weaving some yarn là gì - Nghĩa của từ weaving some yarn

weaving some yarn có nghĩa là

Đây là một khi một số lỗ đít dài sẽ không ngừng kể một câu chuyện ngu ngốc nào đó, thường quấn quanh cái mông quan trọng của anh ấy/cô ấy. Câu chuyện mà họ kể bị kéo vào những gì có vẻ như là một vĩnh cửuthật may mắn khi được nghe. Câu chuyện cao là một thực tế rất phổ biến tại A.A.và N.A.Các cuộc họp, trong đó các nơi này cung cấp cho "công cụ" một hộp xà phòng để đứng và giảng.

Thí dụ

Người nói tại Cuộc họp đã dệt một số sợi về cuộc sống nhàm chán của anh ta.