Bài tập toán lớp 3 cơ bản và nâng cao năm 2024

Cuốn sách được biên soạn với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học, để đáp ứng yêu cầu học Toán của học sinh lớp 3 và giúp quý thầy cô có thêm tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán.

Các bài tập toán được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với nội dung chương trình Toán 3 hiện hành. Trong đó có những bài toán trắc nghiệm vận dụng trực tiếp kiến thức đã học, có những bài đòi hỏi phải suy luận, vận dụng kiến thức một cách sáng tạo nhằm củng cố, nâng cao kiến thức cho học sinh. Có những bài rèn luyện kĩ năng tính toán, có những bài rèn luyện năng lực tư duy giúp học sinh phát triển trí thông minh.

Phần hướng dẫn giải được trình bày khá cẩn thận, rõ ràng, dễ hiểu để các em có thể đối chiếu kết quả.

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 3 từ đó học tốt môn Toán lớp 3 để đạt điểm cao trong bài thi Toán lớp 3 hơn.

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả ba sách)
 • Bài tập Toán lớp 3 (hàng ngày)

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 (sách mới)

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 (Kết nối tri thức)

 • Giải sgk Toán lớp 3 (Kết nối tri thức)

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 1000
 • Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
 • Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
 • Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
 • Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
 • Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 8: Luyện tập chung
 • Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6
 • Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
 • Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
 • Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
 • Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia
 • Bài 14: Một phần mấy
 • Bài 15: Luyện tập chung
 • Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
 • Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông
 • Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
 • Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
 • Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật
 • Bài 22: Luyện tập chung
 • Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
 • Bài 24: Gấp một số lên một số lần
 • Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
 • Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 27: Giảm một số đi một số lần
 • Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
 • Bài 29: Luyện tập chung
 • Bài 30: Mi-li-mét
 • Bài 31: Gam
 • Bài 32: Mi-li-lít
 • Bài 33: Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
 • Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
 • Bài 35: Luyện tập chung
 • Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 • Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
 • Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Bài 40: Luyện tập chung
 • Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1 000
 • Bài 42: Ôn tập biểu thức số
 • Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 44: Ôn tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

 • Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000
 • Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10000
 • Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã
 • Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
 • Bài 49: Luyện tập chung
 • Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
 • Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông
 • Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
 • Bài 53: Luyện tập chung
 • Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000
 • Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000
 • Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số
 • Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 58: Luyện tập chung
 • Bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000
 • Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000
 • Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
 • Bài 62: Luyện tập chung
 • Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000
 • Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100000
 • Bài 65: Luyện tập chung
 • Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng - năm
 • Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch
 • Bài 68: Tiền Việt Nam
 • Bài 69: Luyện tập chung
 • Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 72: Luyện tập chung
 • Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
 • Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu
 • Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000
 • Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000
 • Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000
 • Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Bài 81: Ôn tập chung

Để học tốt các môn học lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Global Success
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tin học lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - KNTT

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 (Cánh diều)

 • Giải sgk Toán lớp 3 (Cánh diều)

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1

Chương 1: Bảng nhân, bảng chia

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về hình học và đo lường trang 10, 11
 • Mi-li-mét
 • Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
 • Bảng nhân 3
 • Bảng nhân 4
 • Bảng nhân 6
 • Gấp một số lên một số lần
 • Bảng nhân 7
 • Bảng nhân 8
 • Bảng nhân 9
 • Luyện tập trang 28, 29
 • Luyện tập (Tiếp theo) trang 30, 31, 32
 • Gam
 • Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
 • Bảng chia 3
 • Bảng chia 4
 • Bảng chia 6
 • Giảm một số đi một số lần
 • Bảng chia 7
 • Bảng chia 8
 • Bảng chia 9
 • Luyện tập trang 50, 51
 • Luyện tập (Tiếp theo) trang 52, 53, 54
 • Một phần hai, một phần tư
 • Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
 • Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
 • Em ôn lại những gì đã học trang 61, 62
 • Bài kiểm tra số 1

Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000

 • Nhân số tròn chục với một chữ số
 • Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
 • Luyện tập trang 67
 • Phép chia hết. Phép chia có dư
 • Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang 71, 72
 • Luyện tập chung trang 73, 74
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Giải bài toán có đến hai bước tính
 • Làm quen với biểu thức số
 • Tính giá trị biểu thức số
 • Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84, 85
 • Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 86
 • Luyện tập chung trang 87, 88, 89
 • Mi-li-lít
 • Nhiệt độ
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Hình tam giác. Hình tứ giác
 • Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
 • Em ôn lại những gì đã học trang 108, 109, 110, 111
 • Bài kiểm tra số 2
 • Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
 • Ôn tập về hình học và đo lường trang 117, 118, 119
 • Ôn tập chung trang 120, 121, 122

