Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ngày tải lên : 07/07/2013, 01:26

... chỉnh các bài tập đ chữa. Tiết sau tiếp tục ôn tập chương III. ôn tập chương III ôn tập chương III I. Ôn tập vẽ cung - Liên hệ giữa cung, dây, đường kính: II. Ôn tập vẽ góc với ... = 90 o 2 1 ACB = Bax = sđ AB 2 1 O x A C B Hình vẽ * Tiếp tục ôn tập các định nghĩa, định lý, dấu hiệu nhận biết công thức của chương III. * Bài tập về nhà: 92 , 93 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 ... AB = sđ AE + E ôn tập chương III I. Ôn tập vẽ cung - Liên hệ giữa cung, dây, đường kính: II. Ôn tập vẽ góc với đường tròn: III. Ôn tập vẽ tứ giác nội tiếp đường tròn. Bài tập: Cho (O) và dây...

 • 15
 • 1.4K
 • 7
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn tập chưong III đại số 10

Ngày tải lên : 11/06/2013, 01:26

... nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trường THPT Đức Trí 2 Năm học: 2008-20 09 Giáo án đại số 10 cơ bản Giáo viên: Dương Minh Tiến Bài tập ôn chương III Tiết 26, Tuần 13 I.MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: - Phương trình ... bức tường. - Ta cần tìm hai phương trình: 7/t 1 + 4/t 2 = 5 /9 4/t 1 + 4/t 2 = 4 /9 – 1/18 - Các nhóm thực hiện và thuyết trình. 4. Bài tập về nhà: Bài 13 trang 71. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trường ... Giáo án đại số 10 cơ bản Giáo viên: Dương Minh Tiến _Phân công các nhóm: + Nhóm 1, 3: câu a + Nhóm 2, 5: câu b + Nhóm 4, 6: câu c _Các...

 • 3
 • 2.8K
 • 29
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn Tập Chương 1 Đại Số 9

Ngày tải lên : 06/07/2013, 01:27

... 223 2 223 2 − + + 28− 28 CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 4 CÂU 38 Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào ô vuông: a. 6 b. c. d. 3 220 3 53 3 35 3 3 20.2 3 52 3 3 2 200 3 33 < < = > ... là…………… D. Số âm b ………………………………………. Đ. Với số không âm a, số được gọi là …………………………………………………. Hai số đối nhau số x sao cho x 2 = a avàa − căn bậc hai số học của a chính nó ( 0 ) không có căn ... các số không âm, ta có thể ………………………………………………………. …………………………………………… …… b.Muốn nhân các căn thức bậc hai của các số không âm, ta có thể …………… …………… c. Muốn chia căn bậc hai của số a không...

 • 43
 • 4.6K
 • 26
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn tập chương I (Đại số 9)(Trò chơi:Chinh phục đỉnh Tam Đảo)

Ngày tải lên : 08/07/2013, 01:26

... hoạ chuyên đề môn toán cụm 2 sử dụng power point soạn giảng đại số 9 tháng 10/2008 Môn: Đại số 9 Tên bài: Tiết 17 ôn tập chương i Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Mạnh 07/ 09/ 13 29 Gói câu hỏi ... biết 5x 1 79. 1 79 + ( ) 603532 + 8641 79) 1 79) (1 79( 2 ===+= 5 5 )5)(5( 5 )5( 22 = + + = + = x x xx x x 12 5 144 25 == 156152156 =+= 14525 653 6545352 ==+=+ =+ = xxx x xxx )7)(7( += xx 07/ 09/ 13 13 Câu ... 07/ 09/ 13 39 Gói câu hỏi 30 điểm Câu hỏi 4 Quay về Đáp án Cho 1 3 + + = a a M Tìm các số nguyên a để M là số nguyên 07/ 09/ 13 21 Gói câu hỏi 10 điểm Câu hỏi 3 Quay...

 • 41
 • 1.4K
 • 11
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn tập chương I đại số 9

Ngày tải lên : 26/07/2013, 01:27

... là cn bậc hai số học của số a không âm? a) Nếu CBHSH của một số là thỡ số đó là: A. B. 8 C. Không có số nào b) = -4 thỡ a bằng: A. 16 B. -16 C. Không có số nào 8 22 a Bài tập trắc nghiệm )0vớia( ax 0x ax 2 = = ... sau tiếp tục ôn tập chương i 1.Tip tc ụn lý thuyết và các công thức biến đổi căn thức 2. Ôn tập các bài tập của các dạng toán + Chứng minh đẳng thức (Bài 75 SGk. Bài 98 ;105 sách bài tập) + Giải ... 64.343 64.7. 49 8.7 56 ) 567 567 7.81 9 9 567 ) 21, 6. 810. 11 5 21,6.810.(11 5)(11 5) 21, 6.10.81.16.6 216.81.16.6 36.6.6.81.16 36.36 .9. 9.4.4 36.36 .9. 4 .9. 4 36.36.36.36 (36) 36 1 296 a b = = =...

