Lý luận và phương pháp dạy học hóa học năm 2024

Lý luận và phương pháp dạy học hóa học năm 2024

Nội dung Text: Giáo trình Phương pháp dạy học hóa học: Phần 1

 1. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 2. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 3. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 4. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 5. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 6. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 7. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 8. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 9. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 10. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 11. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 12. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 13. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 14. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 15. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 16. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 17. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 18. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 19. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om
 20. ww w. da yk em qu ynh on.u co z.c om

Applying Technical Science Process in Teaching STEM Topics under Model School with Production Practice...

Phương pháp dạy học Hóa học Đặng Thị Thuận An - 21 Tháng Mười Một, 2023

Dang Thi Thuan An- University of Education – Hue University, VietnamHuynh Van Son- HCMC University of Education, VietnamPham Ngoc Son- Hanoi Metropolitan University, VietnamNguyen Mau Duc- Hanoi National University of Education, Vietnam

Read more

Giới thiệu giáo trình “Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên”

Phương pháp dạy học Hóa học Đặng Thị Thuận An - 2 Tháng Mười Hai, 2022

Trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô, bạn đọc cuốn Giáo trình "Phương pháp dạy học môn Khoa học tự nhiên" được biên soạn bởi nhóm tác giả là Giảng viên...

Read more

Lý luận và phương pháp dạy học hóa học năm 2024

Giáo trình thực hành: Thí nghiệm Hóa học ở trường phổ thông

Phương pháp dạy học Hóa học Đặng Thị Thuận An - 20 Tháng Bảy, 2021

Giáo trình này được viết bởi TS. GVC Đặng Thị Thuận An, Khoa Hóa học, Trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Huế - Đại học Huế.Giáo trình này được...

Read more

Lý luận và phương pháp dạy học hóa học năm 2024

CHƯƠNG 2: VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU...

Phương pháp dạy học Hóa học Đặng Thị Thuận An - 7 Tháng Tám, 2020

1. NHIỆM VỤ CỦA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG1.1. VAI TRÒ CỦA HOÁ HỌC VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI:(Sinh viên...

Read more

Lý luận và phương pháp dạy học hóa học năm 2024

CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÍ LUẬN DẠY...

Phương pháp dạy học Hóa học Đặng Thị Thuận An - 7 Tháng Tám, 2020

1. LÍ LUẬN DẠY HỌC HÓA HỌC LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA KHOA HỌC GIÁO DỤC:Khoa học giáo dục bao gồm rất nhiều ngành khác nhau: