Bài tập môn đo lường điện có lời giải năm 2024

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Cở sở kỹ thuật đo lường mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

2. Slide bài giảng môn học

Ở đây mình chỉ minh hoạ môt chương, chi tiết toàn bộ các chương các bạn xem trong thư mục bên dưới.

3. Bài tập môn

4. Đề thi môn Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Trong thư mục bao gồm đề thi và đáp án. Ở đây mình chỉ minh hoạ đề thi

5. Tài liệu thí nghiệm

6. Tài liệu ôn tập

Trong thư mục này bao gồm nhiều tài liệu khác nhau như tài liệu bài tập về dao động đồ, phân tích vẽ dao động đồ, tài liệu tổng hợp kiến thức,… Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

Cuốn sách Bài tập đo lường điện này đưa ra các bài toán đo lường điện, cụ thể là đo dòng điện, điện áp, các thông số của điôt, tramitor, v.v.. Đặc biệt đưa ra phương pháp đo các tín hiệu điện nhờ thiết bị dao động kế điện tử. Trong phần phụ lục đưa ra các đặc tính kỹ thuật của các dụng cụ được sử dụng khi giải bài toán.

Với cuốn sách này giúp sinh viên hiểu sâu về các môn học đo lường điện, đo lường nhiệt, kỹ thuật điện, v.v... Khi sử dụng sách, sinh viên cần nhớ rằng các bài giải các bài toán không phải là duy nhất, mà chỉ là mẫu cho các bài toán tương tự.

Bộ đếm trục là một thiết bị quan trọng để hệ thống điều khiển tín hiệu đường sắt hoạt động an toàn và chính xác. Hiện nay thiết bị đếm trục nhập khẩu được dùng phổ biến trong hệ thống tín hiệu đường sắt, bài báo này đưa ra giải pháp chế tạo thiết bị đếm trục sử dụng cho đường sắt Việt nam. Nguyên lý của cảm biến dựa vào sự thay đổi từ thông qua cuộn thu khi bánh tàu đi qua cảm biến, mạch xử lý tín hiệu căn cứ vào biên độ và pha điện áp từ cuộn thu nhận dạng trạng thái của bánh tàu chiếm dụng vùng không gian đặt cảm biến. Cảm biến và mạch xử lý đã được chế tạo và thử nghiệm trên một số tuyến thuộc đường sắt Việt nam, kết quả cho thấy ngưỡng giữa trạng thái có tàu và không có tàu được phân biệt rõ ràng. Giá trị đếm trục được truyền về trung tâm điều khiển qua mạng truyền thông CAN độ tin cậy cao. Ứng dụng của thiết bị chế tạo có thể được dùng cho ga điện khí tập trung, hệ thống tự động cảnh báo đường ngang, hệ thống đóng đường tự động

Trong bài báo này, đặc trưng hình học của các đa diện SiOx và MgOn trong hệ Mg2SiO4 rắn theo áp suất khác nhau được mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử. Cấu trúc của hệ Mg2SiO4 rắn được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm cặp và phân bố góc liên kết. Kết quả phân tích cho thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa hàm phân bố xuyên tâm cặp Si-Si, Mg-Mg và phân bố góc liên kết Si-O-Si, Mg-O-Mg tương ứng. Sự thay đổi đặc trưng của hàm phân bố xuyên tâm cặp Si-Si, Mg-Mg theo áp suất cũng được thảo luận chi tiết.

Công trình này công bố kết quả nghiên cứu cấu trúc, độ bền và bản chất liên kết hóa học của các cluster silic pha tạp Si2M với M là một số kim loại hóa trị I bằng phương pháp phiếm hàm mật độ tại mức lý thuyết B3P86/6-311+G(d). Theo kết quả thu được, đồng phân bền của các cluster pha tạp Si2M có cấu trúc tam giác cân, đối xứng C2v và tồn tại hai trạng thái giả suy biến có cùng độ bội spin (A1 và B1). Kết quả thu được cho thấy liên kết Si-M được hình thành chủ yếu từ sự chuyển electron từ AO-s của các nguyên tử Li, Na, K, Cu, Cr sang khung Si2 và sự xen phủ của các AO-d của nguyên tử Cu, Cr với AO của khung Si2. Kết quả nghiên cứu các cluster Si2M (M là Li, Na, K, Cu, Cr) cho ra kết luận rằng cluster Si2Cr là bền nhất.

TÓM TẮT: Rút gọn thuộc tính là bài toán quan trọng trong bước tiền xử lý dữ liệu của quá trình khai phá dữ liệu và khám phá tri thức. Trong mấy năm gần đây, các nhà nghiên cứu đề xuất các phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng quyết định gốc theo tiếp cận tập thô mờ (Fuzzy Rough Set FRS) nhằm nâng cao độ chính xác mô hình phân lớp. Tuy nhiên, số lượng thuộc tính thu được theo tiếp cận FRS chưa tối ưu do ràng buộc giữa các đối tượng trong bảng quyết định chưa được xem xét đầy đủ. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng quyết định gốc theo tiếp cận tập thô mờ trực cảm (Intuitionistic Fuzzy Rough Set IFRS) dựa trên các đề xuất mới về hàm thành viên và không thành viên. Kết quả thử nghiệm trên các bộ dữ liệu mẫu cho thấy, số lượng thuộc tính của tập rút gọn theo phương pháp đề xuất giảm đáng kể so với các phương pháp FRS và một số phương pháp IFRS khác.

Trên cơ sở nghiên cứu thành phần cấu tạo và các nguyên lý hoạt động của máy đo trọng lực hàng không (TAGS Air III), tham khảo các dự án đo trọng lực hàng không đã thực hiện thành công tại các nước tiên tiến trên thế giới và khảo sát các điều kiện thực tế cùng các yên cầu của công tác đo trọng lực tại Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng, đề xuất 1 quy trình vận hành bay khảo sát trọng lực ở Việt Nam như sau: (Xem hình 9)

Recent products have been pursuing the values such as high performance and miniaturization that are hard to coexist at the same time. Accordingly, a lot of quality issues such as structural stiffness guarantee, thermal diffusion technique and electro-magnetic compatibility problem are raised. Among these quality issues, a major evaluation method of robustness for external electro-magnetic shock is the ESD test from IEC 61000-4-2 [1]. Although the ESD is injected to outside of the product, the electro-magnetic shock from ESD can affect the semiconductors that are inside of a product in various ways. It can cause malfunction and in worst case, it can lead to destruction of semiconductors. Eventually, to achieve ESD robust products, it is very important to build protective circuits or structure for semiconductors like an application processor or a memory from electro-magnetic shock of ESD. For this reason, to build protective circuit or structure, the study of stimulus and response of ...