Bài kiểm tra toán lớp 4 tuần 20

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4: Tuần 20 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 4, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 19

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 20

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Phân số được đọc là:

 1. Bốn phần hai mươi chín
 1. Bốn hai chín
 1. Bốn và hai mươi chín
 1. Hai chín phần bốn

Câu 2: Thương 5 : 9 được viết dưới dạng phân số là:

Câu 3: Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

Câu 4: Phân số nào dưới đây bằng với phân số ?

Câu 5: Chia đều 7l dầu vào 15 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít dầu?

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Viết

Đọc

Bốn phần bảy

Hai mươi tư phần ba mươi sáu

Chín phần năm

Bài 2: Viết các thương sau dưới dạng phân số:

Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 5: Chia đều 6kg gạo vào 12 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 20

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: D

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

Viết

Đọc

Bốn phần bảy

Mười lăm phần mười hai

Hai mươi tư phần ba mươi sáu

Bốn phần mười ba

Chín phần năm

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

Số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi là:

6 : 12 = (kg)

Đáp số: kg gạo.

--

Trên đây, GiaiToan.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4: Tuần 20. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 4 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 4.

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) như là phiếu kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Toán 4.

Bài kiểm tra toán lớp 4 tuần 20

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Tuần 20 - Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chọn đáp án sai:

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

Câu 3. Cho .Gía trị của x là:

 1. x = 1
 1. x = 2
 1. x = 3
 1. x = 4

Câu 4. Chọn đáp án sai:

Câu 5. Đáp án nào sau đây gồm hai phân số bằng nhau:

Câu 6. Chia đều 5 lít sữa vào 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

 1. 2
 1. 5
 1. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 2 (2 điểm) Viết 4 phân số bằng phân số mà có mẫu chẵn.

Câu 3 (2 điểm) Khi nhân cả tử và mẫu của 1 phân số với 7 ta được phân số . Tìm phân số đó.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

1. 12 4. 2

2. 63 5. 25

3. 3 6. 9

Câu 2 (2 điểm)

Câu 3(2 điểm)