Lời khai thị của hòa thượng tuyên hóa mp3 năm 2024

  • KINH ĐỊA TẠNG(EARTH STONE KING SUTRA)

Lời khai thị của hòa thượng tuyên hóa mp3 năm 2024

Pháp thoại: HT Tuyên Hóa giảng về 'KINH THỦ LĂNG NGHIÊM' (The Dharma talk about MANTRA by Master Hsuan Hua)

  • KINH THỦ LĂNG NGHIÊM(LĂNG NGHIÊM SUTRA)

Lời khai thị của hòa thượng tuyên hóa mp3 năm 2024
.jpg)

Pháp thoại: HT Tuyên Hóa giảng về 'KHAI THỊ 1'

(The Dharma talk about DHARMA 1 by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about DHARMA 2 by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about DHARMA 3 by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about DHARMA 4 by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about DHARMA 5 by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about DHARMA 6 by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about DIAMOND SUTRA by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about LOTUS IN SPRING by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about GREAT COMPASSION MANTRA by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about GREAT COMPASSION SUTRA by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about WESTERN PURE LAND by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about UNIVERSAL DOOR SUTRA by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about TEN DIRECTIONS by Master Hsuan Hua)

(The Dharma talk about 42 CHAPTERS SUTRA by Master Hsuan Hua)

Lời khai thị của hòa thượng tuyên hóa mp3 năm 2024

Khai Thị (Trọn Bộ, 6 Phần) (Rất Hay) - Hòa Thượng Tuyên Hóa

13/01/2012 46k 1 0 1 Người đăng: thienthong

Các phần khác : Phần 1 2 3 4 5 6

Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Share

Báo cáo video này

My playlists

Sorry, only registred users can create playlists.

ph.tinhtong.vn

  • MP3
  • Văn Bản
  • Audio Youtube
  • Video
  • Hình ảnh
  • Tìm kiếm
  • Liên hệ

HT Tuyên Hóa DPA đọc

2.822

Lời khai thị của hòa thượng tuyên hóa mp3 năm 2024

Khai Thị 06 Tác giả: HT. Tuyên Hóa Người đọc: Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Nam Trung, Bảo Châu, Kiều Hạnh

Zip