Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Danh mục: Toán học

... phải là bao nhiêu?I 1 =1, 5A U 1 =12 VI2= (1, 5+0,5)=2,0A U2= ? V2 1 2 1 I .U 2, 0 .12 U 16 (V)I 1, 5= = = BÀI TẬP VẬN DỤNGBÀI TẬP VẬN DỤNG 1. 4 Khi đặt hiệu điện thế 12 V vào hai đầu một dây ... dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?U 1 =12 V I 1 =0,5AU2=36V I2= ? A2 1 2 1 U .I 36.0,5I 1, 5(A)U 12 = = = 5,533,5 1, 10,70,7I 1 =0,5U 1 =2,5Bµi 1 Sù phô thuéc cña c­êng ®é dßng ®iÖn ... là 0 ,15 A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Vì sao?U 1 =6V I 1 =0,3AU2=(6-2)=4V I2=0 ,15 A2 1 2 1 U .I4.0,3I 0, 2(A)U 6= = =??Bạn học sinh này đã kết luận sai. 0,50 1 1,5A+-ABµi...

 • 24
 • 519
 • 0

Một sản phẩm của công ty TNHH Giáo dục Edmicro

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO MST: 0108115077 Địa chỉ: Tầng 4, nhà 25T2, lô N05, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lớp học

 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12

Tính năng

 • Lớp học trực tuyến
 • Video bài giảng
 • Học tập thích ứng
 • Bài kiểm tra mẫu

Đặc trưng

Tài khoản

 • Gói cơ bản
 • Tài khoản Ôn Luyện
 • Tài khoản Tranh hạng
 • Chính Sách Bảo Mật
 • Điều khoản sử dụng

Thông tin liên hệ

+84 096.960.2660

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Tuyển dụng

Follow us

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

What's hot

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

What's hot(20)

Similar to CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Similar to CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ (20)

More from Hoàng Thái Việt

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

More from Hoàng Thái Việt(20)

Recently uploaded

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Bài tập ôn chương 1 vật lý 9
Bài tập ôn chương 1 vật lý 9

Recently uploaded(20)

CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ

 • 1. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 1 CHƢƠNG I : ĐIỆN HỌC A- LÝ THUYẾT I- ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 1- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây - Công thức: U I R  Trong đó: I:Cường độ dòng điện (A), U Hiệu điện thế (V) R Điện trở () - Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 10-3 A  Chú ý: - Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0) - Với cùng một dây dẫn (cùng một điện trở) thì: U R1 1 U R2 2  2- Điện trở dây dẫn: - Trị số U R I  không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó. - Đơn vị: . 1M = 103 k = 106  - Kí hiệu điện trở trong hình vẽ: hoặc (hay )  Chú ý: - Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó. - Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn. II- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP 1/ Cƣờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp - Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I=I1=I2=…=In - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U=U1+U2+…+Un 2/ Điện trở tƣơng đƣơng của đoạn mạch nối tiếp a- Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch, sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi. b- Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành: Rtđ=R1+R2+…+Rn 3/ Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở điện trở đó U R1 1 U R2 2  III- ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG 1/ Cƣờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song - Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ: I=I1+I2+…+In - Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ. U=U1=U2=…=Un 2/ Điện trở tƣơng đƣơng của đoạn mạch song song
 • 2. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 2 - Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ: 1 1 1 1 ... R R R Rtd 1 2 n     3/ Hệ quả - Mạch điện gồm hai điện trở mắc song thì: R .R1 2Rtd R R1 2   - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở đó: I R1 2 I R2 1  IV- ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn Công thức tính điện trở của dây dẫn (điện trở thuần): l R S  Trong đó: l chiều dài dây (m) S tiết diện của dây (m2 )  điện trở suất (m) R điện trở (). * Ýnghĩa của điện trở suất - Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất liệu) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m2 . - Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. * Chú ý: - Hai dây dẫn cùng chất liệu, cùng tiết diện: R l1 1 R l2 2  - Hai dây dẫn cùng chất liệu, cùng chiều dài: R S1 2 R S2 1  - Hai dây dẫn cùng chất liệu: R l S1 1 2. R l S2 2 1  - Công thức tính tiết diện của dây theo bán kính (R) và đường kính dây (d): 2d2S R 4    2 S d1 1 S d2 2       - Đổi đơn vị: 1m = 100cm = 1000mm 1mm = 10-1 cm = 10-3 m 1mm2 =10-2 cm2 =10-6 m2 V- BIẾN TRỞ – ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT 1/ Biến trở - Được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch. - Các loại biến trở được sử dụng là: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp).Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch - Kí hiệu trong mạch vẽ: hoặc hoặc hoặc 2/ Điện trở dùng trong kỹ thuật - Điện trở dùng trong kỹ thuật thường có trị số rất lớn. - Được chế tạo bằng lớp than hoặc lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lớp cách điện - Có hai cách ghi trị số điện trở dùng trong kỹ thuật là: + Trị số được ghi trên điện trở. + Trị số được thể hiện bằng các vòng màu sơn trên điện trở (4 vòng màu). VI- CÔNG SUẤT ĐIỆN 1) Công suất điện: Công suất điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua nó.
 • 3. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 3 Công thức: P = U.I , Trong đó: P công suất (W); U hiệu điện thế (V); I cường độ dòng điện (A) Đơn vị: Oát (W); 1MW=1000kW=1.000.000W 1W=103 kW=10-6 MW 2) Hệ quả: Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng có thể tính bằng công thức: P = I2 .R hoặc P = 2U R hoặc tính công suất bằng A P t  3) Chú ý - Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường. - Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi: giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Ví dụ: Trên một bòng đèn có ghi 220V – 75W nghĩa là: bóng đèn sáng bình thường khi đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế 220V thì công suất điện qua bóng đèn là 75W. - Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) thì: P R1 1 P R2 2  (công suất tỉ lệ thuận với điện trở) - Trong đoạn mạch mắc song song (cùng U) thì P R1 2 P R2 1  (công suất tỉ lệ nghịch với điện trở) - Dù mạch mắc song song hay nối tiếp thì Pm = P1+ P2+…+Pn VII- ĐIỆN NĂNG – CÔNG DÕNG ĐIỆN 1) Điện năng * Điện năng là gì? - Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Năng lượng dòng điện được gọi là điện năng. * Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lƣợng khác - Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác: Cơ năng, quang năng, nhiệt năng, năng lượng từ, hóa năng… Ví dụ: - Bóng đèn dây tóc: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. - Đèn LED: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng. - Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. - Quạt điện, máy bơn nước: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng. * Hiệu suất sử dụng điện - Tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng. Công thức: A1H .100% A  Trong đó: A1: năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng. A: điện năng tiêu thụ. 2) Công dòng điện (điện năng tiêu thụ) * Công dòng điện - Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó. - Công thức: A = P.t = U.I.t Trong đó: A: công doàng điện (J) P: công suất điện (W) t: thời gian (s) U: hiệu điện thế (V) I: cường độ dòng điện (A) - Ngoài ra còn được tính bởi công thức: A=I2 Rt hoặc 2U A t R  * Đo điện năng tiêu thụ
 • 4. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 4 - Lượng điện năng được sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kilôoat giờ (kW.h). 1 kW.h = 3 600kJ =3 600 000J 1 1J kWh 3600000  VIII- ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ (Tính nhiệt lƣợng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua) * Định luật: Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua * Công thức: Q = I2 .R.t Trong đó: Q: nhiệt lượng tỏa ra (J) I: cường độ dòng điện (A) R: điện trở (  ) t: thời gian (s) * Chú ý: - Nếu nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức: Q=0,24I2 Rt - Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức : Q=UIt hoặc 2U Q t R  - Công thức tính nhiệt lượng: Q=m.c.t Trong đó: m khối lượng (kg) c nhiệt dung riêng (JkgK) t độ chênh lệch nhiệt độ (0 C) IX Sử dụng an toàn điện và tiết kiệm điện * Một số quy tắc an toàn điện: - Thực hành, làm thí nghiệm với hiệu điện thế an toàn: U < 40V - Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt và phù hợp - Cần mắc cầu chì, cầu dao...cho mỗi dụng cụ điện - Khi tiếp xúc với mạng điện 220V cần cẩn thận, đảm bảo cách điện - Khi sửa chửa các dụng cụ điện cần: Ngắt nguồn điện, phải đảm bảo cách điện * Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng : - Giảm chi tiêu cho gia đình - Các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn - Giảm bớt các sự cố gây tổn hại chung do hệ thống cung cấp bị quá tải - Dành phần điện năng tiết kiệm cho sản xuất - Bảo vệ môi trường - Tiết kiệm ngân sách nhà nước * Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng: - Cần phải lựa chọn các thiết bị có công suất phù hợp - Không sử dụng các thiết bị trong những lúc không cần thiết vì như vậy sẽ gây lãng phí điện * Những hệ quả: - Mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp: A P Q U R1 1 1 1 1 A P Q U R2 2 2 2 2     - Mạch điện gồm hai điện trở mắc song song: A P Q I R1 1 1 1 2 A P Q I R2 2 2 2 1     - Hiệu suất: A P Qci ci ciH .100% .100% .100% A P Qtp tp tp    - Mạch điện gồm các điện trở mắc nối tiếp hay song song: P = P1 + P2 + ..... + Pn B: CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN VÊn ®Ò 1 : §Þnh luËt ¤m - §iÖn trë cña d©y dÉn A – Lý thuyÕt
 • 5. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 5 1, §Þnh luËt ¤m : C-êng ®é dßng ®iÖn trong d©y dÉn tû lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn vµ tû lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña d©y . 2, C«ng thøc : I = U R Trong ®ã : + U tÝnh b»ng V«n (V) + R tÝnh b»ng ¤m () + I tÝnh b»ng Ampe (A) 3, §iÖn trë lµ ®¹i l-îng ®¾c tr-ng cho tÝnh c¶n trë dßng ®iÖn cña vËt dÉn . 4, Ph-¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp vÒ ®Þnh luËt ¤m . a, T×m I khi biÕt U vµ R : Theo ®Þnh luËt ¤m ta cã : I = U R b, T×m R khi biÕt U vµ I : Theo ®Þnh luËt ¤m : I = U R  R = U I c, T×m U khi biÕt I vµ R : Theo ®Þnh luËt ¤m : I = U R  U = I.R B – Bµi tËp vËn dông Bµi 1 : Khi m¾c hai ®Çu d©y dÉn cã ®iÖn trë 60  vµo hiÖu ®iÖn thÕ 12 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë ? Bµi 2 : Khi m¾c hai ®Çu d©y dÉn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 6 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn trong d©y dÉn lµ 0,5 A . TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn ? Bµi 3 : Khi m¾c d©y dÉn cã ®iÖn trë 18  vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn lµ 2 A . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn ? Bµi 4 : Mét bãng ®Ìn xe m¸y cã ®iÖn trë lóc th¾p s¸ng b»ng 12  biÕt dßng ®iÖn qua ®Ìn cã c-êng ®é 0,5 A . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y tãc bãng ®Ìn ? Bµi 5 : §Ó ®o ®iÖn trë cña mét cuén d©y dÉn m¶nh cã nhiÒu vßng ng-êi ta ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng 3,2 V vµo hai ®Çu d©y vµ ®o ®-îc dßng ®iÖn trong m¹ch b»ng 1,2 A . TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y ? Bµi 6 : Khi ®o c-êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn , mét häc sinh thu ®-îc kÕt qu¶ sau : Víi U = 0 th× I = 0 cßn khi U = 12 V th× I = 1,5 A . H·y cho biÕt nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ lÇn l-ît lµ 16 V , 20 V vµ 30 V vµo hai ®Çu vËt dÉn th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn lÇn l-ît lµ bao nhiªu ? Bµi 7 : §Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 12 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ I = 0,4 A . a, NÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn ®ã t¨ng lªn ®Õn 36 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ bao nhiªu ? b, Ph¶i thay ®æi hiÖu ®iÖn thÕ ®Õn gi¸ trÞ nµo ®Ó c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn gi¶m ®i 4 lÇn ? Bµi 8 : Khi ®Æt vµo hai ®Çu cña mét day dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ 18V th× c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ 2,5 A . Hái nÕu cho hiÖu ®iÖn thÕ t¨ng thªm 3,6V n÷a th× c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua nã la bao nhiªu ? Bµi 9 : C-êng ®é dßng ®iÖn qua mét d©y dÉn lµ 2A khi nã ®-îc m¾c vao hiÖu ®iÖn thÕ 16V . Muèn dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn ®ã gi¶m ®i 0,4A th× hiÖu ®iÖn thÕ ph¶i lµ bao nhiªu ? Bµi 10 : §Æt vµo hai ®Çu vËt dÉn cã ®iÖn trë 10  mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn lµ 3,2A . a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu vËt dÉn . b, Muèn c-êng ®é dßng ®iÖn qua vËt dÉn t¨ng lªn 1,5 lÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu vËt dÉn lµ bao nhiªu ? Bµi 11 : Mét bãng ®Ìn lóc th¾p s¸ng b×nh th-êng cã ®iÖn trë 16  vµ c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn lµ 0,75A . a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu bãng ®Ìn khi nã s¸ng b×nh th-¬ng . b, §é s¸ng cña bãng ®Ìn sÏ nh- thÕ nµo nÕu ta dïng ®Ìn ë hiÖu ®iÖn thÕ 9 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã ?
 • 6. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 6 Bµi 12 : Khi m¾c ®iÖn trë R vµo hiÖu ®iÖn thÕ 48V th× dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë lµ I . Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ lªn ba lÇn th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ 3,6A . TÝnh gi¸ trÞ cña ®iÖn trë R . Bµi 13 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 mét hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 120 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 = 4 A . §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ còng b»ng U1 th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R2 lµ I2 = 6A . H·y so s¸nh gi¸ trÞ ®iÖn trë R1 vµ R2 . Bµi 14 : Cã hai ®iÖn trë , biÕt R1 = 4R2 . LÇn l-ît ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 vµ R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 16V th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë lµ I1 vµ I1 + 6 . TÝnh R1 , R2 vµ c¸c c-êng ®é dßng ®iÖn I1 , I2 . Bµi 15 : Cho ®iÖn trë R = 25  . Khi m¾c ®iÖn trë nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã lµ I cßn khi gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ hai lÇn th× dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ 1,25 A . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ U . Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ , biÕt ®iÖn trë R = 50  , ampe kÕ chØ 1,8 A . a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UMN . b, Thay ®iÖn trë R b»ng ®iÖn trë R’ khi ®ã sè chØ ampe kÕ gi¶m ba lÇn . TÝnh ®iÖn trë R’ . Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ , biÕt ampe kÕ chØ 0,9 A , v«n kÕ chØ 27 V . a, TÝnh ®iÖn trë R . b, Sè chØ cña ampe kÕ vµ v«n kÕ thay dæi nh- thÕ nµo nÕu thay ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R b»ng mét ®iÖn trë R’ = 15  . Bµi 18 : Nèi hai cùc cña pin víi ®iÖn trë R1 = 6  th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 = 1,5 A . NÕu nèi hai cùc cña pin nµy vµo ®iÖn trë R2 th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë gi¶m ®I 0,5 A . TÝnh ®iÖn trë R2 . Bµi 19 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2 , biÕt R1 = R2 + 5 . §Æt vµo hai ®Çu mçi ®iÖn trë cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë cã mèi liªn hÖ I2 = 1,5I1 . H·y tÝnh gi¸ trÞ cña mçi ®iÖn trë nãi trªn ? Bµi 20 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R hiÖu ®iÖn thÕ U1 th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë lµ I1 , nÕu hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R t¨ng lªn 3 lÇn th× c-¬ng ®é dßng ®iÖn lóc nµy lµ I2 = I1 + 12 . H·y tÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn I1 . Bµi 21 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua R lµ I . Khi t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ 10 V n÷a th× c-êng ®é dßng ®iÖn t¨ng 1,5 lÇn . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ U ®· sö dông ban ®Çu . VÊn ®Ò 2 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp A – Lý thuyÕt 1, C-êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 = I3 + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : I = I1 = I2 = … = In 2, HiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + U3 + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : U = U1 + U2 + … + Un 3, §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + R3 A +  R K V A R + 
 • 7. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 7 + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp : R = R1 + R2 + … + Rn 4, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë tû lÖ thuËn víi ®iÖn trë ®ã : 1 1 2 2 U R U R  B – Bµi tËp vËn dông Bµi 1 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 20  vµ R2 = 30  m¾c nèi tiÕp nhau . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch ®iÖn . b, Khi m¾c thªm R3 nèi tiÕp vµo m¹ch ®iÖn th× ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch ®iÖn lµ 75  . Hái R3 m¾c thªm vµo m¹ch cã ®iÖn trë lµ bao nhiªu ? Bµi 2 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp nhau vµ m¾c vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V . Trong ®ã R1 = 3  , R2 = 5  . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch . Bµi 3 : Cã ba ®iÖn trë lÇn l-ît R1 = 3  , R2 = 5  , R3 = 4  m¾c nèi tiÕp gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB . BiÕt c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 500 mA . H·y tÝnh : a, §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch ®iÖn . b, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch . c, Hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë thµnh phÇn . Bµi 4 : Mét bãng ®Ìn § m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R2 = 4  vµ m¾c gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AB cã hiÖu ®iÖn thÕ 12 V . BiÕt dßng ®iÖn qua m¹ch lµ 1,2 A . H·y tÝnh : a, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn . b, TÝnh ®iÖn trë cña bãng ®Ìn . c, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu bãng ®Ìn vµ hai ®Çu ®iÖn trë . Bµi 5 : Hai ®iÖn trë 6  vµ 9 m¾c nèi tiÕp . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cña mçi ®iÖn trë vµ hiÒu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp , biÕt r»ng c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹h lµ 0,25 A . Bµi 6 : M¹ch ®iÖn cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp , biÕt r»ng R2 = 25  , HiÖu ®iÖn thÕ cña R1 lµ 24 V , dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 0,6 A . a, TÝnh ®iÖn trë R1 , tõ ®ã suy ra hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch . b, Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån , thay R1 bëi Rx th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 0,75 A . TÝnh Rx vµ hiÖu ®iÖn thÕ cña R1 . Bµi 7 : Cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 . BiÕt R2 = 3R1 vµ khi m¾c nèi tiÕp . §iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch ®iÖn lµ R = 8  . T×m R1 vµ R2 . Bµi 8 : M¾c nèi tiÕp R vµ R’ vµo m¹ng cã hiÖu ®iÖn thÕ 60 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,5 A . TÝnh ®iÖn trë R biÕt R’ = 30  . Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . Hai bãng ®Ìn §1 vµ §2 cã ®iÖn trë lÇn l-ît lµ 12  vµ 48  . HiÖu ®iÖn thÕ cña hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 36 V . a, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c bãng ®Ìn kh K ®ãng . b, NÕu trong m¹ch chØ sö dông bãng ®Ìn §1 th× c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ bao nhiªu . Bµi 10 : Ba ®iÖn trë R1 , R2 vµ R3 m¾c nèi tiÕp nhau vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 50 V . BiÕt R1 = R2 = 2R3 . C-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 2 A . TÝnh gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë . Bµi 11 : §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp . BiÕt R1 = 4R2 . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 50 V . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë . Bµi 12 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 60  vµ R2 = 15  m¾c nèi tiÕp . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®o¹n m¹ch . b, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 25 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë . Bµi 13 : Cho hai ®Ön trë R1 = 30  vµ R2 = 60  m¾c nèi tiÕp . a, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R2 lµ 45 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ U . §1 §2 +  K
 • 8. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 8 b, §Ó c-êng ®é dßng ®iÖn gi¶m ®i ba lÇn ng-êi ta m¾c nèi tiÕp thªm vµo m¹ch mét ®iÖn trë R3 . TÝnh R3 . Bµi 14 : Hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ 90 V . BiÕt R1 = 5R2 . C-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,5 A . a, TÝnh R1 vµ R2 . b, M¾c nèi tiÕp thªm vµo m¹ch ®iÖn trë R3 th× c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 0,9 A . TÝnh R3 vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu R3 khi ®ã . Bµi 15 : Cho hai ®iÖn trë R1 , R2 m¾c nèi tiÕp nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ U . BiÕt ®iÖn trë R1 = 20  chÞu ®-îc dßng ®iÖn tèi ®a lµ 3 A cßn ®iÖn trë R2 = 35  chÞu ®-îc dßng ®iÖn tèi ®a lµ 2,4 A . Hái nÕu m¾ nèi tiÕp hai ®iÖn trë nµy vµo m¹ch th× ph¶I ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó c¶ hai ®iÖn trë kh«ng bÞ háng . Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë R1 , R2 vµ R3 m¾c nèi tiÕp nhau . BiÕt R1 = 15  , R2 = 25  . Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ 60 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ 1,2 A . a, TÝnh ®iÖn trë R3 . b, TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë . Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp nhau . BiÕt R1 = 8  , R2 = 12  , R3 = 20  . HiÖu ®iÖn thÕ cña m¹ch lµ 48 V . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch . b, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch . c, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi ®iÖn trë . Bµi 18 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 4  , R2 = 16  vµ R3 = 24  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch AC lµ 66 V . a, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch . b, T×m c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAB vµ UBC . c, Dïng mét d©y dÉn cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ nèi víi hai ®iÓm A vµ B . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi ®ã . Bµi 19 : Cã 4 ®iÖn trë R1 , R2 , R3 vµ R4 m¾c nèi tiÕp . BiÕt R1 = 2R2 = 3R3 = 4R4 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 50 V . T×m hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu mçi ®iÖn trë . Bµi 20 : §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R1 mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua R1lµ I . §Æt vµo hai ®Çu ®iÖn trë R2 mét hiÖu ®iÖn thÕ 2U th× c-êng ®é dßng ®iÖn lµ I 2 . Hái nÕu m¾c hai ®iÖn trë R1 vµ R2 nèi tiÕp nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 25 V th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi ®iÖn trë lµ bao nhiªu ? Bµi 21 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai ®iÖn trë R1 , R2 m¾c nèi tiÕp . BiÕt R1 = 4  . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu R2 vµ hai ®©u ®oËn m¹ch lµ U2 = 12 V vµ U = 42 V . TÝnh R2 . Bµi 22 : Cho hai bãng ®Ìn lo¹i 24V – 0,8A vµ 24V – 1,2A . a, M¾c nèi tiÕp hai bãng ®Ìn víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 48 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña mçi bãng ®Ìn . b, §Ó hai bãng ®Ìn s¸ng b×nh th-êng th× ph¶i m¾c chóng nh- thÕ nµo ? HiÖu ®iÖn thÕ sö dông lµ bao nhiªu v«n ? Bµi 23 : Cho ®o¹n m¹ch gåm 4 ®iÖn trë m¾c nèi tiÕp nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 4  , R2 = 8  , R3 = 12  , R4 = 24  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UAE = 96 V a, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch . b, TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC , UAD vµ UBE R1 R2 R3 A CB A B C D E R1 R2 R3 R4
 • 9. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 9 VÊn ®Ò 3 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c song song A – Lý thuyÕt 1, C-êng ®é dßng ®iÖn cña ®o¹n m¹ch m¾c song song + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + I3 + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : I = I1 + I2 + … + In 2, HiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch m¾c song song + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 = U3 + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : U = U1 = U2 = … = Un 3, §iÖn trë cña ®o¹n m¹ch m¾c song song + §o¹n m¹ch cã hai ®iÖn trë m¾c song song : 1 2 1 1 1 R R R   + §o¹n m¹ch cã ba ®iÖn trë m¾c song song : 1 2 3 1 1 1 1 R R R R    + §o¹n m¹ch cã n ®iÖn trë m¾c song song : 1 2 1 1 1 1 ... n R R R R     4, C-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë tû lÖ nghÞch víi tõng ®iÖn trë ®ã . 1 2 2 1 I R I R  B – Bµi tËp vËn dông Bµi 1 : Cøng minh r»ng ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng trong ®o¹n m¹ch ®iÖn cã n ®iÖn trë m¾c song song lu«n nhá h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn . Bµi 2 : Cho hai ®iÖn trë R1 = 3  vµ R2 = 6 m¾c song song víi nhau . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch ®iÖn . b, BiÕt hiªu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu m¹ch ®iÖn lµ 12 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh . Bµi 3 : Hai ®iÖn trë 4  vµ 6  ®-îc m¾c song víi nhau . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®o¹n m¹ch . b, BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ cña ®o¹n m¹ch trªn b»ng 1,2 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh vµ mçi ®o¹n m¹ch rÏ . Bµi 4 : Cho 3 ®iÖn trë R1 = 12  , R2 = 18  , R3 = 24  m¾c song song vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ U thÊy dßng ®iÖn ch¹y qua R1 lµ 0,5 A . a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån . b, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë cßn l¹i vµ cña m¹ch ®iÖn . c, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn . Bµi 5 : Cho ba ®iÖn trë R1 = 24  , R2 = 15  vµ ®iÖn trë R3 m¾c song song vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 6 V thÊy dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 1 A . TÝnh ®iÖn trë cña R3 . Bµi 6 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2 . BiÕt r»ng khi m¾c nèi tiÕp th× ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña chóng lµ 10  , cßn khi m¾c song song ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng lµ 1,6  . T×m R1 vµ R2 Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ , trong ®ã R2 = 6R1 . HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 12 V , dßng ®iÖn qua R2 lµ 0,8 A . TÝnh R1, R2 vµ c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh . Bµi 8 : Cho m¹ch ®iÖn gåm ba ®iÖn trë m¾c song song víi nhau . BiÕt R1 = 5  , R2 = R3 = 10  R1 R2 A B
 • 10. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 10 a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch ®iÖn . b, §Æt vµo hai ®©u ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 30 V . TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh . Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn gåm hai ®Ön trë R1 vµ R2 m¾c song song . BiÕt dßng ®iÖn qua R1 gÊp ®«i dßng ®iÖn qua R2 , hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 42 V , c-êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh la 6 A . TÝnh c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 . Bµi 10 : Cho hai ®iÖn trë R1 = R2 = 20  ®-îc m¾c vµo hai ®iÓm A , B . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng (R) cña m¹ch khi R1 m¾c nèi tiÕp R2 vµ ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng (R’ ) khi R1 m¾c song song R2 . b, §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ 36 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë trong hai tr-êng hîp trªn . Nªu nhËn xÐt kÕt qu¶ t×m ®-îc . Bµi 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ trong ®ã R2 = 3R1 . BiÕt v«n kÕ chØ 24 V ampe kÕ A1 chØ 0,6 A . a, TÝnh R1 , R2 vµ ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®o¹n m¹ch . b, T×m sè chØ cña ampe kÕ A . Bµi 12 : Cho ba ®iÖn trë R1 = 10  , R2 = 20  vµ R3 = 30  ®-îc m¾c song song víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 18V . biÕt dßng ®iÖn qua R2 lµ 1,5 A . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch chÝnh . Bµi 13 : Cho ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 m¾c song song . §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi . H·y chøng minh nÕu R1 = nR2 th× dßng ®iÖn I2 qua R2 lín h¬n dßng ®iÖn I1 qua R1 n lÇn . Bµi 14 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . Trong ®ã R1 = 12  , R2 = 18  . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng cña m¹ch . b, BiÕt ampe kÕ A chØ 2 A . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë . Bµi 15 : BiÕt ®iÖn trë R1 = 25  chÞu ®-îc c-êng ®é dßng ®iÖn tèi ®a lµ 0,5 A cßn ®iÖn trë R2 = 36  chÞu ®-îc c-êng ®é dßng ®iÖn tèi ®a lµ 0,75 A . Ng-êi ta m¾c hai ®iÖn trë nµy song song víi nhau vµo hai ®iÓm A vµ B . Hái ph¶i ®Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a lµ bao nhiªu ®Ó kh«ng cã ®iÖn trë nµo háng . Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . Trong ®ã R1 = 45  , ampe kÕ A1 chØ 1,2 A , ampe kÕ A chØ 2,8 A . a, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB cña ®o¹n m¹ch b, TÝnh ®iÖn trë R2 . Bµi 17 : Co m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 20  , sè chØ cña c¸c ampe kÕ A vµ A2 lÇn l-ît lµ 4 A vµ 2,2 A . a, X¸c ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch vµ gi¸ trÞ ®iÖn trë R2 . b, Gi÷ nguyªn hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch , thay R1 b»ng ®iÖn trë R3 th× thÊy ampe kÕ A chØ 5,2 A . TÝnh R3 vµ t×m sè chØ cña ampe kÕ A2 khi ®ã . Bµi 18 : M¾c hai ®iÖn trë R1 , R2 vµo hai ®iÓm A , B cã hiÖu ®iÖn thÕ 90 V . NÕu m¾c R1 vµ R2 nèi tiÕp th× dßng ®iÖn cña m¹ch lµ 1 A . NÕu m¾c R1 vµ R2 m¾c song song th× dßng ®iªn cña m¹ch lµ 4,5 A . H·y x¸c ®Þnh ®iÖn trë R1 vµ R2 . A A1 R1 R2 V AR2 R1 +  A A1 R1 R2 A B +  A2 A I I2 I1 R1 R2
 • 11. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 11 Bµi 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ BiÕt v«n kÕ chØ 84 V , ampe kÕ chØ 4,2 A , ®iÖn trë R1 = 52,5  . T×m sè chØ cña c¸c ampe kÕ A1 , A2 vµ tÝnh ®iÖn trë R2 . Bµi 20 : §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 48 V vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm hai ®iÖn trë R1 vµ R2 ghÐp song song . Dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh cã c-êng ®é lµ 2 A . a, H·y x¸c ®Þnh R1 vµ R2 . BiÕt r»ng R1 = 2R2 . b, NÕu dïng hai ®iÖn trë nµy m¾c nèi tiÕp th× ph¶I ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ®Ó c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë lµ còng b»ng 2 A . Bµi 21 : Cho bãng ®Ìn lo¹i 12 V – 0,4 A vµ 12 V – 0,8 A . a, C¸c kÝ hiÖu 12 V – 0,4 A vµ 12 V – 0,8 A cho biÕt ®iÖu g× ? b, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng vµ cho biÕt ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th-êng th× ph¶I m¾c chóng nh- thÕ nµo vµ sö dông hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ? Bµi 22 : Cho ba ®iÖn trë R1 , R2 , R3 m¾c song song víi nhau . BiÕt R1 = 2R2 = 3R3 . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 60 V , c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh lµ 9 A . TÝnh dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë trong m¹ch . VÊn ®Ò 4 : §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch m¾c hçn hîp ®¬n gi¶n Bµi 1 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ 70 V . BiÕt R1 = 15  , R2 = 30  vµ R3 = 60  a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña toµn m¹ch . b, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ hiÖu ®iÖn thÕ U23 . Bµi 2 : Cho 4 ®iÖn trë R1 = 20  , R2 = 30  , R3 = 10  , R4 = 40  ®-îc m¾c vµo nguån cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V cã s¬ ®å nh- h×nh vÏ . a, C¸c ®iÖn trë nµy ®-îc m¾c víi nhau nh- thÕ nµo ? b, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng lÇn l-ît cña c¸c ®o¹n m¹ch MN , NP vµ MP . c, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh . d, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch MN vµ NP . e, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë R1 , R2 , R3 , R4 . Bµi 3 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 60 V . BiÕt R1 = 3R2 vµ R3 = 8  . Sè chØ cña ampe kÕ A lµ 4 A . TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 vµ gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 . Bµi 4 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . Trong ®ã R1 = 4  , R2 = 10  , R3 = 15  . Hiªu ®iÖn thÕ UCB = 5,4 V . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng RAB cña R2 R1 R3 A B M N P R1 R4 R3 R2 A A1 A2 V +  R1 R1 A M N R1 R2 R3 A A B R1 R3 R2 C
 • 12. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 12 ®o¹n m¹ch . b, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë .vµ sè chØ cña ampe kÕ A . Bµi 5 : Cho s¬ ®å m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . . BiÕt R1 = 4  , R2 = 6  , R3 = 15  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 36 V . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®o¹n m¹ch . b, T×m sè chØ cña ampe kÕ A vµ tÝnh hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu c¸c ®iÖn trë R1 , R2 Bµi 6 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 12  , R2 = 18  , R3 = 20  . RX cã thÓ thay ®æi ®-îc . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45 V . a, Cho RX = 25  . TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña m¹ch vµ c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh . b, §Þnh gi¸ trÞ RX ®Ó cho c-êng ®é dßng ®iÖn qua RX nhá h¬n 2 lÇn c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®iÖn trë R1 . Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . Trong ®ã R1 = 15  , R2 = 3  , R3 = 7  , R4 = 10  . HiÖu ®iÖn thÕ UAB = 35 V . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña toµn m¹ch . b, T×m c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë . c, TÝnh c¸c hiÖu ®Ön thÕ UAC vµ UAD Bµi 8 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 25  , R2 = 15  . UAB = 60 V . a, TÝnh c-êng ®é dßng diÖn qua c¸c ®iÖn trë . b, M¾c thªm ®iÖn trë R3 = 30  vµo hai ®iÓm C , B . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 trong tr-êng hîp nµy . Bµi 9 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 2R2 , ampe kÕ A chØ 2 A . HiÖu ®iÖn thÕ UMN = 18 V . a, TÝnh R1 vµ R2 . b, Sè chØ cña ampe kÕ A cã thay ®æi kh«ng khi ta m¾c vµo hai ®iÓm M vµ N mét ®iÖn trë R3 = 24  . T×m c-êng ®é dßng ®iÖn R3 khi ®ã . Bµi 10 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . R1 = 12  , R2 = 16  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 56 V . a, K ng¾t . T×m sè chØ cña ampe kÕ . b, K ®ãng , c-êng ®é dßng ®iÖn qua R2 chØ b»ng mét nöa c-êng ®é dßng ®iÖn qua R3 . TÝnh R3 vµ sè chØ cña ampe kÕ khi ®ã . Bµi 11 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = R2 = R3 =10  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UAB = 30 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi ®iÖn trë trong hai tr-êng hîp . a, Kho¸ K ng¾t . b, Kho¸ K ®ãng . A A B +  R1 R2 R3 A B R1 R2 R3 RX R1 R4 R3R2 D C BA CA B R1 R2 A M NR1 R2 A M N KR2 R1 R1 R2 R3 K M N
 • 13. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 13 Bµi 12 : Cã ba ®iÖn trë R1 = R2 = R3 = 30  . Hái cã mÊy c¸ch m¾c c¶ ba ®iÖn trë nµy vµo m¹ch ? VÏ s¬ ®å c¸c c¸ch m¾c ®ã vµ tÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña mçi ®o¹n m¹ch trªn . Bµi 13 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ , cã hai c«ng t¾c K1 vµ K2 . C¸c ®iÖn trë R1 = 12,5  , R2 = 4  , R3 = 6  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UMN = 48,5 V . a, K1 ®ãng , K2 ng¾t . T×m dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë . b, K1 ng¾t , K2 ®ãng . C-êng ®é dßng ®iÖn qua R4 lµ 1 A . TÝnh R4 c, K1 vµ K2 cïng ®ãng , tÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña c¶ m¹ch , tõ ®ã suy ra c-êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh . Bµi 14 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 8  , R2 = 10  , R3 = 12  , R4 cã thÓ thay ®æi ®-îc . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 45 V . a, §iÖn trë R4 nhËn gi¸ trÞ bao nhiªu ®Ó c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë trong m¹ch ®Òu b»ng nhau . b, Cho R4 = 24  . T×m dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ tÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC , UAD , UDC . Bµi 15 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . Trong ®ã ®iÖn trë R2 = 20  . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ UMN = 60 V . BiÕt khi K1 ®ãng , K2 ng¾t , ampe kÕ A chØ 2 A . Cßn khi K1 ng¾t , K2 ®ãng th× ampe kÕ A chØ 3 A . T×m dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë vµ sè chØ cña ampe kÕ A khi c¶ hai kho¸ K1 vµ K2 cïng ®ãng . Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = R2 = 4R3 = 30  , R4 = 25  . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña to¹n m¹ch . b, BiÕt UAB = 45 V . T×m c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë . Bµi 17 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 15  , R2 = R 3 = 20  , R4 = 10  . Ampe kÕ A chØ 5 A . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña toµn m¹ch . b, T×m c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAB , UAC . Bµi 18 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = R2 = R4 = 2R3 = 30  .HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB = 72 V . TÝnh c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC vµ UAD . Bµi 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . BiÕt R1 = 10  , R2 = 3R3 . Ampe kÕ A1 chØ 4 A a, T×m sè chØ c¸c ampe kÕ A2 vµ A3 . b, HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu R3 lµ 15 V . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch R4 R3 R2 K1 K2 NM R1 A B R1 R2 R3 R4 C D A M N K1 K2 R1 R2 R3 BCA R1 R1 R1 A R1 R4 R3 R2 A BC R4 R3R2 R1 D C BA A1 A3 A2R1 R3 R2 C B A
 • 14. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 14 Bµi 20 : Cho ®o¹n m¹ch gåm ba bãng ®Ìn m¾c nh- h×nh vÏ . HiÖu ®iÖn thÕ hai ®©u ®o¹n m¹ch lµ UAB = 16,8 V . Trªn c¸c bãng ®Ìn cã ghi §1 : 12V – 2A , §2 : 6V – 1,5A , §3 : 9V – 1,5A . a, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng ®Ìn . b, NhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña mçi bãng ®Ìn so víi khi chóg ®-îc sö dông ë ®óng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc . Bµi 21 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ . §Ìn § lo¹i 24V – 2,5A , R1 = 6  , R2 = 4  . CÇn ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ b»ng bao nhiªu ®Ó ®Ìn § s¸ng b×nh th-êng . VÊn ®Ò 5 : Sù phô thuéc cña ®iÖn trë vµo chiÒu dµi , tiÕt diÖn vµ vËt liÖu lµm d©y dÉn A – Lý thuyÕt 1, C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn : l R S  Trong ®ã : - R lµ ®iÖn trë cña d©y tÝnh b»ng () -  lµ ®iÖn trë suÊt cña d©y tÝnh b»ng (m) - l lµ chiÒu dµi cña d©y tÝnh b»ng (m) - S =  r2 lµ tiÕt diÖn cña d©y tÝnh b»ng (m2 ) (r lµ b¸n kÝnh tiÕt diÖn cña d©y) . 2, Mét sè c«ng thøc suy ra tõ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë . a, TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc l R S   RS l   b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc l R S   l S R   c, TÝnh ®iÖn trë suÊt cña d©y dÉn : Tõ c«ng thøc l R S   RS l   B – Bµi tËp Bµi 1 : TÝnh ®iÖn trë cña mét d©y ®ång cã chiÒu dµi lµ 0,2 km , tiÕt diÖn lµ 2 mm2 . Bµi 2 : §iÖn trë cña mét d©y nh«m lµ 12  vµ cã chiÒu dµi lµ 360 m . Hái d©y nh«m ®ã cã tiÕt diÖn lµ bao nhiªu ? Bµi 3 : §iÖn trë cña mét d©y Nikªnin lµ 120  vµ cã tiÕt diÖn lµ 4mm2 . TÝnh chiÒu dµi cña d©y Nikªnin ®ã ? Bµi 4 : Mét d©y hîp kim ®ång chÊt , tiÕt diÖn kh«ng ®æi cã ®iÖn trë 4  . TÝnh ®iÖn trë suÊt cña chÊt lµm d©y dÉn , biÕt r»ng d©y dµi 400 cm , tiÕt diÖn 0,5 mm2 . Bµi 5 : Mét d©y dÉn lµm b»ng kim lo¹i cã ®iÖn trë 12  vµ chiÒu dµi lµ 6 m . TiÕt diÖn cña d©y ®ã lµ 0,25 mm2 . Hái kim lo¹i ®ã lµm b»ng chÊt liÖu g× ? Bµi 6 : TÝnh ®iÖn trë cña d©y nh«m dµi 0,5 km cã ®-êng kÝnh 8 mm . BiÕt ®iÖn trë suÊt 8 2,8.10 m    , 3,14  . Bµi 7 : Hai d©y ®ång dµi b»ng nhau , tiÕt diÖn cña d©y thø nhÊt b»ng 0,2 cm2 , cña d©y thø hai b»ng 2 mm2 , biÕt d©y thø nhÊt cã ®iÖn trë b»ng 0,5  . TÝnh ®iÖn trë cña d©y thø hai . §3 §2 §1 M BA § R2 R1 C BA
 • 15. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 15 Bµi 8 : Hai ®o¹n d©y cïng chÊt , cã cïng chiÒu dµi . D©y thø nhÊt cã tiÕt diÖn 0,9 mm2 , d©y thø hai cã tiÕt diÖn 1,62 mm2 . H·y so s¸nh ®iÖn trë cña hai lo¹i d©y nµy ? Bµi 9 : Hai d©y ®ång cã ®-êng kÝnh lÇn l-ît lµ 2 mm vµ 5 mm vµ dµi b»ng nhau . So s¸nh ®iÖn trë cña hai d©y ®ång nµy . Bµi 10 : Mét d©y ®ång cã tiÕt diÖn 4 mm2 . Hái mét d©y nh«m cã cïng chiÒu dµi víi d©y ®ång ph¶i cã tiÕt diÖn bao nhiªu ®Ó cã ®iÖn trë b»ng d©y ®ång ? Bµi 11 : Mét d©y dÉn lµm b»ng hîp kim dµi 0,2 km , ®-êng kÝnh 0,4 cm cã ®iÖn trë 4  . TÝnh ®iÖn trë cña d©y hîp kim nµy khi cã chiÒu dµi 500 m vµ ®-êng kÝnh tiÕt diÖn trßn lµ 2 mm . Bµi 12 : Mét cuén d©y dÉn cã chiÒu dµi 150 m . Khi ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ 24 V vµo hai ®Çu cuén d©y nµy th× th× c-êng ®é dßng ®iÖn lµ 0,8 A . a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y . b, TÝnh ®iÖn trë trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña cuén d©y nã trªn . Bµi 13 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ 20,16 V vao hai ®Çu mét cuén d©y dÉn dµi 28 m . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y , biÕt r»ng lo¹i d©y dÉn nµy nÕu dµi 4 m cã ®iÖn trë lµ 1,8  Bµi 14 : §Æt vµo hai ®Çu AB cña mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt , tiÕt diÖn ®Òu mét hiÖu ®iÖn thÕ U . H·y t×m tû sè c¸c hiÖu ®iÖn thÕ UAC vµ UCB , biÕt ®iÓm C chia ®o¹n AB theo tû lÖ AC 4 AB 5  Bµi 15 : Hai ®o¹n d©y dÉn lµm cïng chÊt , cïng tiÕt diÖn vµ cã chiÒu dµi lµ l1 vµ l2 . LÇn l-ît ®Æt vµo hai ®Çu mçi ®o¹n d©y cïng mét hiÖu ®iÖn thÕ th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua chóng t-¬ng øng lµ I1 vµ I2 . BiÕt I1 = 0,25I2 . H·y so s¸nh c¸c chiÒu dµi l1 vµ l2 . Bµi 16 : Hai d©y dÉn cïng chÊt , cïng tiÕt diÖn , d©y thø nhÊt dµi 25 m cã ®iÖn trë R1 vµ d©y thø hai dµi 100 m cã ®iÖn trë R2 . a, TÝnh tû sè 2 1 R R b, NÕu ®Æt vµo hai ®Çu d©y dÉn thø nhÊt hiÖu ®iÖn thÕ U1 , vµo hai ®Çu d©y dÉn thø hai hiÖu ®iÖn thÕ U2 th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c d©y dÉn t-¬ng øng lµ I1 vµ I2 . BiÕt U1 = 2,5U2 . H·y t×m tû sè 1 2 I I Bµi 17 : Cho hai d©y dÉn b»ng nh«m , cã cïng tiÕt diÖn . D©y thø nhÊt dµi 42 m cã ®iÖn trë R1 , d©y dÉn thø hai cã chiÒu dµi l2 vµ ®iÖn trë R2 . M¾c nèi tiÕp hai cuén d©y víi nhau vµ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ U2 ë hai ®Çu ®o¹n d©y thø hai gÊp 5 lÇn hiÖu ®iÖn thÕ U1 gi÷a hai ®Çu ®o¹n d©y thø nhÊt . TÝnh chiÒu dai cña ®o¹n d©y thø hai . Bµi 18 : Trªn h×nh vÏ lµ mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt , tiÕt diÖn ®Òu , hai ®iÓm M , N chia d©y dÉn thµnh ba ®o¹n theo tû lÖ nh- sau : AB AM 2  ; 3 AN AB 4  §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ UAB = 80V . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAN vµ UMB . Bµi 19 : Mét d©y dÉn ®«ng chÊt , tiÕt diÖn ®Òu ®-îc uèn thµnh vßng trßn t©m O nh- h×nh vÏ . §Æt vµo hai ®iÓm M , N mét hiÖu ®iÖn thÕ U . H·y so s¸nh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong c¸c cung M1N vµ M2N. Bµi 20 : GÊp mét ®o¹n d©y dÉn ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD cã ®-êng chÐo lµ AC nh- h×nh vÏ . H·y : a, So s¸nh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong c¸c ®o¹n ABC vµ ADC nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U vµo hai ®iÓm A vµ C . b, NhËn xÐt c-êng ®é dßng ®iÖn trong ®o¹n AC BCA NM BA O N M (2) (1) CD BA
 • 16. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 16 nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ U vµo hai ®iÓm B vµ D . Bµi 21 : §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n d©y lµm b»ng hîp kim cã chiÒu dµi l , tiÕt diÖn S1 = 0,2mm2 mét hiÖu ®iÖn thÕ 32 V th× dßng ®iÖn qua d©y lµ I1 = 1,6 A . NÕu còng ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ nh- vËy vµo hai ®Çu mét ®o¹n d©y thø hai còng lµm b»ng hîp kim nh- trªn , cïng chiÒu dµi l nh-ng cã tiÕt diÖn S2 th× dßng ®iÖn qua d©y thø hai I2 = 3,04 A . TÝnh S2 . Bµi 22 : Hai d©y dÉn ®ång chÊt cã cïng chiÒu dµi , d©y thø nhÊt cã tiÕt diÖn S1 , d©y thø hai cã tiÕt diÖn S2 = 3,5S1 . M¾c hai d©y dÉn nµy song song vµo hai ®iÓm A , B cã hiÖu ®iÖn thÕ UAB th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø nhÊt lµ 2 A . X¸c ®Þnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø hai . Bµi 23 : H×nh vÏ bªn cho ta biÕt c¸c ®o¹n d©y dÉn cã cïng chiÒu dµi , cïng lµm tõ mét chÊt nh-ng cã tiÕt diÖn kh¸c nhau . Khi ®Æt vµo hai ®Çu AB mét hiÖu ®iÖn thÕ U th× hiÖu ®iÖn thÕ trªn c¸c ®o¹n d©y tØ lÖ víi c¸c sè lÎ liªn tiÕp . U1 : U2 : U3 : U4 = 1 : 3 : 5 : 7 . Do ®ã tiÕt diÖn cña c¸c ®o¹n d©y t-¬ng øng tu©n theo tØ lÖ nµo ? Bµi 24 : Mét sîi d©y lµ b»ng hîp kim dµi l1 = 125 m , cã tiÐt diÖn S1 = 0,15 mm2 vµ cã ®iÖn trë R1 = 60  . Hái mét d©y kh¸c còng lµm b»ng hîp kim nh- trªn dµi l2 = 25 m , cã ®iÖn trë R2 = 30  th× cã tiÕt diÖn S2 lµ bao nhiªu ? Bµi 25 : Hai d©y dÉn lµm tõ cïng mét chÊt cã chiÒu dµi , tiÕt diÖn vµ ®iÖn trë t-¬ng øng l1 , S1 , R1 vµ l2 , S2 , R2 . BiÕt l1 = 18l2 ; S1 = 3S2 . T×m mèi qua hÖ gi÷a c¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 cña hai d©y dÉn nµy . Bµi 26 : Cã hai ®o¹n d©y lµm tõ cïng mét chÊt , d©y thø nhÊt dµi l1 = 60 m , cã tiÕt diÖn S1 = 0,45 mm2 th× cã ®iÖn trë R1 = 8  . Hái nÕu d©y thø hai cã tiÕt diÖn S2 = 0,9 mm2 vµ cã ®iÖn trë R2 = 32  th× cã chiÒu dµi l2 lµ bao nhiªu ? Bµi 27 : Mét d©y c¸p ®iÖn cã 4 lâi , mçi lâi ®Òu lµm cïng tõ mét chÊt , cïng chiÒu dµi vµ cïng tiÕt diÖn . Gäi R lµ ®iÖn trë cña mét lâi , mét häc sinh kh¼ng ®Þnh r»ng nÕu ®Æt hiÖu ®iÖn thÕ vµo hai ®Çu d©y c¸p th× ®iÖn trë cña c¶ d©y c¸p lµ 4R . Theo em kÕt luËn nh- thÕ cã ®óng kh«ng ? T¹i sao ? Bµi 28 : §iÖn trë suÊt cña constantan lµ 6 0,5.10 .m    a, Con sè 6 0,5.10 .m    cho biÕt ®iÒu g× ? b, TÝnh ®iÖn trë cuÈ d©y dÉn constantan dµi l = 20 m vµ cã tiÕt diÖn ®Òu S = 0,4 mm2 . Bµi 29 : §Æt vµo hai ®Çu cuén d©y dÉn mét hiÖu ®iÖn thÕ U = 17 V th× c-êng ®é dßng ®iÖn qua d©y lµ I = 5 A . BiÕt cuän d©y ®ång dµi 300 m vµ cã tiÕt diÖn 1,5 mm2 . Hái cuén d©y dÉn lµ b»ng chÊt g× ? Bµi 30 : Mét ®o¹n d©y ®ång dµi 140 m cã tiÕt diÖn trßn , ®-êng kÝnh 1,2 mm . TÝnh ®iÖn trë cña d©y biÕt ®iÖn trë suÊt cña ®ång lµ 1,7.10 – 8 .m vµ lÊy 3,14  . Bµi 31 : Mét d©y dÉn b»ng ®«ng cã chiÒu dµi 16 m , tiÕt diÖn 0,2 mm2 . a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn . b, CÇn ph¶i dïng bao nhiªu d©y dÉn nh- trªn vµ nèi chóng nh- thÕ nµo ®Ó ta cã ®o¹n m¹ch vµ ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña nã lµ 65,28  . Cho ®iÖn trë su¸t cña ®ång lµ 1,7.10 – 8 .m . Bµi 32 : Mét d©y dÉn lµ b»ng Nicr«m dµi 30 m , tiÕt diÖn 1,5 mm2 ®-îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30,8 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn nµy . Cho ®iÖn trë suÊt cña Nicr«m lµ 1,1.10 – 6 .m . Bµi 33 : Mét d©y nh«m d¹ng h×nh trô trßn ®-îc quÊn thµnh cuén cã khèi l-îng 0,81 kg , tiÕt diÖn th¼ng cña d©y lµ 0,15 mm2 . T×m ®iÖn trë cña cuén d©y ®ã biÕt r»ng nh«m cã khèi l-îng riªng vµ ®iÖn trë suÊt lÇn l-ît lµ 2,7 g/cm3 vµ 2,8.10 – 8 .m . Bµi 34 : M¾c mét ®o¹n d©y dÉn vµo gi÷a hai cùc cña mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ 26,6 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c-êng ®é lµ 1,9 A . a, TÝnh ®iÖn trë cña ®o¹n d©y dÉn . b, BiÕt r»ng ®o¹n d©y dÉn dµi 8,4 m , tiÕt diÖn 0,3 mm2 . H·y cho biÕt cuén d©y lµm b»ng chÊt g× ? S4 S3S2 S1
 • 17. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 17 Bµi 35 : Mét cuén d©y b»ng ®ång dµi 148 m vµ tiÕt diÖn S = 1,2 mm2 . a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y b, C¾t cuén d©y trªn ra lµm hai ®o¹n , ®o¹n thø nhÊt dµi gÊp hai lÇn ®o¹n thø hai , sau ®ã m¾c lÇn l-ît chóng vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 2,8 V . TÝnh dßng ®iÖn qua mçi cuén d©y . Bµi 36 : Nèi hai cùc cña mét nguån ®iÖn b»ng mét d©y dÉn cã ®iÖn trë 48  th× dßng ®iÖn qua nã lµ 1A . Hái nÕu nèi hai cùc cña nguån ®iÖn Êy b»ng mét d©y dÉn cã chiÒu dµi 32 m , tiÕt diÖn 0,16 mm2 vµ ®iÖn trë suÊt 0,4.10 – 6 .m th× dßng ®iÖn qua d©y dÉn lµ bao nhiªu Bµi 37 : Hai bãng ®Ìn cã ®iÖn trë lÇn l-ît lµ R1 = 8 vµ R2 = 12 m¾c song song vµo hiÖu ®iÖn thÕ 8,232V nh- h×nh vÏ . D©y nèi tõ hai ®Ìn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ nµy lµ d©y ®ång cã chiÒu dµi tæng céng lµ 54 m vµ tiÕt diÖn 0,85 mm2 . a, TÝnh ®iÖn trë cña m¹ch . b, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn . VÊn ®Ò 6 : ¸p dông c«ng thøc ®iÖn trë vµ ®Þnh luËt ¤m ®Ó tÝnh ®iÖn trë cña d©y dÉn – c-êng ®é dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ – BiÕn trë . Bµi 1 : Khi m¾c mét d©y ®ång cã chiÒu dµi 100 m vµo hiÖu ®iÖn thÕ 12 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 2 A . a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y ®ång . b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y Bµi 2 : Mét d©y ®ång , tiÕt diÖn ®Òu 0,1 mm2 cã ®iÖn trë 10  a, Ph¶i ®Æt vµo hai ®Çu d©y mét hiÖu ®iÖn thÕ bao nhiªu ®Ó c-êng ®é dßng ®iÖn qua d©y lµ 2 A . b, TÝnh chiÒu dµi cña d©y ? Bµi 3 : Mét d©y dÉn b»ng Nikªnin cã tiÕt diÖn ®Òu . a, §Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ 220 V vµo hai ®Çu d©y ta ®o ®-îc c-êng ®é dßng ®iÖn trong d©y b»ng 2 A . TÝnh ®iÖn trë cña d©y ? b, TÝnh tiÕt diÖn cña d©y , biÕt nã cã chiÒu dµi 5,5 m . Bµi 4 : Mét d©y hîp kim ®ång chÊt , tiÕt diÖn kh«ng ®æi cho dßng ®iÖn cã c-êng ®é 3 A ch¹y qua khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y b»ng 12 V . TÝnh ®iÖn trë suÊt cña chÊt lµm d©y dÉn , biÕt r»ng d©y dµi 400 cm , tiÕt diÖn 0,5 mm2 . Bµi 5 : §Æt hiÖu ®iÖn thÕ 36 V vµo hai ®Çu mét cu«n d©y dÉn th× dßng ®iÖn qua nã cã c-êng ®é 2 A . H·y tÝnh chiÒu dµi cña cuén d©y dÉn nãi trªn , biÕt r»ng nÕu lo¹i d©y nµy dµi 4,5 m cã ®iÖn trë lµ 1,2  . Bµi 6 : Mét biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ Rb = 75  lµm b»ng d©y dÉn hîp kim Nikªnin cã tiÕt diÖn 1,6 mm2 . a, TÝnh chiÒu dµi cña d©y dÉn ding lµm biÕn trë nµy . b, Mét bãng ®Ìn khi s¸ng b×nh th-êng cã ®iÖn trë lµ R1 = 20  vµ dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã lµ 0,75 A . M¾c bãng ®Ìn nèi tiÕp víi biÕn trë nãi trªn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30 V . Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã trÞ sè ®iÖn trë R2 b»ng bao nhiªu ®Ó ®Ìn s¸ng b×nh th-êng ? Bµi 7 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ , trªn bãng ®Ìn cã ghi 12V – 0,6A . HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A vµ B ®-îc gi÷ kh«ng ®æi 18 V a, BiÕt ®Ìn s¸ng b×nh th-êng . TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã . b, DÞch chuyÓn con ch¹y cña biÕn trë sao cho ®iÖn trë cña biÕn trë t¨ng 2 lÇn so víi gi¸ trÞ ban ®Çu . Hái khi ®ã c-êng ®é dßng ®iÖn qua biÕn trë lµ bao nhiªu ? C-êng ®é s¸ng cña bãng ®Ìn nh- thÕ nµo ? Rx § A B U R2R1
