. Việc tham gia vào kinh tế toàn cầu mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức như sự cạnh tranh khốc liệt, rủi ro tài chính và khả năng thích ứng với các thay đổi kinh tế toàn cầu.

 • Về cơ hội:

Một trong những cơ hội quan trọng nhất đó là xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, có khả năng chuyển đổi sang các ngành công nghiệp cao cấp, tăng cường năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Việc cải thiện cơ cấu kinh tế cũng đem lại cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy xuất khẩu, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo ra các sản phẩm chất lượng và gia tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, còn tạo ra nhiều việc làm cho người dân. Khi các ngành công nghiệp mới được phát triển, nhu cầu về nhân lực cũng tăng lên, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Khu vực 1 là gì trong kinh tế?

Khu vực 1 (KV1):Bao gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. Được ưu tiên 0.75 điểm.

Khu vực 1 2 3 trong địa lý là gì?

Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế - Cơ cấu kinh tế gồm 3 nhóm: Nông – lâm – ngư nghiệp (khu vực I), công nghiệp - Xây dựng (khu vực II) và dịch vụ (khu vực III). - Cơ sở hình thành: Hình thành trên cơ sở chế độ sở hữu bao gồm nhiều thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.

Cơ cấu kinh tế khu vực 1 là gì?

Khu vực thứ nhất của nền kinh tế hay khu vực/lĩnh vực sản xuất sơ khai là một bộ phận của nền kinh tế, bao gồm các hoạt động biến đổi tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm sơ khai. Những sản phẩm này là nguyên liệu cho các ngành kinh tế khác.

Cơ cấu kinh tế là tập hợp những gì?

Cơ cấu kinh tế là tập hợp mối quan hệ hữu cơ giữa ngành kinh tế, thành phần kinh tế và lãnh thổ. Căn cứ vào các chỉ số của cơ cấu kinh tế để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Đồng thời, giúp nhà nước đưa ra các chính sách phù hợp để thúc đẩy sự cân bằng, ổn định và phát triển nền kinh tế bền vững.