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000

 • Các số trong phạm vi 10 000
 • Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)
 • Em làm quen với chữ số la mã
 • Các số trong phạm vi 100 000
 • Các số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • So sánh các số trong phạm vi 100 000
 • Luyện tập trang 18, 19
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
 • Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
 • Luyện tập chung trang 31, 32, 33
 • Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo)
 • Tháng năm
 • Em ôn lại những gì đã học trang 44, 45, 46
 • Bài kiểm tra số 3 trang 47, 48

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

 • Phép cộng trong phạm vi 100 000
 • Phép trừ trong phạm vi 100 000
 • Tiền Việt Nam
 • Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
 • Nhân với số có một chữ số (có nhớ)
 • Luyện tập trang 58, 59
 • Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000
 • Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 63, 64, 65
 • Luyện tập trang 66, 67, 68, 69
 • Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 70, 71, 72
 • Luyện tập trang 73, 74, 75
 • Luyện tập chung trang 76, 77
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)
 • Luyện tập chung trang 82, 83, 84, 85
 • Diện tích một hình
 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
 • Luyện tập chung trang 92, 93, 94
 • Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê
 • Bảng số liệu thống kê
 • Khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Em ôn lại những gì đã học trang 102, 103, 104
 • Bài kiểm tra số 4 trang 105, 106, 107
 • Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • Ôn tập về hình học và đo lường
 • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Ôn tập chung trang 120, 121, 122

Để học tốt các môn học lớp 3 Cánh diều hay khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World - Cánh diều
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tin học lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh diều

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 (Chân trời sáng tạo)

 • Giải sgk Toán lớp 3 (Chân trời sáng tạo)

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung

 • Ôn tập các số đến 1000
 • Ôn tập phép cộng, phép trừ
 • Cộng nhẩm, trừ nhẩm
 • Tìm số hạng
 • Tìm số bị trừ, tìm số trừ
 • Ôn tập phép nhân
 • Ôn tập phép chia
 • Tìm thừa số
 • Tìm số bị chia, tìm số chia
 • Em làm được những gì?
 • Mi-li-mét
 • Hình tam giác. Hình tứ giác
 • Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
 • Xếp hình
 • Xem đồng hồ trang 29, 30
 • Bài toán giải bằng hai bước tính
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Làm tròn số
 • Làm quen với chữ số La Mã
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút bằng vỏ hộp đã qua sử dụng

Chương 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000

 • Bảng nhân 3
 • Bảng chia 3
 • Bảng nhân 4
 • Bảng chia 4
 • Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
 • Nhân nhẩm, chia nhẩm
 • Em làm được những gì?
 • Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000
 • Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì?
 • Bảng nhân 6
 • Bảng chia 6
 • Gấp một số lên một số lần
 • Bảng nhân 7
 • Bảng chia 7
 • Bảng nhân 8
 • Bảng chia 8
 • Giảm một số đi một số lần
 • Bảng nhân 9
 • Bảng chia 9
 • Em làm được những gì?
 • Xem đồng hồ trang 73, 74
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Hình tròn
 • Nhiệt độ. Đo nhiệt độ
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc - Thời tiết

Ôn tập học kì 1

 • Ôn tập các số trong phạm vi 1 000
 • Ôn tập các phép tính
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập: Thống kê có thể, chắc chắn, không thể

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Chương 3: Các số đến 10 000

 • Chục nghìn
 • Các số có bốn chữ số
 • So sánh các số có bốn chữ số
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 • Em làm được những gì?
 • Tháng, năm
 • Gam
 • Mi-li-lít
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì?
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Bảng thống kê số liệu
 • Các khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường

Chương 4: Các số đến 100 000

 • Trăm nghìn
 • Các số có năm chữ số
 • So sánh các số có năm chữ số
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 • Em làm được những gì?
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì?
 • Diện tích của một hình
 • Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Tiền Việt Nam

Ôn tập cuối năm

 • Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập các phép tính
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ

Để học tốt các môn học lớp 3 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends - CTST
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tin học lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - CTST

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức các môn học hay khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải vbt Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - KNTT
 • Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tin học lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - KNTT
 • Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - KNTT
 • Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 - KNTT
 • Giải sgk Giáo dục thể chất lớp 3 - KNTT

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo các môn học hay khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải vbt Tiếng Việt lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tin học lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - CTST
 • Giải Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - CTST
 • Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 - CTST
 • Giải sgk Giáo dục thể chất lớp 3 - CTST

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 3 Cánh diều các môn học hay khác:

 • Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải vbt Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Đạo đức lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tin học lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Công nghệ lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh diều
 • Giải Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Cánh diều
 • Giải sgk Giáo dục thể chất lớp 3 - Cánh diều