Quyển sách đọc tiếng anh là gì năm 2024

B: I read books almost every night before I go to bed. (Tôi đọc sách vào hầu hết các buổi tối trước khi đi ngủ)

A: What’s your favorite type of book? (Thể loại sách yêu thích của bạn là gì?)

B: I love reading about different cultures. (Tôi thích đọc sách về các nền văn hóa khác nhau)

A: What can you learn from books? (Bạn học được gì từ những quyển sách?)

B: Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends. (Sách có thể mở mang tầm nhìn của tôi về hàng ngàn thứ về thế giới, và sách là bạn tốt nhất của tôi)

A: Where do you read books? (Bạn đọc sách ở đâu?)

B: I read books at home, sometimes in the library. (Tôi đọc sách tại nhà, thỉnh thoảng ở thư việc)

A: What’s the most interesting book you have ever read? (Quyển sách nào bạn đã đọc mà thấy thú vị nhất?)

B: I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999. (Tôi nghĩ đó là Nepal, một cuốn sách viết về đất nước Nepal, xuất bản vào năm 1999)

A: How long does it take you to finish a book? (Bạn đọc một cuốn sách hết bao lâu?)

B: Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book. (nó phụ thuộc vào độ dài của cuốn sách, nhưng tôi thường mất 1 tuần để đọc một cuốn sách 300 trang)

A: Do you usually bring books with you when you travel? (Bạn có thường mang theo sách khi đi du lịch không?)

B: Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill time. (Tôi có, khi tôi tại sân bay hoặc bến xe buýt, tôi đọc sách để giết thời gian)

A: Is there any bookstore or library in your area? (Có tiệm sách nào hoặc thư viện ở khu vực của bạn không?)

B: Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away. (Thật không may là khong có cái nào gần nhà tôi. Cái gần nhất cách nhà tôi 3 km).

FILE AUDIO CỦA ĐOẠN HỘI THOẠI TRÊN

Xin vui lòng nghe file audio của đoạn hội thoại tại đây.

Phil Connect cam kết hỗ trợ học viên tất cả các thủ tục liên quan đến du học tiếng Anh tại Philippines và không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Hãy liên hệ với Phil Connect để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!

I know that I read this somewhere, but where?

Bạn không cần mua quyển sách nào để học khoá học này.

You do not need to purchase a textbook for this class.

Đây là một quyển sách viết theo phong cách mình yêu thích.

My kind of book, written my favorite way.

Lần này, tôi giới thiệu quyển sách này với các bạn:

Alexis đã tặng anh quyển sách của ông ta, nhưng anh vẫn chưa đọc.

Quyển sách này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng đó.

This guidebook is designed to contribute to this vital objective.

Quyển sách này dành cho bất kỳ ai có mơ ước trở thành Luật sư.

This is a book for anyone who dreams of becoming a book collector.

Quyển sách nhỏ màu vàng này đã được dịch ra hơn 200 thứ tiếng.

This small yellow booklet has been translated into more than 200 languages.

Kết quả: 7940, Thời gian: 0.0196

Tiếng việt -Tiếng anh

Tiếng anh -Tiếng việt

—was nowhere in sight, probably tucked away in the library selecting reading material for Aunt— That was it!

Thật ra, có hai cuốn sách tự chọn trong danh mục sách đọc ở phần này đều viết về đạo đức.

I have -- actually, the two optional readings I have on this part of the reading list are both about morality.

Đừng đọc sách và bắt chước theo; hãy đọc sách và học hỏi.

Don’t read a book and be a follower; read a book and be a student.

Bạn có thể đọc sách từ Google Play trên hầu hết các thiết bị đọc sách điện tử.

You can read books from Google Play on most e-readers.

Tôi chậm chạp lật các trang sách, đọc nhanh các bài viết và đọc các lời chú thích bên dưới các bức ảnh, nếu có.

I began slowly turning pages, scanning the articles and reading the photo captions wherever one was provided.

Thầy đọc và nói: ‘Sách này đọc thú vị!

He read it to himself and said, ‘This is interesting!

Cuốn sách được đọc rộng rãi trong giới Lầu Năm Góc và đưa vào danh sách các sách quân sự nên đọc.

The book is widely read in Pentagon circles and included in military reading lists.

Lần đầu tiên đọc sách này, tôi đọc chỉ trong một đêm!

I first read it through in just one night!

Dù cha không có thói quen đọc sách, nhưng với sách ấy cha đọc cho đến tối khuya.

Dad, who rarely read anything, read that book late into the night.

Hai hoặc ba người công bố thành thục thảo luận giá trị của sách và cách đọc sách.

Two or three capable publishers discuss the value of the book and how it can be used.

Thus, we can say: • Angela thích mua sách. • Angela thích đọc sách.

Angela really likes to read books. --;.

Việc dành thời gian đọc sách cho bé nghe cho thấy rằng đọc sách là một kỹ năng đáng để học tập .

Spending time reading to your baby shows that reading is a skill worth learning .

Tôi bắt đầu đọc ở phần đầu cuốn sách và đọc mỗi ngày.

I started at the beginning of the book and read every day.

Hai người truyền giáo đã truyền tải sứ điệp của họ và đưa cho người mẹ một cuốn sách để đọc—Sách Mặc Môn.

The missionaries delivered their message and handed a book to the mother to read—the Book of Mormon.

(Vỗ tay) Vì trong nhiều năm, chúng ta vừa lái xe, vừa nhắn tin, trang điểm, cạo râu, đọc sách thật sự đọc sách đó có thể là tôi.

(Applause) Because for years, we have been driving while texting, putting on makeup, shaving, reading actually reading that would be me.

Cùng với Mac OS X 10.7 Lion, Apple phát hành Safari 5.1 cho cả Windows và Mac vào 20/7/2011, với các chức năng mới ' Danh sách đọc và duyệt web nhanh hơn.

Together with Mac OS X 10.7 Lion, Apple released Safari 5.1 for both Windows and Mac on July 20, 2011, with the new function 'Reading List' and a faster browsing experience.

Bạn có thể đọc sách trên iPad hoặc máy tính bảng , nhưng thiết bị đọc sách điện tử thì giá cả rẻ hơn .