 • 18. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 18 Bµi 8 : Hai d©y dÉn b»ng Nikªnin vµ Constantan cã chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn b»ng nhau m¾c nèi tiÕp vµ m¾c vµo m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 24 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch lµ 1,5 A . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®o¹n m¹ch . b, TÝnh ®é lín ®iÖn trë cña mçi d©y . c, TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mçi d©y . Bµi 9 : Trªn mét biÕn trë co ch¹y cã ghi 25 - 1A . a, Con sè 25 - 1A cho biÕt ®iÒu g× ? HiÖu diÖn thÕ lín nhÊt ®-îc phÐp ®Æt lªn hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ bao nhiªu ? b, BiÕn trë ®-îc lµm b»ng d©y dÉn hîp kim nicr«m cã chiÒu dµi 24 m . TÝnh tiÕt diÖn cña d©y dÉn dïng ®Ó lµm biÕn trë ®ã . Bµi 10 : Mét cuén d©y dÉn b»ng ®ång cã khèi luîng 1,068 kg , tiÕt diÖn ngang cña d©y dÉn lµ 1mm2 . Khèi l-îng riªng cña ®ång lµ 8900 kg/m3 . a, TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y nµy . b, Ng-êi ta dïng d©y nµy ®Ó quÊn mét biÕn trë . BiÕt lâi biÕn trë h×nh trô trßn , ®-êng kÝnh 4 cm . T×m sè vßng d©y quÊn cña biÕn trë . Bµi 11 : Mét biÕn trë con ch¹y cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 50  . D©y ®iÖn trë cña biÕn trë lµ mét d©y hîp kim nicr«m cã tiÕt diÖn 0,11 mm2 vµ ®-îc quÊn ®Òu xung quanh mét lâi sø trßn cã ®-êng kÝnh 2,5 cm . a, TÝnh sè vßng d©y cña biÕn trë nµy . b, BiÕt c-êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt mµ d©y nµy cã thÓ chÞu ®-îc lµ 1,8 A . Hái cã thÓ ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë mét hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt lµ bao nhiªu ®Ó biÐn trë kh«ng bÞ háng . Bµi 12 : Mét biÕn trë con ch¹y ®-îc lµm b»ng d©y dÉn hîp kim nikªnin cã tiÕt diÖn ®Òu lµ 0,8 mm2 vµ gåm 600 vßng quÊn quanh lâi sø trô trßn cã ®-êng kÝnh 4,5 cm . a, TÝnh ®iÖn trë lín nhÊt cña biÕn trë nµy . b, HiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®-îc phÐp ®Æt vµo hai ®Çu d©y cè ®Þnh cña biÕn trë lµ 67,824 V . Hái biÕn trë nµy cã thÓ chÞu ®-îc dßng ®iÖn cã c-êng ®é lín nhÊt lµ bao nhiªu ? Bµi 13 : Mät bãng ®Ìn cã ghi 18V – 1A m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë con ch¹y dÓ sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 24 V . a, §iÒu chØnh biÕn trë ®Õn gi¸ trÞ Rb = 12  . H·y tÝnh to¸n vµ nªu nhËn xÐt vÒ ®é s¸ng cña bãng ®Ìn . b, Hái ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë cã gi¸ trÞ ®iÖn trë bao nhiªu ®Ó ®Ìn cã thÓ s¸ng b×nh th-êng . Bá qua ®iÖn trë c¸c d©y nèi . Bµi 14 : Cã hai bãng ®Ìn mµ khi s¸ng b×nh th-êng cã ®iÖn trë t-¬ng øng lµ R1 = 16  vµ R2 = 12  . Dßng ®iÖn ch¹y qua hai ®Ìn ®Òu cã c-êng ®é ®inh møc lµ 0,8 A . Hai ®Ìn nµy ®-îc m¾c nèi tiÕp víi nhau vµ víi mét biÕn trë vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã hiÖu ®iÖn thÕ 28,4 V . a, TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë tham gia vµo m¹ch ®Ó hai ®Ìn s¸ngb×nh th-êng . b, Khi ®Ìn s¸ng b×nh th-êng , sè vßng d©y cña biÕn trë cã dßng ®iÖn ch¹y qua chØ b»ng 75% so víi tæng sè vßng d©y cña biÕn trë . TÝnh ®iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë . Bµi 15 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ AB lµ mét biÕn trë cã con ch¹y C . Lóc ®Çu ®Èy con ch¹y C vÒ s¸t ®iÓm B ®Ó biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt . a, Khi dÞch chuyÓn con ch¹y C vÒ phÝa A th× ®é s¸ng cña bãng ®Ìn thay ®æi nh- thÕ nµo ? Gi¶i thÝch ? b, BiÕt ®iÖn trë cña bãng ®Ìn lµ R® = 18  . §iÖn trë toµn phÇn cña biÕn trë lµ 42  vµ con ch¹y C ë chÝnh gi÷a AB . HiÖu ®iÖn thÕ do nguån cung cÊp lµ 46,8V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã Bµi 16 : Cho m¹ch ®iÖn nh- h×nh vÏ , trong ®ã bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ 24 V vµ c-êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ 0,6 A , ®-îc m¾c víi mét biÕn trë con ch¹y ®Ó sö dông víi nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 30 V . a, §Ó dÌn s¸ng b×nh th-êng th× ph¶i ®iÒu chØnh biÕn trë lµ bao nhiªu ? b, NÕu biÕn trë cã ®iÖn trë lín nhÊt lµ 40  th× C BA § A § NM B
 • 19. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 19 khi ®Ìn s¸ng b×nh th-êng dßng ®iÖn ch¹y qua bao nhiªu phÇn tr¨m (%) tæng sè vßng d©y cña biÕn trë . Bµi 17 : Hai bãng ®Ìn cã cïng hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = U2 = 6 V . Khi s¸ng b×nh th-êng c¸c bãng dÌn cã ®iÖn trë t-¬ng øng lµ R1 = 6 vµ R2 = 12  . CÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 9V ®Ó hai bãng s¸ng b×nh th-êng . VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã . Bµi 18 : Hai bãng ®Ìn cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc lµ U1 = 12 V , U2 = 24 V . Khi s¸ng b×nh th-êng cã ®iÖn trë t-¬ng øng lµ R1 = 6 vµ R2 = 4 . cÇn m¾c hai bãng nµy víi mét biÕn trë vµo hiÖu ®iÖn thÕ U = 36 V ®Ó hai ®Ìn s¸ng b×nh th-êng . a, VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn . b, TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë khi ®ã . VÊn ®Ò 7 : §iÖn n¨ng , c«ng vµ c«ng suÊt . §Þnh luËt Jun – Len-x¬ . A – Lý thuyÕt 1 – TÝnh công suÊt ®iÖn cña mét ®o¹n m¹ch * ¸p dông c«ng thøc P = U.I Trong ®ã : - U lµ hiÖu ®iÖn thÕ tÝnh b»ng (V) - I lµ c-êng ®é dßng ®iÖn tÝnh b»ng (A) - P lµ c«ng suÊt cña mét ®o¹n m¹ch tÝnh b»ng (W) * Cã thÓ tÝnh b»ng c«ng thøc sau : P = U.I = I2 .R = 2 U R 2 – TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña c¸c dông cô ®iÖn + Cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau : C¸ch 1 : Sö dông c«ng thøc A = UIt = I2 Rt = 2 U R t . C¸ch 2 : TÝnh th«ng qua c«ng suÊt A = Pt. Trong ®ã A lµ ®iÖn n¨ng ®-îc tÝnh b»ng (J) 3 – Ýnh nhiÖt l-îng to¶ ra trªn ®iÖn trë * ¸p dông ®Þnh luËt Jun – Len - x¬ : Q = I2 Rt * Cã thÓ dïng c«ng thøc sau Q = Pt = UIt = 2 U R t . 4 – TÝnh c«ng suÊt to¶ nhiÖt ¸p dông c«ng thøc P = A t . B – Bµi tËp Bµi 1 : Trªn mét bãng ®Ìn cã ghi 220V – 75W a, Con sè 220V – 75W cho biÕt ®iÒu g× ? b, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua bãng ®Ìn nµy khi ®Ìn s¸ng b×nh th-êng vµ ®iÖn trë cña ®Ìn khi ®ã . Bµi 2 : Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 24V – 0,96W ®-îc m¾c vµo hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ 18V . Gi¶ sö ®iÖn trë cña d©y tãc bãng ®Ìn thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ theo nhiÖt ®é . TÝnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn khi ®ã . Bµi 3 : Mét d©y dÉn cã ®iÖn trë 42  ®-îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ 18V . TÝnh nhiÖt l-îng mµ d©y dÉn to¶ ra trong 25 phót theo ®¬n vÞ Jun vµ ®¬n vÞ calo . Bµi 4 : Mét häc sinh cho r»ng ®Ó tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng nªn chän nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn cã c«ng suÊt rÊt nhá ®Ó sö dông vµ chØ sö dông trong thêi gian ng¾n . Theo em ý kiÕn nh- vËy cã hîp lÝ kh«ng ?
 • 20. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 20 Bµi 5 : Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 30 V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c-êng ®é 0,75 A . a, TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt ®iÖn cña bãng ®Ìn khi ®ã ? b, NÕu dïng bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ 36 V th× c«ng suÊt tiªu thô cña bãng ®Ìn lµ bao nhiªu ? Bµi 6 : Bãng ®Ìn trßn th-êng ®-îc sö dông trong gia ®×nh cã ghi 220V – 60W . Nh-ng trªn thùc tÕ , v× nhiÒu lÝ do mµ hiÖu ®iÖn thÕ sö dông th-êng chØ vµo kho¶ng 210 V . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®ã ? §Ìn cã s¸ng bÝnh th-êng kh«ng ? V× sao ? Bµi 7 : Trªn mét bµn lµ cã ghi 110V – 220W vµ trªn bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 110V – 75W a, TÝnh ®iÖn trë cña bµn lµ vµ cña bãng ®Ìn . b, Cã thÓ m¾ nèi tiÕp bµn lµ vµ bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®-îc kh«ng t¹i sao ? Bµi 8 : Mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V – 100W vµ mét bµn lµ cã ghi 220V – 400W cïng ®-îc m¾c vµo æ lÊy ®iÖn 220V ë gia ®×nh . a, TÝnh ®iÖn trë t-¬ng ®-¬ng cña ®o¹n m¹ch nµy . b, H·y chøng tá r»ng c«ng suÊt P cña ®o¹n m¹ch b»ng tæng c«ng suÊt cña ®Ìn vµ cña bµn lµ ? Bµi 9 : Trªn mét bµn lµ cã ghi 110V – 600W vµ trªn bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 110V – 100W . T¹i sao kh«ng nªn m¾c nèi tiÕp bµn lµ vµ bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ? H·y gi¶i thÝch b»ng phÐp tÝnh . Bµi 10 : Cã hai bãng ®Ìn lo¹i 12V – 0,6A vµ 12V – 0,3A . TÝnh ®iÖn trë c¸c bãng ®Ìn ®Ó c¸c bãng ®Ìn trªn s¸ng b×nh th-êng cÇn ph¶I m¾c nh- thÐ nµo ? Bµi 11 : Trªn hai bãng ®Ìn cã ghi 110V – 60W vµ 110V – 75W . a, BiÕt r»ng d©y tãc cña hai bãng ®Ìn nµy ®Òu b»ng V«nfram vµ cã tiÕt diÖn b»ng nhau . Hái d©y tãc cña ®Ìn nµo cã ®é dµi lín h¬n vµ lín h¬n bao nhiªu lÇn ? b, Cã thÓ m¾c hai bãng ®Ìn nµy nèi tiÕp víi nhau vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®-îc kh«ng ? t¹i sao ? Bµi 12 : Mét bãng ®Ìn ghi 220V – 60W d-îc th¾p s¸ng liªn tôc víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V trong 5 giê . a, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn nµy sö dông . b, NÕu sö dông bãng ®Ìn nµy víi hiÖu ®iÖn thÕ U = 200V trong 5 giê th×nã tiªu thô ®iÖn n¨ng lµ bao nhiªu ? Bµi 13 : Trªn mét Êm ®iÖn cã ghi 220V – 770W . a, TÝnh c-êng dä dßng ®iÖn ®Þnh møc cña Êm ®iÖn . b, TÝnh ®iÖn trë cña Êm ®iÖn khi ho¹t ®éng b×nh th-êng . c, Dïng Êm nµy ®Ó nÊu n-íc trong thêi gian 30 phót ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V . TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô cña Êm . Bµi 14 : Mét bÕp ®iÖn ho¹t ®éng liªn tôc trong 1,5 giê ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V . Khi ®ã sè chØ cña c«ng t¬ ®iÖn t¨ng thªm 2 sè . TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bÕp ®iÖn sö dông , c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn vµ c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp trong thêi gian trªn . Bµi 15 : Mét ®éng c¬ ®iÖn trong 3 giê tiªu thô mét ®iÖn n¨ng lµ 15 120 kJ . a, TÝnh c«ng suÊt cña dßng ®iÖn khi ch¹y qua ®éng c¬ trªn . b, §éng c¬ lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V . TÝnh c-êng ®ä dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ Bµi 16 : Khi m¾c mét bãng ®Ìn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c-êng ®é lµ 0,4 A . a, TÝnh ®iÖn trë vµ c«ng suÊt cña bãng ®Ìn khi ®ã . b, Bãng ®Ìn ®-îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V , trung b×nh 4,5 giê trong mét ngµy . TÝnh ®iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn tiªu thô trong 30 ngµy . Bµi 17 : Trªn nh·n cña mét ®éng c¬ ®iÖn cã ghi 220V – 850W . a, TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn thùc hiÖn trong 45 phót nÕu ®éng c¬ ®-îc dïng ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V . b, NÕu hiÖu ®iÖn thÕ dÆt vµo ®éng c¬ chØ lµ 195 V th× ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 45 phót lµ bao nhiªu ? Bµi 18 : Trªn mét bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V – 100W .
 • 21. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 21 a, TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông trong 30 ngµy khi th¾p s¸ng b×nh th-êng bãng ®Ìn nµy mçi ngµy 6 giê . b, M¾c nèi tiÕp bãng trªn ®©y víi mét bãng ®Ìn d©y tãc kh¸c cã ghi 220V – 75W vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V . TÝnh c«ng suÊt tiÖu thô cña mçi ®Ìn vµ cña c¶ m¹ch . Bµi 19 : Mét ®o¹n m¹ch gåm mét bãng ®Ìn ghi 12V – 6W ®-îc m¾c nèi tiÕp víi mét biÕn trë vµ ®Æt vµo hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi 18V nh- ×nh vÏ . §iÖn trë cña d©y nèi vµ ampekÕ rÊt nhá a, Bãng ®Ìn s¸ng b×nh th-êng , tÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë vµ sè chØ cña ampekÕ khi ®ã . b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiª thô cña toµn m¹ch trong thêi gian 20 phót . Bµi 20 : Mét bÕp ®iÖn sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V , tiªu thô mét ®iÖn n¨ng 720 kJ trong 30 phót . TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn qua bÕp vµ ®iÖn trë cña bÕp khi lµm viÖc . Bµi 21 : Mét ®«ng c¬ lµm viÖc ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V , dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ 5 A . a, TÝnh c«ng cña dßng ®iÖn sinh ra trong 6 giê . b, HiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ 75% . TÝnh c«ng mµ ®éng c¬ ®· thùc hiÖn ®-îc trong thêi gian trªn . Bµi 22 : Trong 30 ngµy chØ sè cña c«ng t¬ ®iÖn cña mét khu tËp thÓ t¨ng thªm 112,5 sè . BiÕt thêi gian sö dông ®iÖn trung b×nh trong mçi ngµy lµ 5 giê . a, TÝnh c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn n¨ng trung b×nh cña khu tËp thÓ nµy . b, Gi¶ sö khu tËp thÓ nµy chØ sö dông bãng ®Ìn trßn lo¹i cã c«ng suÊt 75W ®Ó chiÕu s¸ng . Hái khu tËp thÓ nµy ®· dïng bao nhiªu bãng ®Ìn . Coi c¸c bãng ®Ìn ®Ìn ®-îc sö dông ®óng víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc . Bµi 23 : Trªn hai bãng ®Ìn d©y tãc cã ghi 220V – 100W vµ 220V – 40W . a, TÝnh ®iÖn trë cña mçi bãng . b, M¾c song song hai bãng ®Ìn nµy vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× ®Ìn nao s¸ng h¬n ? V× sao ? TÝnh ®iÖn n¨ng mµ mach ®iÖn nµy sö dông trong 3 giê . Bµi 24 : Trªn vá mét m« t¬ ®iÖn cã ghi 12V – 12W . a, CÇn ph¶i m¾c m« t« vµo hiÖu ®iÖn thÕ lµ bao nhiªu ®Ó nã ch¹y b×nh th-êng ? TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m« t« khi ®ã . b, TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô trong 4 giê khi nã ho¹t ®éng b×nh th-êng . Bµi 25 : Mét khu d©n c- cã 30 hé gia ®×nh , tÝnh trung b×nh mçi hé sö dông mét c«ng suÊt ®iÖn 120W trong 4 giê trªn 1 ngµy . a, TÝnh c«ng suÊt ®iÖn trung b×nh cña c¶ khu d©n c- . b, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ khu d©n c- nµy sö dông trong 30 ngµy . c, TÝnh tiÒn ®iÖn mµ khu d©n c- ph¶i tr¶ trong 30 ngµy víi gi¸ ®iÖn lµ 850®/kWh . Bµi 26 : Cho hai ®iÖn trë R1 vµ R2 . H·y chøng minh r»ng : a, Khi R1 vµ R2 m¾c nèi tiÕp vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× nhiÖt l-îng to¶ ra ë mçi ®iÖn trë nµy tû lÖ thuËn víi c¸c ®iÖn trë ®ã : 1 1 2 2 Q R Q R  . b, Khi R1 vµ R2 m¾c song song vµo hiÖu ®iÖn thÕ U th× nhiÖt l-îng to¶ ra ë mçi ®iÖn trë nµy tû lÖ nghÞch víi c¸c ®iÖn trë ®ã : 1 2 2 1 Q R Q R  . Bµi 27 : Cho hai ®iÖn trë R1 = R2 = 30  . ng-êi ta m¾c hai ®iÖn trë ®ã lÇn l-ît b»ng hai c¸ch : nèi tiÕp vµ song song råi nèi vµo m¹ch ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 45 V . a, TÝnh dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë trong mçi tr-êng hîp . b, X¸c ®Þnh nhiÖt l-îng to¶ ra trªn mçi diÖn trë trong hai tr-êng hîp trong thêi gian 20 phót . Cã nhËn xÐt g× vÒ kÕt qu¶ t×m ®-îc . Bµi 28 : Mét d©y dÉn lµ b»ng V«nfram cã ®-êng kÝnh tiÕt diÖn 1mm vµ chiÒu dµi 40 m ®Æt d-íi hiÖu ®iÖn thÕ lµ 24 V . A §Rx
