Bài văn viết về internet bằng tiếng anh

Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của mạng thông tin toàn cầu: internet. Internet đang mang thế giới xích lại gần nhau hơn, làm cho cuộc sống nhiều tiện ích hơn nhưng bên cạnh đó cũng không phải là không có những mặt trái. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ vấn đề cũng như ôn luyện, mở rộng khả năng học và sử dụng tiếng Anh vào cuộc sống, Studytienganh hôm nay sẽ giới thiệu cho bạn những lợi ích và tác hại của internet bằng tiếng Anh.

1. Lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Nếu các bạn đọc được bài viết này, chắc chắn bạn đã biết được rất nhiều lợi ích của internet. Hãy thử tìm hiểu xem cách viết bài luận về lợi ích của internet bằng tiếng Anh như thế nào nhé!

 • • Internet: A big global store of information. You can find any kind of information is available on the Internet by the most popular search engines, such as: google.com, bing.com, yahoo.com, etc.
 • Internet : Kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com, vv.
 • • Share information with other people around the world.
 • Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.
 • • Connects many people all over the world. It easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forum….
 • Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum….

Bài văn viết về internet bằng tiếng anh

Sử dụng internet: Lợi - hại đều có

 • • Stay up date with the latest news of the world: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.
 • Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới: Hầu hết các tờ báo trên thế giới đều có sẵn trên Internet.

Lợi ích của internet bằng tiếng Anh còn rất nhiều, bạn hãy tiếp tục tìm hiểu nhé!

 • • Use many services on internet: Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.
 • Sử dụng các dịch vụ trên internet: Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với mọi người từ bất kỳ đâu trên thế giới.
 • • Transferring money with Internet: User can do it in few seconds even in Saturday and Sunday evenings. It is more faster than going to the bank.
 • Chuyển tiền qua Internet: Người dùng có thể thực hiện việc này trong vài giây thậm chí vào các buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Nó nhanh hơn việc đi đến ngân hàng.

Bạn có sử dụng email không? Lợi ích của email bạn biết chứ? Lại thêm một lợi thế của internet bằng tiếng Anh mà chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn đây.

 • • Internet mails get in a few seconds in their destinations. With email ,you can send not only texts but movies, photos, songs, computer programs etc. Sending an email is much cheaper then phoning, or sending normal letters.
 • Thư điện tử chỉ mất vài giây để đến nơi. Với email, bạn có thể gửi không chỉ văn bản mà còn phim ảnh, ảnh, bài hát, chương trình máy tính ... Gửi email rẻ hơn nhiều so với gọi điện thoại, hoặc gửi thư thông thường
 • • We can read e-book or check weather conditions.
 • Chúng ta có thể đọc sách điện tử hoặc xem thời tiết.
 • • Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.
 • Thông qua internet, chúng ta có thể tra cứu giá của một số hàng tiêu dùng.

Bài văn viết về internet bằng tiếng anh

Qua bài học về lợi ích và tác hại của internet bằng tiếng Anh, bạn hãy là người sử dụng internet thông minh nhé!

Hãy kiên trì tìm hiểu lợi ích của Internet bằng tiếng Anh nào!

 • • The internet is a means of education. We can learn foreign language, look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of education materials for you to get.
 • Internet là một phương tiện giáo dục. Chúng ta có thể học ngoại ngữ, tra cứu thông tin. Chúng ta có thể tham dự các khóa học trực tuyến. Internet gần như là một nguồn tài liệu giáo dục không giới hạn cho bạn.

Wow! Thật nhiều tác dụng của internet bằng tiếng Anh phải không nào? Tất nhiên, internet không phải không có mặt trái đâu nhé. Hãy cùng tìm hiểu phần tiếp theo với Tác hại của internet bằng tiếng Anh.

2. Tác hại của internet bằng tiếng Anh

 • • The waste of time: We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business-deals, etc. Sometimes we can spend too much time listening to music or watching films on some websites.We don’t get time to rest.
 • Lãng phí thời gian: Chúng ta hay dính chặt vào nhiều hoạt động trực tuyến như kiểm tra email, chat, mua sắm trực tuyến, kinh doanh, giao dịch, v.v. Đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để nghe nhạc hoặc xem phim trên một số trang web. Chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi.
 • • The physical distance among loved ones is increasing and the emotional connect between people are missing. We can live without food but not Internet. We feel helpless when Internet connection is down.
 • Khoảng cách giữa những người thân ngày càng tăng và tình cảm kết nối giữa mọi người mất dần. Chúng ta có thể sống mà không có thức ăn nhưng không thể không có Internet. Chúng ta cảm thấy bất lực khi không có kết nối Internet

Hóa ra internet có nhiều tác hại đấy chứ! Qua mục tác hại của internet bằng tiếng Anh, hi vọng bạn sẽ rút ra bài học cho mình! Hãy cẩn trọng khi sử dụng mạng nhé!

 • • Harmful to our health: Some people spend too much time searching and playing on the internet, which is not good for their brains and eyes. It also prevents us from some activities such as reading books or going our with our friends. In addition, some programmes on the internet contain some bad content such as violence or sex which are not good for young people's mental life.
 • Ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ: Một số người dành quá nhiều thời gian tìm kiếm và chơi trên Internet, điều này không tốt cho não và mắt. Nó cũng ngăn cản chúng ta từ một số hoạt động như đọc sách hoặc đi với bạn bè. Ngoài ra, một số chương trình trên internet có chứa một số nội dung xấu như bạo lực hoặc tình dục, những thứ không tốt cho đời sống tinh thần của người trẻ tuổi.

Đã tìm hiểu được rất nhiều tác hại của internet bằng tiếng Anh, chắc chắn bạn sẽ lưu ý hơn mỗi khi lướt mạng.

 • • If you spend too much time sitting in the front of computer can easily gets ill. It is harmful to eyes and sitting a for long time is also harmful to the spine.
 • Nếu bạn dành quá nhiều thời gian ngồi ở phía trước của máy tính có thể dễ dàng bị bệnh. Nó có hại cho mắt và ngồi lâu một chỗ cũng có hại cho cột sống.
 • • Many students dropped out of school or expelled because of gaming addiction . Some people addictive to social networking, only immersed in the virtual life they created. Some people addictive to games. Violence, fight and shooting game on Internet addiction to player. Some young people can be killers, crimes very dangerous.
 • Nhiều học sinh bỏ học hoặc bị đuổi vì nghiện game. Một số người nghiện với mạng xã hội, chỉ đắm mình trong cuộc sống ảo mà họ tạo ra. Một số người nghiện trò chơi. Các trò chơi bạo lực, đánh nhau và bắn súng trên Internet gây nghiện cho người chơi ... Một số người trẻ tuổi có thể trở thành kẻ giết người, phạm vào tội ác rất nguy hiểm.
 • • The virus can spread rapidly and infiltrate computer systems, destroy data, software of thousands of computers.
 • Vi rút có thể lây lan nhanh chóng và thâm nhập vào hệ thống máy tính, phá hủy dữ liệu, phần mềm của hàng ngàn máy tính.
 • • These viruses can attack your privacy and get some information about you.
 • Các loại virus có thể tấn công quyền riêng tư của bạn và lấy được một số thông tin về bạn
 • • Sometimes we don’t know if some information may be incorrect or not. Sometimes you may be confused.
 • Đôi khi chúng ta không biết được một số thông tin có chính xác hay không. Đôi khi bạn có thể bị nhầm lẫn.

Trên đây Studytienganh đã cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin về lợi ích và tác hại của internet bằng tiếng Anh. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

3. Bài luận tiếng anh tham khảo về lợi ích và tác hại của internet

 • Advantages and Disadvantages of Internet
 • Ưu nhược điểm của internet
  Internet is a world-wide network of computeriez devices and servers. Nowadays, Internet is popular everywhere in the world. Internet provides many useful utilities for users but besides that is also has negative.

Firstly, Internet is a big global store of information. Anykind of information is available on the Internet. You can find it buy the most popular search engines, such as: google.com, bing.com, yahoo.com, etc. Moreover, you can share information with other people around the world.

Secondly, Internet connects many people all over the world. Stay up date with the latest news of the world on the Internet. Most of the newspapers of the world are also available on the Internet. It easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forum..

Another benefit is there are many services on the internet. Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

Online education is also poplular on the internet. Many websites provide lectures, books and documents on the different subjects or topics. You can also download these lectures into your own computer to learn many times and get a lot of knowledge.

Besides, there are also disadvantages.

The pysical distance among loved ones is increasing and the emotional connect between people are missing. We can live without food but not Internet. We feel helpless when Internet connection is down.

Another drawback is Internet is the most popular source of spreading viruses. These viruses can attack your privacy and get some information about you.

The next drawback is accuracy of information. Sometimes we don't know if some information may be incorrect of not. Sometimes you may be confused.

Another problem is the waste of time. We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business-deals, etc. We don't get time to rest.

In conclusion, there are many advantages and disadvantages of the internet. We have the intellect to make smart choices. We should not allow internet to distract or disturb our mind. We should use it in a way that brings harmony in life.