Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

Câu 5 trang 13 SGK Tin học 11

Đề bài

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Lời giải chi tiết

Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và có độ dài khác nhau:

tinhoc

tin_hoc_2007

hanoi2007

Lưu ý: Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:

- Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới;

- Không bắt đầu bằng chữ số;

Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal không quá 127 kí tự:, Free Pascal không quá 255 kí tự).

Tuy nhiên, tên không nên đặt quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên đó.

Loigiaihay.com

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Câu 6 trang 13 SGK Tin học 11

  Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Câu 4 trang 13 SGK Tin học 11

  Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Câu 3 trang 13 SGK Tin học 11

  Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Câu 2 trang 13 SGK Tin học 11

  Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Câu 1 trang 13 SGK Tin học 11

  Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Lý thuyết: Một số kiểu dữ liệu chuẩn trang 21 SGK Tin học 11

  Dữ liệu là thông tin đã mã hóa trong máy tính. Dữ liệu sau khi tập hợp lại và xử lý sẽ cho ta thông tin.

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Câu 5 trang 35 SGK Tin học 11

  Để tính diện tích S của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?

 • Tên trong Pascal không quá bao nhiêu ký tự

  Lý thuyết: Cấu trúc lặp trang 42 SGK Tin học 11

  Cấu trúc lặp là một điều khiển thực hiện công việc lặp đi lặp lại khi chưa đủ số lần lặp hoặc khi một điều kiện nào đó còn đúng.