 • 22. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 22 a, TÝnh ®iÖn trë c¶u d©y . b, TÝnh nhiÖt l-îng to¶ ra trªn d©y trong thêi gian 40 phót theo ®¬n vÞ J vµ calo . Bµi 29 : D©y ®iÖn trë ña mét bÕp ®iÖn lµm b»ng Nicr«m , chiÒu dµi 4,5 m vµ tiÕt diÖn 0,025 mm2 . a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y . b, BÕp ®-îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ U = 220V . H·y tÝnh c«ng suÊt cña bÕp ®iÖn , tõ ®ã suy ra nhiÖt l-îng to¶ ra cña bÕp trong 30 phót . Bµi 30 : D©y so¾n cña mét bÕp ®iÖn lµm b»ng Nicr«m dµi 12 m , tiÕt diÖn 0,2 mm2 . a, TÝnh ®iÖn trë cña d©y so¾n . b, TÝnh nhiÖt l-îng to¶ ra trong thêi gian 10 phót khi m¾c bÕp ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ 220V c, Trong thêi gian 10 phót , bÕp nµy cã thÓ ®un s«i bao nhiªu lÝt n-íc tõ nhiÖt ®é 240 C . Bá qua sù mÊt m¸t nhiÖt ra m«i tr-êng . Bµi 31 : Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V – 600W ®-îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ ®óng 220V ®Ó ®un s«i 2,2 lÝt n-íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 270 C . Bá qua sù mÊt m¸t cña nhiÖt ®é . TÝnh thêi gian ®Ó l-îng n-íc trªn s«i . Bµi 32 : Mét bÕp ®iÖn khi ho¹t ®éng b×nh th-êng cã ®iÖn trë R = 120  vµ c-êng ®é dßng ®iÖn qua bÕp khi ®ã lµ 2,4A . a, TÝnh nhiÖt l-îng mµ bÕp to¶ ra trong 25 gi©y . b, Dïng bÕp ®iÖn trªn ®Ó ®un s«i 1 lÝt n-íc cã nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 250 C th× thêi gian ®un n-íc lµ 14 phót . TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp , coi r»ng nhiÖt l-îng cÇn thiÕt ®Ó ®un s«i n-íc lµ cã Ých . Bµi 33 : Mét Êm ®iÖn cã ghi 220V – 500W ®-îc sö dông víi hiÖu ®iÖn thÕ 220V ®Ó ®un s«i 2,3 lÝt n-íc tõ nhiÖt ®é 240 C . HiÖu suÊt cña Êm lµ 76% , trong ®ã nhiÖt l-îng cung cÊp ®Ó ®un s«i n-íc ®-îc coi lµ cã Ých . a, TÝnh nhiÖt l-îng cÇn thiÐt ®Ó ®un s«i l-îng n-íc nãi trªn . b, TÝnh nhiÖt l-îng mµ bÕp ®iÖn ®· to¶ ra khi ®ã vµ thêi gian ®un s«i l-îng n-íc trªn . Bµi 34 : Mét gia ®×nh sö dông c¸c dông cô ®iÖn cã tæng c«ng suÊt lµ 180W trung b×nh 4 giê mçi ngµy ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V . a, TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn nèi tõ cét ®iÖn vµo nhµ (coi ®iÖn trë cña d©y dÉn lµ kh«ng ®¸ng kÓ) . b, TÝnh ®iÖn n¨ng mµ gia ®×nh nµy ®· sö dông trong 30 ngµy . Bµi 35 : Mét bÕp ®iÖn ®-îc sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp cã c-êng ®é 2,8A . Dïng bÕp nµy ®un s«i ®-îc 1,2 lÝt n-íc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 210 C trong thêi gian 14 phót . TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp ®iÖn . Bµi 36 : BiÕt r»ng mét bãng ®Ìn d©y tãc cã c«ng suÊt 75 W cã thêi gian th¾p s¸ng tèi ®a lµ 1 000 giê vµ gi¸ hiÖn nay lµ 4 500 ®ång . Mét bãng ®Ìn comp¾c cã cc«ng suÊt 15 W cã ®é s¸ng b»ng bãng ®Ìn nãi trªn cã thêi gian th¾p s¸ng tèi ®a 8 000 giê vµ gi¸ hiÖn nay lµ 68 000 ®ång . a, TÝnh ®iÖn n¨ng sö dông cña mçi lo¹i bãng ®Ìn trªn trong 8 000 giê . b, TÝnh toµn bé chi phÝ (tiÒn mua bãng ®Ìn ®iÖn vµ tiÒn ®iÖn ph¶i tr¶) cho viÖc sö dông mçi lo¹i bãng ®Ìn nµy trong 8 000 giê . Cho gi¸ 1 kWh lµ 800 ®ång . Tõ ®ã cho biÕt sö dông bãng ®Ìn nµo cã lîi h¬n ? V× sao ?
 • 23. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 23 C: CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Một dây dẫn có chiều dài ℓ và điện trở R. Nếu nối tiếp 4 dây dẫn trên thì dây mới có điện trở là A. R’ = 4R. B. R’ = R/4. C. R’ = R + 4. D. R’ = R – 4. Câu 2. Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 1,5A. Biết rằng dây dẫn cùng loại dài 6m có điện trở là 2 Ω. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là A. 24 m B. 18 m C. 12 m D. 8 m Câu 3. Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5 Ω. Dây thứ hai có điện trở 8 Ω. Chiều dài dây thứ hai là A. 32 cm B. 12,5 cm C. 2 cm D. 23 cm Câu 4. Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1, l2. Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện A. 1 1 2 2 R l R l  B. 1 2 2 1 R l R l  C. R1.R2 = l1.l2. D. R1.l1 = R2.l2. Câu 5. Chọn câu trả lời SAI. Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3 Ω, được cắt thành hai dây có chiều dài lần lượt là l1, l2 sao cho l2 = 2l1 và có điện trở tương ứng R1, R2 thỏa A. R1 = 1 Ω. B. R2 = 2 Ω. C. Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là Rtd = 1,5 Ω. D. Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rtd = 3 Ω. Câu 6. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0,5 mm² và R1 = 8,5 Ω. Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5 Ω, có tiết diện là A. S2 = 0,33 mm² B. S2 = 0,5 mm² C. S2 = 15 mm² D. S2 = 0,033 mm². Câu 7. Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6Ω với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là A. R = 9,6 Ω. B. R = 0,32 Ω. C. R = 288 Ω. D. R = 28,8 Ω. Câu 8. Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l. Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6Ω. Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là A. 12 Ω. B. 9 Ω. C. 6 Ω. D. 3 Ω. Câu 9. Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 = 150 m, có tiết diện S1 = 0,4 mm² và có điện trở R1 = 60 Ω. Hỏi một dây khác làm bằng kim loại đó dài l2 = 30m có điện trở R2 = 30 Ω thì có tiết diện là A. S2 = 0,80 mm². B. S2 = 0,16 mm². C. S2 = 1,60 mm². D. S2 = 0,08 mm². Câu 10. Biến trở là một linh kiện A. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch. B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. D. Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch. Câu 11. Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi A. Tiết diện dây dẫn của biến trở. B. Điện trở suất của chất làm biến trở của dây dẫn. C. Chiều dài dây dẫn của biến trở. D. Nhiệt độ của biến trở. Câu 12. Trên một biến trở có ghi 50 Ω – 2,5 A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là A. U = 125 V. B. U = 50,5 V. C. U = 20 V. D. U = 47,5 V. Câu 13. Một điện trở con chạy được quấn bằng dây hợp kim nicrôm có điện trở suất ρ = 1,1.10–6 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5 mm, chiều dài dây là 6,28 m. Điện trở lớn nhất của biến trở là A. 3,52.10–3 Ω. B. 3,52 Ω. C. 35,2 Ω. D. 352 Ω. Câu 14. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn A. không thay đổi. B. giảm tỉ lệ với hiệu điện thế. C. có lúc tăng, lúc giảm. D. tăng tỉ lệ với hiệu điện thế. Câu 15. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây có dạng là
 • 24. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 24 A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ. C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ. D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ. Câu 16. Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì cường độ dòng điện A. tăng 2,4 lần. B. giảm 2,4 lần. C. giảm 1,2 lần. D. tăng 1,2 lần. Câu 17. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là A. 1,5 A. B. 2,0 A. C. 3,0 A. D. 1,0 A. Câu 18. Điện trở R của dây dẫn biểu thị cho A. Tính cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây. B. Tính cản trở hiệu điện thế nhiều hay ít của dây. C. Tính cản trở electron nhiều hay ít của dây. D. Tính cản trở điện lượng nhiều hay ít của dây. Câu 19. Biểu thức nào sau đây SAI? A. U R = I B. U I = R C. R I = U D. U = IR Câu 20. Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12 Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là A. 15,0 A. B. 4,0 A. C. 2,5 A. D. 0,25 A. Câu 21. Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế U = 6 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là I = 0,5 A. Dây dẫn có điện trở là A. 3,0 Ω. B. 12 Ω. C. 0,33 Ω. D. 1,2 Ω. Câu 22. Đặt một hiệu điện thế U = 12 V vào hai đầu một điện trở thì cường độ dòng điện là I = 2 A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là A. 3,0 A. B. 1,0 A. C. 0,5 A. D. 0,25A. Câu 23. Đặt vào hai đầu một điện trở R một hiệu điện thế U = 12 V, khi đó cường độ dòng điện chạy qua điện trở là 1,2 A. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế nhưng muốn cường độ dòng điện qua điện trở là 0,8A thì ta phải tăng điện trở thêm một lượng là A. 4,0 Ω. B. 4,5 Ω. C. 5,0 Ω. D. 5,5 Ω. Câu 24. Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là A. 0,2 A. B. 0,5 A. C. 0,9 A. D. 0,6 A. Câu 25. Một dây dẫn khi mắc vào hiệu điện thế 5V thì cường độ dòng điện qua nó là 100mA. Khi hiệu điện thế tăng thêm 20% giá trị ban đầu thì cường độ dòng điện qua nó tăng thêm một lượng là A. 60 mA. B. 80 mA. C. 20 mA. D. 120 mA. Câu 26. Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể? A. 6 V. B. 12V. C. 24 V. D. 220V. Câu 27. Để đảm bảo an tòan khi sử dụng điện, ta cần phải A. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kỳ cho mỗi dụng cụ điện. B. sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện. C. rút phích cắm đèn ra khỏi ổ cắm khi thay bóng đèn. D. làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế cao. Câu 28. Bóng đèn ống 20W sáng hơn bóng đèn dây tóc 60W là do A. Dòng điện qua bóng đèn ống mạnh hơn. B. Hiệu suất bóng đèn ống cao hơn. C. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ống hợp với mắt hơn. D. Dây tóc bóng đèn ống dài hơn. Câu 29. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Cường độ dòng điện qua các mạch song song luôn bằng nhau. B. Để tăng điện trở của mạch, ta phải mắc một điện trở mới song song với mạch cũ. C. Khi các bóng đèn được mắc song song, nếu bóng đèn này tắt thì các bóng đèn kia vẫn hoạt động. D. Khi mắc song song, mạch có điện trở lớn thì cường độ dòng diện đi qua lớn Câu 30. Chọn câu SAI. A. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc nối tiếp: R = n.r. B. Điện trở tương đương R của n điện trở r mắc song song: R = r / n.
