national happy birthday jeff weiss day là gì - Nghĩa của từ national happy birthday jeff weiss day

national happy birthday jeff weiss day có nghĩa là

.

Thí dụ

Wow tôi chắc chắn làm tình Jeff Weiss!
Tôi cũng vậy, tôi rất vui vì nó Chúc mừng sinh nhật quốc gia Jeff Weiss Day!