 • 17
 • 1.3K
 • 7
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Tư liệu khác

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn tập Chương 1 Đại số 9

Ngày tải lên : 08/09/2013, 03:10

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP “THEO CHƯƠNG & BÀI SGK” TRÍCH TỪ CÁC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CỦA CÁC TỈNH THÀNH 1. Ôn tập chương 1: Căn thức bậc hai (Đại Số 9) Bài 1: a) Rút gọn biểu thức: ... Long An: 20 09- 2010) Bài 9: a) Tính 9 4+ b) Rút gọn biểu thức A= 1 1 1 1 x x x x x x    + − + −  ÷ ÷  ÷ ÷ + −    với 0; 0x x≥ ≠ (Đề thi vào lớp 10, Hà Giang(Đợt 2): 20 09- 2010) Bài ... Hải Dương: 20 09- 2010) Bài 6: Cho biểu thức : M = 1 1 1 1 1 1a a a  ữ ữ + a, Rỳt gọn biểu thức M. b, Tính giá trị của M khi a = 1 9 (Đề thi vào lớp 10, Hà Giang: 20 09- 2010) Bài...

 • 3
 • 7.3K
 • 182
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Tư liệu khác

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn tập chương III: Đại Số 8

Ngày tải lên : 14/09/2013, 15:10

... và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số. - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết. - Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải phương trình. Bước ... -7 b) c) )2( 21 2 2 − =− − + xxxx x Bài tập1 : Giải các phương trình sau: B Phần bài tập: Phạm Cường - Him Lam - TP Điện Biên A Phần lí thuyết PT Đưa được về dạng ax + b = 0 ? Số nghiệm của phương trình ... điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận. ? Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình? Phạm Cường - Him Lam - TP Điện Biên H­íng dÉn ôn tập về nhà: + Cỏc dng phng trỡnh...

 • 11
 • 6.4K
 • 31
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Ôn tập chương IV - Đại số 9

Ngày tải lên : 14/09/2013, 20:10

... m B. m 4 9 4 9 ≥ 4 9 ≤ 4 9 D. m < 4 9 175436 291 0820 191 817161514131211212827 HÕt giê 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827 HÕt giê 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827 HÕt ... giờ 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 29 Hết giờ Hết giờ Tiết 64 : Ôn tập chương IV I>Lí thuyết * Môn : Toán 9 * GV ... 2. Hai số có tổng bằng S và tích bằng P là nghiệm của phương trình x 2 Sx + P = 0 ( Điều kiện để có hai số : S 2 4P 0 ) Tiết 64 : Ôn tập chương IV I>Lí thuyết Tiết 64 : Ôn tập chương...

 • 12
 • 2.4K
 • 14
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

Ngày tải lên : 26/09/2013, 21:10

... I. ễn lý thuyt: Cỏc khỏi nim c bn: ã Nờu nh nghĩa căn bậc hai số học của số a không âm? Căn bậc hai số học của số a không âm là số x khi x ≥ 0 Và x 2 = a a x = ⇔    x 0 ≥ x 2 = a Nêu ... Tiết 16 Đại số 9 : ễN TP CHNG I CN BC HAI - CN BC BA ã Cỏc ni dung chính: I. Ôn tập lý thuyết: 1/ Các khái niệm cơ bản 2/ Các phép biển đổi biểu thức chứa căn bậc hai II. Bài tập vận dụng ... >0) Nêu các công thức đưa thừa số vào trong dấu căn, đưa thừa số ra ngoài dấu căn? 2 3 / = A B A B 2 4 / =A B A B 2 A B A B = − ≥ (Với B 0) ≥ (Với A 0 ) ≥ (Với A < 0 và B 0) Nêu các công thức...

