voile là gì - Nghĩa của từ voile

voile có nghĩa là

Một khối u không mỉa mai mỡ lợn Resembels một con sóc và luôn ẩn nấp trong nền.Xem ra hoặc họ có thể giúp bạn!

Ví dụ

"Cuối cùng Đêm, Rob đang là một Voil như vậy." "Dừng Voiling trên tôi!"

voile có nghĩa là

Một thằng ngốc nghĩ rằng rằng cuộc sống sẽ đi theo cách của mình, và khi nào nó không phải là anh ta sẽ cơn thịnh nộ tại những người làm cho nó theo cách đó.

Ví dụ

"Cuối cùng Đêm, Rob đang là một Voil như vậy."