Chủ đề: billy cyrus

Có 6 bài viết

billy cyrus là gì - Nghĩa của từ billy cyrus
billy cyrus là gì - Nghĩa của từ billy cyrus

billy cyrus có nghĩa làMột ca sĩ đồng quê không có tài năng nổi tiếng với bài hát Achy Breaky Heart đó. Được sử dụng để phát triển một trong những mullets ...

billy bush là gì - Nghĩa của từ billy bush
billy bush là gì - Nghĩa của từ billy bush

billy bush có nghĩa làMột lỗ đít tự chính nghĩa, người nghĩ rằng anh ta tốt hơn những người khác.Một người ghét người khác vì anh ta ghen tuông về những ...

billy mays là gì - Nghĩa của từ billy mays
billy mays là gì - Nghĩa của từ billy mays

billy mays có nghĩa làMột người đàn ông tác động văn hóa không được nhận ra cho đến khi anh ta qua đời. Có thể là người đàn ông duy nhất trên thế giới ...

billy bong thornton là gì - Nghĩa của từ billy bong thornton
billy bong thornton là gì - Nghĩa của từ billy bong thornton

billy bong thornton có nghĩa làBilly Bong Thornton là tên của hooka được sử dụng trong phim nửa nướng.Hooka xinh đẹp này chỉ được sử dụng khi cả bốn người ...

oh billy là gì - Nghĩa của từ oh billy
oh billy là gì - Nghĩa của từ oh billy

oh billy có nghĩa là một vị trí chung chấm than, chứng minh chủ yếu là mất tinh thần hoặc không hài lòng với một tình huống. Xem thêm Đụ lợn với một cây ...

billy club là gì - Nghĩa của từ billy club
billy club là gì - Nghĩa của từ billy club

billy club có nghĩa là một câu lạc bộ gỗ hoặc truncheon (chẳng hạn như mang của cảnh sát ở Anh) Ví dụ anh ta đã đánh vào lưng đầu với một billy câu ...