 • 11
 • 2.4K
 • 8
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

tiết 49.Ôn tập chương III. Đại số 7

Ngày tải lên : 16/10/2013, 22:11

... Cây đa tân trào Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc Tiết 49 Ôn tập chương III I .Ôn tập về lý thuyết: 1.Muốn điều tra về một dấu hiệu nào đó, em phải làm những việc gì ... tần số ? Trả lời:Tổng các tần số đúng bằng tổng số các đơn vị điều tra (N) 6. Bảng tần số gồm những cột nào ? Trả lời: Bảng tần số gồm những cột: giá trị (x) và tần số (n) Giá trị (x) Tần số ... 2.Bài tập 2: (Bài tập trắc nghiệm) Điểm kiểm tra Toán của một lớp 7 được ghi trong bảng sau: 6 5 4 7 7 6 8 5 8 3 8 2 4 6 8 2 6 3 8 7 7 7 4 10 8 7 3 5 5 5 9 8 9 7 9 9 5 5 8 8 5 9 7 5 5 Chọn...

 • 11
 • 9.2K
 • 21
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Hóa học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHƯƠNG III-ĐẠI SỐ 8

Ngày tải lên : 01/07/2014, 08:36

... đường AB . ĐỀ SỐ 3 I/ Câu hỏi trắc nghiệm : 1 : Phương trình nào sau đây có tập nghiệm S = ∅ a. x 2 +1 = 0 b. 2x +3 = 2( x -1 ) c. 4x +5 = 5 d. câu a và b 2 : S = { 2 ; -3 } là tập nghiệm ... Giải các phương trình : 1) 3(x – 2 ) = 7 (10 – 4x ) 2) 12 12 2 16 3 32 4 5 − + − = − − + xxxx 3) 9 6 3 1 3 3 2 − = + + − x xx Bài 2 :Một xe Ôtô đi từ A đến B với vận tốc 50 hkm , rồi từ B ... 0 1-x 3 x 1 =− là : a) x ≠ 0 b) x ≠ 1 c) x ≠ 0 và x ≠ 1 d) x ≠ 0 hoặc x ≠ 1 6) Phương trình 0x = 27 có tập nghiệm : a) S = ∅ b) S = { } 0 c) S = { } 27 d) S = R II) Bài toán: Bài 1 : Giải các...

 • 3
 • 1.3K
 • 43
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

DE CUONG ON TAP CHUONG IV DAI SO 9

Ngày tải lên : 04/07/2014, 00:00

... giá trị là: A, 29 B, 19 C.4 D.16 15/ Cho hàm số y= - 2 2 x . Kết luận nào sau đây là đúng : A.Hàm số luôn luôn đồng biến 3 Bài 5 :Cho các hàm số y = - 2x 2 có đồ thị là (P) và hàm số y = -3x +m ... 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ LỚP 9 A/ PHẦN TRẮCNGHIỆM KHÁCH QUAN 1/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y= - 2 2 x là: A.(-2:2) B.(2:2) C.(3:-3) D.(-6:-18) 2/ ... D.4 8/PTBH :x 2 +3x - 5=0.Biểu thức x 1 2 +x 2 2 có giá trị bằng : A.16 B. -1 C. 19 D.4 9/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y= 2 2 x có tung độ bằng 2 thì có hòanh độ là : A 2 B.2 C.2 hoặc -2 D.4 hoặc...

 • 3
 • 2.3K
 • 39
 1. Giáo án - Bài giảng
 2. Toán học

Bài tập chương 3 toán đại 9 violet năm 2024

Tiết 64: Ôn tập chương IV (Đại số 9)

Ngày tải lên : 14/07/2014, 21:00

... bài tập (sgk) Dạng về đồ thị Hàm số y = ax 2 , (a 0) Bài tập 54, 55 Dạng về giải Ph ơng trình bậc hai ax 2 + bx + c = 0, (a 0) Bài tập 56, 57, 58, 59 Dạng về vận dụng Hệ thức Vi-et Bài tập ... N và Ntheo công thức: Hàm số y = ax 2 , (a 0) Hệ thức Vi-et và ứng dụng Ph ơng trình bậc hai ax 2 + bx + c = 0, (a 0) Những kiến thức cơ bản Tiết 64 Ôn tập ch ơng IV Hàm số y = ax 2 , ... Hàm số y = ax 2 , (a 0) Hàm số y = ax 2 có đặc điểm gì ? a > 0 x y a < 0 x y Hàm số nghịch biến khi x < 0 , đồng biến khi x > 0 GTNN của hàm số bằng 0 khi x = 0 Hàm số đồng...