 • 25. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 25 C. Điện trở tương đương của mạch mắc song song nhỏ hơn điện trở mỗi thành phần. D. Trong đoạn mạch mắc song song cường độ dòng điện qua các nhánh là bằng nhau. Câu 31. Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song? A. U = U1 = U2. B. U = U1 + U2. C. 1 1 2 2 U R U R  D. 1 2 2 1 U I U I  Câu 32. Công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song? A. R = R1 + R2. B. 1 2 1 2 R R R R R   C. 1 2 1 2 R R R R R   D. 1 2 1 2 R R R R R   Câu 33. Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Khi mắc vào một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I = 1,2 A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5A. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là A. I1 = 0,5 A B. I1 = 0,6 A C. I1 = 0,7 A D. I1 = 0,8 A Câu 34. Hai điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω mắc song song với nhau, điện trở tương đương của mạch là A. Rtđ = 2 Ω. B. Rtđ = 4 Ω. C. Rtđ = 9 Ω. D. Rtđ = 6 Ω. Câu 35. Hai bóng đèn có ghi: 220V – 25W, 220V – 40W. Để 2 bóng đèn trên hoạt động bình thường ta mắc song song vào nguồn điện A. 220 V. B. 110 V. C. 40 V. D. 25 V. Câu 36. Hai điện trở R1, R2 mắc song song với nhau. Biết R1 = 6 Ω điện trở tương đương của mạch là Rtđ = 3 Ω thì R2 là A. R2 = 2 Ω B. R2 = 3,5 Ω C. R2 = 4 Ω D. R2 = 6 Ω Câu 37. Mắc ba điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6 V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là A. 12 A. B. 6,0 A. C. 3,0 A. D. 1,8 A. Câu 38. Cho hai điện trở R1 = 12 Ω và R2 = 18 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có giá trị là A. 12 Ω. B. 18 Ω. C. 6,0 Ω. D. 30 Ω. Câu 39. Người ta chọn một số điện trở loại 2 Ω và 4 Ω để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16 Ω. Trong các phương án sau đây, phương án nào là SAI. A. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2 Ω. B. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4 Ω. C. Dùng một điện trở 4 Ω và 6 điện trở 2 Ω. D. Dùng 2 điện trở 4 Ω và 2 điện trở 2 Ω. Câu 40. Hai điện trở R1 = 5 Ω và R2 = 10 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4A. Thông tin nào SAI. A. Điện trở tương đương của mạch là 15Ω B. Cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 8A C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60V D. Hiệu điện thế hai đầu R1 là 20V Câu 41. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, gọi I là cường độ dòng điện trong mạch. U1 và U2 lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, hệ thức nào sau đây là đúng? A. I = 1 2 U R R B. 1 1 2 2 U R U R  C. U1 = IR1. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 42. Điện trở R1 = 10 Ω chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U1 = 6 V. Điện trở R2 = 5 Ω chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của nó là U2 = 4 V. Đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp chịu được hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu của đoạn mạch này là A. 10 V. B. 12 V. C. 9,0 V. D. 8,0 V. Câu 43. Điện trở R1 = 30 Ω chịu được dòng điện lớn nhất là 2 A và điện trở R2 = 10 Ω chịu được dòng điện lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây? A. 40 V. B. 70 V. C. 80 V. D. 120 V. Câu 44. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức của định luật Jun–Lenxơ? A. Q = I².R.t B. Q = I.R².t C. Q = I.R.t D. Q = I².R².t Câu 45. Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Jun– Lenxơ? A. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua. B. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
 • 26. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 26 C. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua. D. Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua. Câu 46. Cho hai điện trở mắc nối tiếp, mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây và điện trở của nó được viết như sau A. 1 1 2 2 Q R Q R  B. 1 2 2 1 Q R Q R  C. 1 2 1 2 Q Q R R  D. A và C đúng Câu 47. Cho hai điện trở mắc song song, mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây và điện trở của nó được biểu diễn như sau A. 1 1 2 2 Q R Q R  B. 1 2 2 1 Q R Q R  C. Q1.R2 = Q2.R1. D. A và C đúng Câu 48. Một bếp điện có hiệu điện thế định mức U = 220V. Nếu sử dụng bếp ở hiệu điện thế U’ = 110V và sử dụng trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra của bếp sẽ A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. Câu 49. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 giây là A. 200 J. B. 300 J. C. 400 J. D. 500 J. Câu 50. Hai dây dẫn đồng chất được mắc nối tiếp, một dây có chiều dài l1 = 2m, tiết diện S1 = 0,5 mm². Dây kia có chiều dài l2 = 1m, tiết diện S2 = 1mm². Mối quan hệ của nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau A. Q1 = Q2. B. 4Q1 = Q2. C. Q1 = 4Q2. D. Q1 = 2Q2. Câu 51. Trong các kim loại nicrom, đồng, nhôm, vonfram, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Vonfram B. Nhôm C. Nicrom. D. Đồng Câu 52. Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất ρ, thì có điện trở R được tính bằng công thức A. R = S l  B. R = S l C. R = l S D. R = l S  Câu 53. Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có A. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m² B. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1cm² C. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1mm² D. Chiều dài 1 mm tiết diện đều 1mm² Câu 54. Nếu giảm chiều dài của một dây dẫn đi 4 lần và tăng tiết diện dây đó lên 4 lần thì điện trở suất của dây dẫn sẽ A. Giảm 16 lần. B. Tăng 16 lần. C. Không đổi. D. Tăng 8 lần. Câu 55. Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100 cm, tiết diện 2 mm², điện trở suất ρ =1,7.10–8 Ωm. Điện trở của dây dẫn là A. 8,5.10–2 Ω. B. 0,85.10–2 Ω. C. 85.10–2 Ω. D. 0,085.10–2 Ω. Câu 56. Nhận định nào là SAI? A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt. B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt. C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt. D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém. Câu 57. Một dây dẫn bằng nhôm hình trụ, có chiều dài l = 6,28m, đường kính tiết diện d = 2 mm, điện trở suất ρ = 2,8.10–8 Ωm, điện trở của dây dẫn là A.5,6.10–4 Ω. B. 5,6.10–6 Ω. C. 5,6.10–8 Ω. D. 5,6.10–2 Ω. Câu 58. Hai dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện, điện trở dây thứ nhất lớn hơn điện trở dây thứ hai gấp 2 lần, dây thứ nhất có điện trở suất ρ = 1,6.10–8 Ωm, điện trở suất của dây thứ hai là A. 0,8.10–8 Ωm. B. 8.10–8 Ωm. C. 0,08.10–8 Ωm. D. 80.10–8 Ωm. Câu 59. Chọn câu trả lời ĐÚNG. A. Điện trở của một dây dẫn ngắn luôn luôn nhỏ hơn điện trở của một dây dẫn dài. B. Một dây nhôm có đường kính lớn sẽ có điện trở nhỏ hơn một sợi dây nhôm có đường kính nhỏ. C. Một dây dẫn bằng bạc luôn luôn có điện trở nhỏ hơn một dây dẫn bằng sắt. D. Nếu người ta so sánh hai dây đồng có cùng tiết diện, dây có chiều dài lớn sẽ có điện trở lớn hơn.
 • 27. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 27 Câu 60. Công thức nào dưới đây KHÔNG là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I. A. P = U.I. B. P = U/I. C. P = U²/R D. P = I².R. Câu 61. Công suất điện cho biết A. Khả năng thực hiện công của dòng điện. B. Năng lượng của dòng điện. C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian. D. Mức độ mạnh hay yếu của dòng điện. Câu 62. Nếu một bóng đèn có ghi 12 V – 6W thì A. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A. B. Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A. C. Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A. D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A. Câu 63. Trên một bóng đèn có ghi 110V – 55W. Điện trở của nó là A. 0,5 Ω. B. 27,5 Ω. C. 2,0 Ω. D. 220 Ω. Câu 64. Chọn câu trả lời SAI. Một quạt điện có ba nút điều chỉnh tốc độ quay nhanh theo thứ tự tăng dần là nút số (1), (2) và (3). Công suất của quạt khi bật A. Nút số (3) là lớn nhất. B. Nút số (1) là lớn nhất. C. Nút số (1) nhỏ hơn công suất nút số (2). D. Nút số (2) nhỏ hơn công suất nút số (3). Câu 65. Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A. Điện trở suất là ρ = 1,1.10–6 Ωm và tiết diện của dây là S = 0,5mm², chiều dài của dây dẫn là A.10 m. B. 20 m. C. 40 m. D. 50 m. Câu 66. Hai bóng đèn, một cái có công suất 75W, cái kia có công suất 40W, hoạt động bình thường dưới hiệu điện thế 120V. Khi so sánh điện trở dây tóc của hai bóng đèn thì A. Đèn công suất 75W có điện trở lớn hơn. B. Đèn công suất 40W có điện trở lớn hơn. C. Điện trở dây tóc hai đèn như nhau. D. Không so sánh được. Câu 67. Trong công thức P = I².R nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất A. Tăng gấp 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng gấp 8 lần. D. Giảm đi 8 lần. Câu 68. Năng lượng của dòng điện gọi là A. Cơ năng. B Nhiệt năng. C. Quang năng. D. Điện năng. Câu 69. Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết A. Thời gian sử dụng điện của gia đình. B. Công suất điện mà gia đình sử dụng. C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng. D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng. Câu 70. Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hóa điện năng thành cơ năng và nhiệt năng? A. Quạt điện. B. Đèn LED. C. Ấm điện D. Nồi cơm điện. Câu 71. Công thức tính công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là A. A = U.I².t B. A = U.I.t C. A = U².I.t D A = P t Câu 72. Một bóng đèn loại 220 V – 100 W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1h là A. 220 kWh B 100 kWh C. 1 kWh D. 0,1 kWh Câu 73. Một đèn loại 220V – 75W và một đèn loại 220V – 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn thì A. A1 = A2. B. A1 = 3A2. C. A2 = 3A1. D. A1 < A2. Câu 74. Một bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế định mức 220V trong 10 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 660 kJ. Cường độ dòng điện qua bàn là là A. 0,5 A B. 0,3 A C. 3 A D. 5 A Câu 75. Một bóng đèn loại 220V – 100W và một bếp điện loại 220V – 1000W được sử dụng ở hiệu điện thế định mức, mỗi ngày trung bình đèn sử dụng 5 giờ, bếp sử dụng 2 giờ. Giá 1 KWh điện 700 đồng. Tính tiền điện phải trả của 2 thiết bị trên trong 30 ngày? A. 52 500 đồng. B. 115 500 đồng. C. 46 200 đồng. D. 161 700 đồng.
 • 28. – Trường ĐH BK Đà Nẵng 28 Câu 76. Một đoạn mạch như hình vẽ. Đèn Đ có ghi 6V – 3W. Điện trở dây nối rất nhỏ không đáng kể. Đèn sáng bình thường. Tính điện năng tiêu thụ của cả đoạn mạch trong 15 phút? A. 21600 J B. 2700 J C. 5400 J D. 8100 J Câu 77. Cường độ dòng điện qua một dây dẫn A. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. C. không phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. D. chỉ phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. Câu 78. Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua R1 bằng 2 A. Thông tin nào sau đây SAI? A. Rtd = 14 Ω B. I2 = 2 A C. U = 28 V D. U1 = 16 V Câu 79. Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp vào hiệu điện U. Gọi U1, U2 là hiệu điện thé ở hai đầu các điện trở R1 và R2. Giả R1 = 2R2, thông tin nào là đúng? A. U1 = U2 B. U2 = 2U1 C. U1 = 2U2 D. U1 = U2 + 2I. Câu 80. Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp bằng 100 Ω. Biết rằng một trong hai điện trở có giá trị lớn gấp 3 lần điện trở kia. Giá trị mỗi điện trở là A. 20 Ω và 60 Ω B. 20 Ω và 90 Ω C. 40 Ω và 60 Ω D. 25 Ω và 75 Ω Câu 81. Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau. Biết rằng R1 lớn hơn R2 là 5 Ω và hiệu điện thế qua các điện trở lần lượt là U1 = 30 V, U2 = 20 V. Giá trị mỗi điện trở là A. 25 Ω và 20 Ω B. 15 Ω và 10 Ω C. 20 Ω và 15 Ω D. 10 Ω và 5 Ω Câu 82. Cho hai điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 5 Ω, nối tiếp mắc vào hiệu điện thế U, cường độ dòng điện toàn mạch là 10 A. Biết U1 = 3U2. Tính U2. A. 12 V B. 32 V C. 20 V D. 40 V Câu 83. Trong một mạch gồm hai điện trở mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này thay đổi như thế nào nếu tăng giá trị của một điện trở. A. Tăng lên B. Giữ nguyên C. Giảm đi D. Không xác định Câu 84. Đoạn mạch gồm hai điện trở măc song song với nhau. Biết giá trị của điện trở này lớn gấp bốn lần điện trở kia và điện trở tương đương của đoạn mạch là này bằng 4 Ω. Tìm giá trị của mỗi điện trở. A. 2 Ω; 8 Ω B. 4 Ω; 16 Ω C. 5 Ω; 20 Ω D. 6Ω; 24 Ω Câu 85. Cho mạch điện gồm hai điện trở song song, R1 = 3R2. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2 A. Kí hiệu I1 và I1 là cường độ dòng điện qua các mạch rẽ R1 và R2 thì A. I1 = 2 A, I2 = 6A B. I1 = 0,667 A, I2 = 2A C. I1 = 1,5 A, I2 = 0,5A D. I1 = 0,5 A, I2 = 1,5A Câu 86. Hai điện trở cùng bằng R được song song với nhau, sau đó lại mắc nối tiếp với một điện trở R nữa. Tính điện trở tương đương của cụm ba điện trở đó. A. 0,75R B. 4R / 7. C. 2R / 3. D. 1,5R. Câu 87. Khi đặt hiệu điện thế 9 V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì cường độ dòng điện qua nó có cường độ là 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn để quấn cuộn dây này, biết rằng cứ 6m chiều dài, dây dẫn này có điện trở là 2,5 Ω. A. 54 m B. 72 m C. 34 m D. 25 m Câu 88. Một dây dẫn bằng kim loại có chiều dài l1 = 150 m, có tiết diện S1 = 0,2 mm² thì có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một dây dẫn khác cũng làm bằng kim loại có l2 = 30 m, S2 = 1,2 mm² thì R2 có giá trị bao nhiêu? A. 3,0 Ω B. 4,0 Ω C. 5,0 Ω D. 6,0 Ω Câu 6.10: Một dây dẫy bằng nhôm có tiết diện 0,2 mm². Đặt vào hai đầu dây hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Tìm chiều dài dây. Biết điện trở suất của nhôm là 2,5.10–8 Ωm. A. 3200 m B. 2900 m C. 1200 m D. 3200 m Câu 89. Hai dây dẫn cùng tiết diện và cùng làm bằng một loại hợp kim. Khi mắc hai dây dẫn song song với nhau rồi mắc vào nguồn điện thì cường độ dòng điện qua các dây dẫn lần lượt là I1 = 2,5 A, I2 = 0,5 A. So sánh chiều dài của hai dây dẫn thì A. l1 = 5l2. B. l1 = l2. C. l1 = l2 / 5. D. l1 = 2,5l2. Câu 90. Một dây nhôm có chiều dài 500 m, tiết diện 0,1 mm² có điện trở 125 Ω. Một dây nhôm khác dài 800 m, có điện trở 300 Ω thì có tiết diện bao nhiêu? R 12V Đ