Bài tập tìm khoối lượng kết tủa lớn nhất năm 2024

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến khối lượng không đổi thu được 2,54 g chất rắn. Tính phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học

Gọi số mol Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 là x và y

Lập hệ phương trình tổng khối lượng muối

Lập phương trình khối lượng kết tủa

Giải hệ phương trình tìm ra x, y suy ra khối lượng mỗi muối và % khối lượng mỗi muối

Quảng cáo

Bài tập tìm khoối lượng kết tủa lớn nhất năm 2024

Lời giải chi tiết

Các phương trình hoá học :

Al(NO3)3 + 3NaOH → Al(OH)3↓+ 3NaNO3 ( 1 )

Cr(NO3)3 + 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3 (2)

\(\eqalign{ & 2Al{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{1_2}{O_3} + {\rm{ }}3{H_2}O(3) \cr & 2Cr{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{r_2}{O_3} + {\rm{ }}3{H_2}O(4) \cr} \)

Gọi x là số mol Al(NO3)3 và y là số mol Cr(NO3)3.

Ta có hệ pt: 213x + 238y = 9,02

\(102.{x \over 2} + 152.{y \over 2} = 2,54\)

→ x=y = 0,02

→ m Al(NO3)3 = 213.0,02= 4,26g→ %m Al(NO3)3 = 47,23%

%Cr(NO3)3 = 52,77%.

Loigiaihay.com

  • Bài 34.15 trang 83 SBT Hóa học 12 Giải bài 34.15 trang 82 Sách bài tập hóa học 12 - Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau :
  • Bài 34.14 trang 82 SBT Hóa học 12 Giải bài 34.14 trang 82 Sách bài tập hóa học 12 - Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau :
  • Bài 34.13 trang 82 SBT Hóa học 12 Giải bài 34.13 trang 83 Sách bài tập hóa học 12 Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là
  • Bài 34.10, 34.11, 34.12 trang 82 SBT Hóa học 12 Giải bài 34.10, 34.11, 34.12 trang 82 Sách bài tập hóa học 12 - Hiện tượng nào dưới đây đã miêu tả không đúng ?
  • Bài 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9 trang 81 SBT Hóa học 12 Giải bài 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9 trang 81 Sách bài tập hóa học 12 - Nhận định nào dưới đây không đúng ?

\>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

\>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.