Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Bảng thời gian GSEB SSC 2023. GSEB đã công bố bảng Gujarat Board SSC lớp 10 lần thứ 10 năm 2023. Theo bảng ngày GSEB được công bố, việc kiểm tra hội đồng SSC sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2023. Kiểm tra lịch thi SSC đầy đủ tại đây.  

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Kiểm tra và tải xuống Bảng Gujarat, Bảng thời gian GSEB SSC 2023 PDF

Bảng thời gian GSEB SSC 2023. Bảng thời gian GSEB SSC cho kỳ học 2022-2023 đã được TRỰC TIẾP vào ngày 03 tháng 1 năm 2023. Lịch thi chi tiết vào lớp 10 đã được chia sẻ trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo dục Bang Gujarat - gseb. tổ chức. Lịch thi hội đồng cũng được chia sẻ trên Twitter bởi Bộ trưởng Bộ Phát triển Bộ lạc, Giáo dục Tiểu học, Trung học và Người lớn, Chính phủ Gujarat - Tiến sĩ. Kuber Dindor.  

Bảng thời gian GSEB 2023 - Bảng Gujarat Lớp 10

Bảng thời gian thi GSEB SSC của Hội đồng Gujarat năm 2023 chứa danh sách các môn học theo ngày và sự thay đổi của kỳ thi ở định dạng PDF dành cho tất cả học sinh Thông thường, Học sinh lặp lại và Học sinh tư thục.   

Theo lịch thi chính thức, Kỳ thi Hội đồng Gujarat 2023 sẽ bắt đầu dành cho học sinh lớp 10 từ ngày 14/3/2023.  

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Bảng thời gian GSEB SSC 2023. Tổng quan về lớp 10 của Hội đồng Gujarat

Bảng tên

Ban giáo dục trung học cơ sở và trung học cơ sở Gujarat

Lớp học

Thứ 10 (Trúng tuyển)

Suối

Tất cả các môn học thuộc Ban Giáo dục Bang Gujarat ở lớp 10

Năm học

2022-2023

Trang web chính thức

dịch vụ gsebe. com

Ngày phát hành bảng ngày

Ngày 3 tháng 1 năm 2023

Ngày bắt đầu kỳ thi hội đồng GSEB 2023

Ngày 14 tháng 3 năm 2023

Ngày kết thúc kỳ thi GSEB Board 2023

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Ngày phát hành thẻ chấp nhận GSEB

Không được công bố

Làm cách nào để tải xuống Bảng thời gian GSEB SSC 2023?

Hướng dẫn từng bước tải bảng giờ thi lớp 10 GSEB kèm hình ảnh

Bước 1. Truy cập trang web chính thức của Ban Gujarat i. e. gseb. tổ chức

Bước 2. Bấm vào tùy chọn trang web của Hội đồng

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Kết quả Đại học Pondicherry 2023 Pondiuni. edu. trong Kết quả Đại học Pondicherry năm 2023 sẽ được ban lãnh đạo Đại học Pondicherry công bố. Để biết thêm chi tiết về Pondicherry

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Bảng thời gian MGU 2023 mgu. AC. tại Đại học Mahatma Gandhi (MGU) các quan chức đã công bố Bảng thời gian MGU 2023 ở chế độ trực tuyến. Thí sinh có thể kiểm tra thông tin đầy đủ

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Bảng giờ Đại học Calicut 2023 uoc. AC. trong Các quan chức của Đại học Calicut gần đây đã công bố Bảng thời gian của Đại học Calicut năm 2023, bảng thời gian này có sẵn cho

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Kết quả Đại học Rayalaseema 2023 ruk. AC. trong Kết quả của Đại học Rayalaseema năm 2023 đã công bố U. G. Bằng cấp - Học kỳ V - Đánh giá lại - Kết quả - Tháng 4 - 2023 vào ngày 10. 10. 2023.

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Kết quả kỳ thi Đại học Kerala năm 2023. đại học kerala. AC. trong Kết quả Đại học Kerala năm 2023 đã công bố HỌC KỲ B THỨ BA. KIỂM TRA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG,

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Kết quả kỳ thi Đại học Kerala năm 2023. đại học kerala. AC. trong Kết quả Đại học Kerala năm 2023 đã công bố HỌC KỲ B THỨ BA. KIỂM TRA BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG,

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Jiwaji University Results 2023 jiwaji. edu Kết quả của Đại học Jiwaji năm 2023 đã công bố kết quả M. A. KIỂM TRA HỌC KỲ HAI XÃ HỘI HỌC (RIÊNG). THÁNG 6-2023 vào ngày 10. 10. 2023. Để biết thêm chi tiết

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 16 ngày trước

Kết quả Đại học Krishna 2023 kru. AC. trong Kết quả Đại học Krishna năm 2023 đã công bố Kết quả Đánh giá lại Học kỳ 1 của UG, tháng 3 năm 2023 vào ngày 10. 11. 2023. Để biết thêm chi tiết về

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 22 ngày trước

Kết quả Đại học Calicut 2023 uoc. AC. trong Kết quả Đại học Calicut năm 2023 (Đại học Calicut) đã công bố Kết quả đánh giá lại Học kỳ 1 M. Một tiếng Anh, M. Một tiếng SANSKRIT vào ngày 05. 10. 2023.

Bảng thời gian thi lặp lại Std 10 năm 2023

Đại học 22 ngày trước

Kết quả Đại học Gondwana 2023 unigug. AC. in The (Đại học Gondwana) Kết quả Đại học Gondwana năm 2023 sẽ được công bố bởi các quan chức của Đại học Gondwana. Để biết thêm chi tiết

Kỳ thi 10 vào tháng 4 năm 2023 diễn ra khi nào?

Kỳ thi SSC hoặc kỳ thi AP Board Lớp 10 sẽ bắt đầu vào 3 tháng 4 năm 2023 và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 Kỳ thi . 45h và kết thúc lúc 12h. 45 giờ chiều.

Thi cuối kỳ lớp 10 AP 2023 vào lúc mấy giờ?

Bảng thời gian SSC của Andhra Pradesh 2023 Chủ đề PDF khôn ngoan

Sẽ có kỳ thi Hội đồng Maharashtra lần thứ 10 vào năm 2023?

Trong khi kỳ thi HSC lớp 12 sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3 năm 2023 và Kỳ thi SSC lớp 10 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023. Maharashtra Board Time Table 2024- Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune releases the Maharashtra board exam time table 2024 for SSC and HSC students.

Bảng thứ 10 có bị xóa ở Gujarat 2024 không?

Kỳ thi hội đồng lớp 10 và 12 sẽ không bị gián đoạn. Hội đồng Gujarat